ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม 2556

ตารางแสดงรายชื่อและประวัติผู้สมัครทั้งหมด
รูป หมายเลข ชื่อ - นามสุกล พรรค เว็ปไซต์และอื่นๆ
นายวิละ อุดม 1 นายวิละ อุดม ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
นายวรัญชัย โชคชนะ 2 นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ 3 ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
นายโสภณ พรโชคชัย 4 นายโสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครอิสระ website facebook twitter
นายสมิตร สมิทธินันท์ 5 นายสมิตร สมิทธินันท์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง 6 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ผู้สมัครอิสระ website facebook twitter
นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ 7 นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 8 นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ 9 พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ พรรคเพื่อไทย website facebook twitter
นายโฆษิต สุวินิจจิต 10 นายโฆษิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ website facebook twitter
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 11 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผู้สมัครอิสระ website facebook twitter
นางจงจิตร์ หิรัญลาภ 12 นางจงจิตร์ หิรัญลาภ ผู้สมัครอิสระ website
facebook
twitter
นายวศิน ภิรมย์ 13 นายวศิน ภิรมย์ ผู้สมัครอิสระ website facebook twitter
นายประทีป วัชรโชคเกษม 14 นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
นายจำรัส อินทุมาร 15 นายจำรัส อินทุมาร ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 16 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ website facebook twitter
นายสุหฤท สยามวารา 17 นายสุหฤท สยามวารา ผู้สมัครอิสระ
website
facebook twitter
นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์ 18 นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
นายสุขุม วงประสิทธิ์ 19 นายสุขุม วงประสิทธิ์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
นายกฤษณ์ สุริยผล 20 กฤษณ์ สุริยผล ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 21 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
นายศุภชัย เขษมวงศ์ 22 นายศุภชัย เขษมวงศ์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
นางสาวรวิวรรณ สุทธวิรีสรรค์ 23 นางสาวรวิวรรณ สุทธวิรีสรรค์ ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
นายวิทยา จังกอบพัฒนา 24 นายวิทยา จังกอบพัฒนา ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ โกษะโยธิน 25 พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ โกษะโยธิน ผู้สมัครอิสระ
website
facebook
twitter
เกาะติดศึกเลือกตั้ง หน้าแรก