ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม 2556

ตารางแสดงรายชื่อและประวัติผู้สมัครทั้งหมด
รูป หมายเลข ชื่อ - นามสุกล พรรค เว็ปไซต์และอื่นๆ
M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 1 นายวิละ อุดม ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M40o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 2 นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M70o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 3 ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M90o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 4 นายโสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครอิสระ website facebook twitter
M120o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 5 นายสมิตร สมิทธินันท์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M150o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 6 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ผู้สมัครอิสระ website facebook twitter
M180o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 7 นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M210o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 8 นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M230o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 9 พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ พรรคเพื่อไทย website facebook twitter
M270o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 10 นายโฆษิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ website facebook twitter
M300o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 11 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผู้สมัครอิสระ website facebook twitter
M330o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 12 นางจงจิตร์ หิรัญลาภ ผู้สมัครอิสระ website
facebook
twitter
M360o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 13 นายวศิน ภิรมย์ ผู้สมัครอิสระ website facebook twitter
M390o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 14 นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M420o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 15 นายจำรัส อินทุมาร ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M450o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 16 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ website facebook twitter
M490o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 17 นายสุหฤท สยามวารา ผู้สมัครอิสระ
website
facebook twitter
M520o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 18 นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M540o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 19 นายสุขุม วงประสิทธิ์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M560o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 20 กฤษณ์ สุริยผล ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M590o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 21 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M610o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 22 นายศุภชัย เขษมวงศ์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M630o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 23 นางสาวรวิวรรณ สุทธวิรีสรรค์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M660o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 24 นายวิทยา จังกอบพัฒนา ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
M690o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr 25 พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ โกษะโยธิน ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
เกาะติดศึกเลือกตั้ง หน้าแรก