ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > ภูมิภาค(test)
  สวัสดิการครู (1)
โดย ข่าวสด วัน ศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 15:34 น.
คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้

ความร่วมมือ ข่าวสด-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สวัสดิการและความก้าวหน้าของข้าราชการครูถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อถ่ายโอนแล้วสวัสดิการต่างๆ ยังเหมือนเดิม เช่น

เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน พนักงานครูเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษามีสถานะเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งและได้รับเงินเดือน ตลอดจนเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐ ประกอบกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ต้องนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย

ฉะนั้นเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับครูการศึกษาพิเศษ เบี้ยกันดาร ฯลฯ พนักงานครูส่วนท้องถิ่น จะได้รับเช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 26
 
อ่านข่าวทั้งหมดของ ข่าวสด ได้ที่นี่
 
 
สถ.คัดเลือกผู้บริหารดีเด่น
คอลัมน์ ทุกทิศทั่วไทย
จัดค่ายรีดน้ำหนักห่างไกลโรค
นันทณี เชยกลิ่น นายกเล็กดอนสัก เมืองสุราษฎร์ ขุนปูม้าให้โตก่อนปล่อยลงทะเล
นายกเล็กสองแควกระตุ้นให้รู้จักออม
รองผู้ว่าฯกระบี่เต้นป่าหน้าสำนักงานถูกบุกรุก
สสจ.ภูเก็ตแนะม้าทรงไม่ควรใช้อาวุธร่วมกัน หวั่นอาจติดเชื้อร้าย-ตรวจโรงครัวเน้นความสะอาด
โวย!เลื่อนจ่ายเงินชดเชยโคลนถล่ม
ถกค้าไทย-พม่า ก้าวล้ำสู่ระดับสากล
ยิงตำรวจชุดคุ้มครองฯในยะลาเสียชีวิต