ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สกู๊ปพิเศษ > คำขวัญคุณธรรมจริยธรรม สำนึกดีของเยาวชนยุคใหม่
 

คำขวัญคุณธรรมจริยธรรม สำนึกดีของเยาวชนยุคใหม่

โดย คม ชัด ลึก วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550 11:44 น.
สิ่งที่ทำให้ผมได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญระดับประถมศึกษาหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทย มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนที่ขาดคุณธรรม ขาดความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สังคม และครอบครัว ไม่รู้จักประหยัด ยึดติดกับวัตถุนิยม ขาดความซื่อสัตย์ ขาดวินัย และความแห้งเหือดของน้ำใจ ที่ผมนำมาเรียงร้อยผ่านถ้อยคำตามหลักภาษาไทย จนกลายเป็นคำขวัญ น้องเต๋าเล่าด้วยเสียงใสแจ๋ว

แม้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ "น้องเต๋า" ด.ช.พงศธร เดชผล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดวังตะกู(เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) ต.วังตะกูอ.เมือง จ.นครปฐม ได้ประกวดแต่งคำขวัญคุณธรรม ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) จัดขึ้นที่มีเพื่อนๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วม ทว่า คำขวัญของเขา"กตัญญู รู้ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย งามน้ำใจ เด็กไทยยุคพอเพียง" ที่เรียงร้อยมาจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเขานั้นกลับตรงใจคณะกรรมการตัดสินยิ่ง

รางวัลในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เขาภาคภูมิใจเป็นพิเศษ มีกำลังใจในการฝึกฝน เพิ่มทักษะการใช้ภาษาไทย การใช้อักขระ คำคล้องจองที่อยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา แม้ที่ผ่านมาเคยเข้าประกวดแต่งเรียงความในโรงเรียนอย่างวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทยแห่งชาติ แล้วได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้น แต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดการเรียนรู้ ขีดๆ เขียนๆ ภาษาไทย อันเป็นภาษาพ่อแม่ เพื่อสานต่อวัฒนธรรมทางด้านภาษาที่ถูกต้อง ชัดถ้อยชัดคำ

"ครั้งแรกที่ครูเล่าให้ฟังว่า มีการประกวดแต่งคำขวัญ ผมสนใจอย่างมาก ต้องการบอกคนในสังคมให้นำคุณธรรมสิ่งที่รัฐบาลส่งเสริม ไปดำเนินชีวิตแบบพอเพียงอย่างถูกต้อง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ ครั้งนี้เป็นการดึงสำนึกดีๆของเราออกมาผ่านตัวอักษร เพื่อส่งต่อไปยังเพื่อนๆ เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างมาก" น้องเต๋าเล่าด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

น้องเต๋า บอกด้วยว่า อยากฝากให้เพื่อนๆ ทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทย ฝึกฝนการอ่าน ฟัง เขียน พูดภาษาไทยให้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักทักษะทางด้านภาษาไทย อาจเริ่มจากการเขียนบันทึกประจำวัน การนำสิ่งรอบๆ ตัวมาเชื่อมโยงกัน เป็นคำขวัญ โดยใช้ภาษาง่ายๆ แล้วค่อยๆ พัฒนาคำต่อไป

ส่วนหนุ่มน้อยจากแดนตะวันออก "น้องตี๋" ด.ช.สามารถ ศรีดาวเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนท่าเกษมพิทยาอ.เมืองจ.สระแก้วผู้ชนะเลิศประกวดคำขวัญในระดับมัธยมศึกษาเจ้าของคำขวัญ "อดออม ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ประพฤติดี มีน้ำใจ สังคมไทยร่มเย็น" ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนวิถีพุทธที่สอนเน้นหลักการนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต การอดออม การซื่อสัตย์ ความมีวินัย และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลก เล่าว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่คนไทยเคารพนับถือ

"ผมชอบแต่งคำขวัญ เขียนเรียงความ และชอบเรียนวิชาภาษาไทยมากๆ เวลาเรียนภาษาไทยสนุก มีความสุขมาก เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมได้รับรางวัลในการประกวดคำขวัญครั้งนี้ เพื่อนคนไหนที่รักในการแต่งคำขวัญ อยากให้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตมาเรียงร้อย ซึ่งถ้าไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ให้นำสิ่งใกล้ตัวก่อนก็ได้ หรือปรึกษาคุณครู แล้วโอกาสดีที่เพื่อนๆ จะได้รับอย่างผม" น้องตี้เล่าด้วยแววตาเปี่ยมสุข

ขณะที่ผู้ใหญ่ใจดี ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ หนึ่งในหน่วยงานที่ช่วยจัดโครงการประกวดคำขวัญ เล่าว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสนำเสนอแนวคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างกว้างขวาง และสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อพัฒนาความคิดจิตใจ ก้าวสู่การเตรียมพร้อมเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป

โดยแบ่งออกเป็น2 ระดับคือ ระดับประถมศึกษาต้น ปลาย และระดับมัธยมศึกษา โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศ ส่งคำขวัญเข้าประกวด 371 คำขวัญเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ผ่านกิจกรรมดีๆ ที่เด็กสนใจ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วนจะให้การสนับสนุน และร่วมเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในสังคมไทย

จะว่าไปแล้วคุณธรรมและจริยธรรมเด็กเยาวชนไทยมี 10 ประการ ได้แก่ 1.ใช้ชีวิตพอเพียง2.ความสามัคคี3.หลีกเลี่ยงอบายมุข4.มีระเบียบวินัย5.ความซื่อสัตย์สุจริต6.ประหยัดอดออม7.กตัญญูกตเวที8.ขยันหมั่นเพียร9.มีน้ำใจและ 10.รักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ทว่า การปลูกฝังสิ่งดีงามเหล่านี้ให้แก่เด็กผ่านกิจกรรมต่างๆ แต่จะเกิดขึ้นในตัวเด็กได้นั้น ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่าง รวมทั้งสภาพแวดล้อมสังคมต้องเอื้ออำนวยด้วย


ชุลีพร อร่ามเนตร

 
Tag (ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง): พระพุทธศาสนา ศูนย์คุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ คม ชัด ลึก ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับสมัครเตรียมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
news นักเรียน - เยาวชนจันทบุรีแห่ชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง
news สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำพูน ดำเนินงานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2553
news จ.สุราษฎร์ธานี ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด
news สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ คัดค้านการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดไม่มีความเหมา
news จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานและงานอาชีพ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
คำขวัญคุณธรรมจริยธรรม สำนึกดีของเยาวชนยุคใหม่