Skip To Content

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง383นายทหาร โผ ตท.10พรึบ

โดย เดลินิวส์ วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 16:34 น.

วันนี้ (20 มี.ค.) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ประจำเดือนเมษายนปี 2551 โดยมีตำแหน่งที่มีการโยกย้ายทั้งบหมดจำนวน 383 นาย แบ่งเป็นกระทรวงกลาโหม 2 นาย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 85 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 78 นาย กองทัพบก จำนวน 112 นสย กองทัพเรือ จำนวน 60 นาย กองทัพอากาศ 46 นาย โดยนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

กระทรวงกลาโหมเป็นไปตามคาดที่ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ผอ.สำนักงบประมาณกลาโหม อดีตหน.สำนักงานเลขาธิการ คมช. ถือว่านายทหารคนใกล้ชิดกับ พล.อ.วินัย ภัททยิกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม ถูกเด้งไปหลังจากมีบทบาทในการสกัดการเคลื่อนไหวของ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ถูกปรับเป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล) แต่ถือว่าได้ครองยศที่สูงขึ้นก่อนเกษียณในอัตราจอมพล

สำหรับในส่วนของเตรียมทหารรุ่น 10 (ตท.10)เพื่อนร่วมรุ่นพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นในตำแหน่งสำคัญ อาทิ พล.อ.รังสาทย์ แช่มเชื้อ (ตท.10) เป็น ผอ.สำนักงบประมาณกลาโหมแทน พล.อ.สมเจตน์ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ซึ่งมีความขัดแย้งกับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผบ.ทอ. ถูกเด้งมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ท.สุเมธ์ โพธิ์มณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็น หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม (อัตราพลเอก) พล.ต.พฤณฑ์ สุวรรณทัต อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.1 รอ.) พล.ต.มนัส เปาริก อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 3 และ พล.อ.ต.พงษ์ธร บัวทรัพย์ อดีตเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม (อัตราพลโท) พล.ต.เรืองศักดิ์ ทองดี อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ผบ.ปตอ.) เป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพล.ท.) พล.ท.ชูชัย บุญย้อย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทหารสูงสุด ขยับขึ้นเป็น ผบ.ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ(ผบ.ศรภ.) แทน พล.ท.ชวลิต จารุจินดา นายทหารคนใกล้ชิด พล.อ.วินัย ที่ถูกเด้งไปนั่งรอง ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (รอง ผบ.นทพ.)

สำหรับในส่วนกองทัพบกได้ปรับย้ายนายทหารคนใกล้ชิดกับ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตประธาน คมช. เข้ากรุ คือ พล.ท.สุนัย สัปปัตตะวนิช ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.) เป็นที่ปรึกษากองทัพบก โดยโยกเอาเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 10 ขึ้นมา คือ พล.ท.ภุชงค์ รัตนวรรณ จเรทหาร ขึ้นเป็น ผบ.นสศ. ส่วน พล.ท.พิรุณ แผ้วพลสง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทหารสูงสุด ข้ามมาเป็นรองเสธ.ทบ. พล.ท.กิตติทัศน์ บำเหน็จพันธุ์ ผอ.ททบ.5 เป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พล.ต.สหชาติ พิพิธกุล เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎ

ส่วนกองทัพเรือที่เป็น ตท.10 ได้มีการขยับ คือ พล.ร.ท.วัลลภ เกิดผล ผบ.โรงเรียนนายเรือ เป็นที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พล.อ.) พร้อมกับ พล.ร.ท.รพล คำคล้าย ผู้ช่วย เสธ.ทร.ฝ่ายยุทธการ เป็นรองเสธ.ทร. พล.ร.ท.นิพนธ์ จักษุดุลย์ เป็นที่ปรึกษากองทัพเรือ (อัตราพล.ร.อ.) พล.ร.ท. ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ เป็นผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ ส่วนกองทัพอากาศ พล.อ.ท.หม่อมหลวงสุทธิรัตน์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ปลัดบัญชี ทอ. ซึ่งเป็นบิดาของ “น้องนุ๊ก” นางสุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ขึ้นเป็น ผบ.กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

สำหรับการปรับย้ายในตำแหน่งสำคัญอื่นๆที่ไม่ใช่เตรียมทหารรุ่น 10 ในกองบัญชาการทหารสูงสุด อาทิ พล.ท.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ (ตท. 11 )รอง ผบ.นทพ.เป็น ผบ.นทพ. แทน พล.อ.เหมรัฐ ขำนิล (ตท.9) ซึ่งเป็นนายทหารใกล้ชิดกับ พล.อ.บุญรอด สมทัศน์ อดีตรมว.กลาโหม ถูกเด้งเข้ากรุเป็นที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทหารสูงสุด พล.ต.สุรพันธ์ วงษ์ไทย เป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหาร พล.ต.สุรัตน์ วรรักษ์ เป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

กองทัพบก พล.อ.นินนาท เบี้ยวไข่มุข ยทหารคนสนิทของพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ที่เคยถูกกระแสข่าวสมัยที่พล.อ.สุรยุทธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีว่ากระโดดข้ามจากพล.ต.มาเป็นพล.อ.ในเวลา 8 เดือน ในการโยกย้ายครั้งนี้ ได้ข้ามกลับห้วยจาก กระทรวงกลาโหมกลับมาสู่กองทัพบกถิ่นเก่า ในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พล.ท.บดินทร์ ลักษมีวาสิน รองเสธ.ทบ. เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พล.ท.อารักษ์ ประภาพันธ์ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. พล.ต.อดุล อุบล รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ต.ชาย วงคำษา รองแม่ทัพภาคที่ 1 และพล.ต.จิระพันธ์ เกษมศานติ์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นรองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา พล.ต.คณิต สาพิทักษ์ ผบ.พล.ร.2 รอ. เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.โฆษิต สมุทรผ่อง ผบ.กองพลพัฒนาที่ 4 ขยับขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ รอง ผอ.ททบ.5 เป็น ผบ.ศูนย์การทหารม้า และพ.อ.วลิต โรจนภักดี รองผบ.พล.ร.2 รอ.เป็น ผบ.พล.ร.2 รอ.

สำหรับกองทัพอากาศซึ่งมีตำแหน่งผู้ช่วย ผบ.ทอ.ว่างลง เนื่องจาก พล.อ.อาคม กาญจนหิรัญ ลาออกไปเป็น ส.ว. ปรากฏว่า พล.อ.อ.ชลิต ได้ขยับเอา พล.อ.อ.พุฑฒิ มังคละพฤกษ์ ผบ.กองบัญชาการยุทธทางอากาศ (ผบ.บยอ.) ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมงฟอร์ต กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ. และให้ พล.อ.อ.คณาพันธุ์ สงวนสัตย์ เป็น ผบ.กองบัญชาการยุทธทางอากาศ นอกจากนี้ พล.อ.ต.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง (ผบ.ดม.) ขยับขึ้นเป็น ผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (ผบ.อย.) โดยเอา พล.อ.ต.อานนท์ จารยะพันธุ์ เสธ.กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ (คปอ.) เป็น ผบ.ดม.

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ยังขยับน้องชาย พล.ต.ธนดล เผ่าจินดา เสธ.หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (เสธ.นสร.) ขึ้นเป็นรอง ผบ.นสร. เพื่อเตรียมจ่อเก้าอี้ ผบ.นสร.ในเดือนตุลาคมนี้ นอกจากนี้ พ.อ.ธัญญพรหม อัศวจินดา ซึ่งเป็นนายทหารคนสนิทของ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงกลาโหม ขยับมานั่งผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสธ.ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.ต.)

สำหรับรายชื่อนายพลหญิงใหม่ของกองทัพมีทั้งหมด 12 คน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 6 คน คือ น.อ.หญิง วิชชุดา พิชญาภรณ์ เป็นผู้ชำนาญการกรมการเงินกลาโหม พ.อ.หญิง พูลศรี รัศมี พ.อ.หญิง หิรัญญา เพ็ญกิตติ พ.อ.หญิง ศรีสรัณย์ ธีรธำรง พ.อ.หญิง สุวาณี ศรีวิไลทนต์ และ พ.อ.หญิง เอี่ยมทิพย์ สิมารักษ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วนกองบัญชาการกองทัพไทย มี 1 คน คือ น.อ.หญิง สุรัชฎา ชลออยู่ เป็นผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบกมี 2 คน คือ พ.อ.หญิง ศิริรัตน์ บุญรอด และพ.อ.หญิง วราภรณ์ ทวีวุฒิทรัพย์ เป็นผู้ชำนาญการกองทัพบก และกองทัพอากาศ มี 3 คน คือ น.อ.หญิง วันเพ็ญ โพธิสุวรรณ น.อ.หญิง วีร์นะ ตระกูลฮุน และน.อ.หญิง กาญจนา เชื้อทอง เป็นผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

สำหรับในส่วนของเตรียมทหารรุ่น 10 (ตท.10)เพื่อนร่วมรุ่นพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นในตำแหน่งสำคัญ อาทิ พล.อ.รังสาทย์ แช่มเชื้อ เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต ที่มีปัญหากับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผบ.ทอ.ก็ถูกโยกมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานกระทรวงกลาโหม พล.อ.ท.สุเมธ โพธิ์มณี เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก) พล.ต.มนัส เปาริก พล.ต.พฤณท์ สุวรรณทัต และ พล.อ.ต.พงษ์ธร บัวทรัพย์ เป็นผู้ช่วยนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (อัตราพล.ท.)พล.ต.เรืองศักดิ์ ทองดี เป็นที่ปรึกษาสำงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพล.ท.) พล.ร.ท.วัลลภ เกิดผล เป็นที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพล.อ.) พล.ท.ชูชัย บุญย้อย เป็นผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย(ผบ.ศรภ.) พล.ท.พิรุณ แผ้วผลสง เป็นรองเสนาธิการทหารบก พล.ท.กิตติทัศน์ บำเหน็จพันธ์ เป็นเจ้ากรมสื่อสารทหารบก พล.ท.ภุชงค์ รัตนวรรณ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.) พล.ต.สหชาติ พิพิธกุล เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎ พล.ร.ท.นิพนธ์ จักษุดุลย์ เป็นที่ปรึกษากองทัพเรือ (อัตราพล.ร.อ.)พล.ร.ท.รพล คำคล้าย เป็นรองเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท. ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ เป็นผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 1 กองเรือุทธการ พล.อ.ท.หม่อมหลวงสุทธิรัตน์ เกษมสันต์ เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ นอกจากนี้ยังมีเพื่อนร่วมรุ่นมงฟอร์ต พล.อ.อ.พุฑฒิ มังคละพฤกษ์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ )

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
HP Printer
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวอื่น ๆ คลิปข่าวเด็ด Live Tv
  newsเงียบเหงาวันเกิด สมัคร ออกจากบ้านพักตั้งแต่เช้า
  newsอำนาจตุลาการ
  newsหมักงดจัดเบิร์ธเดย์ สุเทพซูฮกเติ้ง
  newsไชยาแก้เคล็ด ไหว้เจ้ากรรมนายเวร
  newsสุนัย มโนมัยอุดม แฉแผนดิสเครดิต-ฟ้องตร.2พันล้าน
  newsย่อยการเมือง-ป.ป.ช.รับคดี จารุวรรณ รวยแล้ว
  tvASTV1
  tvDMC
  tvMVTV1
  tvMVTV2
  tvMVTV3
  tvNation
  tvสทท.11
  tvMCOT
  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>