Skip To Content

เปิดบันทึก... เจตนารมณ์ มาตรา 309

โดย มติชน วัน ศุกร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 07:48 น.

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) มีมติเตรียมแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 โดยเฉพาะประเด็นมาตรา 237 วรรคสอง เรื่องการยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรค และยังมีมติพ่วงการตัดมาตรา 309 ที่ว่ากันว่าเป็นการนิรโทษกรรมให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) และยกเลิกการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ ที่ตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวาง

เมื่อพิจารณาเฉพาะมาตรา 309 ซึ่งบัญญัติว่า บรรดาการใดๆ ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

มาตราดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญว่า เป็นการทำลายหลักการสูงสุดของรัฐธรรมนูญลง เพราะการกระทำอันใดก็ตามที่เกิดขึ้นก่อนมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่เมื่อมีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมา ผลคือว่า การกระทำอันนั้น แม้จะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ ก็ไม่มีองค์กรใดสามารถไปตรวจสอบการกระทำดังกล่าวนั้นได้

สำหรับการพิจารณาของ ส.ส.ร.ในมาตรานี้ มี ส.ส.ร.บางคนแปรญัตติว่า ไม่ควรจะมีมาตรานี้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549 มาตรา 36 ได้บัญญัติไว้แล้วว่า บรรดาประกาศและคำสั่งของ คปค.ที่ได้ประกาศ หรือสั่งไว้ ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 จนถึงวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปใด และไม่ว่าจะประกาศ หรือสั่ง ให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให้มีผลใช้บังคับต่อไป และให้ถือว่าประกาศหรือคำสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งนั้น ไม่ว่าการปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งนั้น จะกระทำก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นประกาศหรือคำสั่ง หรือการปฏิบัติ ที่ชอบด้วยกฎหมาย และชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ดี ในชั้นการแปรญัตติ กรรมาธิการชี้แจงว่า ต้องมีเพื่อรับรองการกระทำที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549 ทำให้ไม่มีสมาชิกผู้แปรญัตติคนใดติดใจ และการประชุม ส.ส.ร.เพื่อพิจารณามาตราดังกล่าวในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 ก็ผ่านโดยไม่มีการอภิปราย

นอกจากนี้ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ เลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เดินสายชี้แจงตามเวทีสาธารณะว่า เจตนารมณ์ของมาตรานี้ พูดถึงสิ่งที่ถูกต้องในปี 2549 ให้ถือว่าถูกต้องต่อไป ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผิดให้ผิดต่อไป หรือไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผิดขอให้ถูก ถามว่าเขียนแบบนี้ผิดตรงไหน มีบทบัญญัติตรงไหนบ้างที่นิรโทษกรรม คมช. การนิรโทษกรรมได้หมดสิ้นไปแล้วตามรัฐธรรมนูญปี 49 เพราะรัฐธรรมนูญ 49 ได้นิรโทษกรรม คมช.ไปแล้ว ในทางกฎหมายจึงไม่ต้องนิรโทษกรรม คมช.อีกต่อไป ยืนยันว่า มาตรา 309 มุ่งอุดช่องว่างของกฎหมายในปัญหากฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่ได้ผิดหลักการการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน อย่างที่หลายคนได้พูดแต่ประการใด

หน้า 11

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
HP Printer
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวอื่น ๆ คลิปข่าวเด็ด Live Tv
  newsเงียบเหงาวันเกิด สมัคร ออกจากบ้านพักตั้งแต่เช้า
  newsอำนาจตุลาการ
  newsหมักงดจัดเบิร์ธเดย์ สุเทพซูฮกเติ้ง
  newsไชยาแก้เคล็ด ไหว้เจ้ากรรมนายเวร
  newsสุนัย มโนมัยอุดม แฉแผนดิสเครดิต-ฟ้องตร.2พันล้าน
  newsย่อยการเมือง-ป.ป.ช.รับคดี จารุวรรณ รวยแล้ว
  tvASTV1
  tvDMC
  tvMVTV1
  tvMVTV2
  tvMVTV3
  tvNation
  tvสทท.11
  tvMCOT
  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>