แหล่งรวม ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > สกู๊ปพิเศษ
 

คู่มือคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2550

โดย วัน พุธ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 00:00 น.


เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีที่ไม่ซื้อเสียง

23 ธันวาคม 2250 อย่าลืมไปเลือกตั้ง ส.ส.

ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.


คู่มือคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2550

หน้าที่ของ ส.ส.

1. ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน
2. เป็นผู้เลือกส.ส. ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
3. ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล
4. อนุมัติงบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศ
5. นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอต่อรัฐบาล

เตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง

1. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และที่เลือกตั้งได้ ที่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต,เทศบาล, อบต.,ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และจากเอกสารที่ส่งถึงเจ้าบ้าน
2.หากพบชื่อตกหล่น หรือมีชื่อเกินมาให้แจ้งเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อที่นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2550
3. กรณีมีเหตุที่จะไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ได้ ให้ไปแจ้งเหตุภายในวันที่ 16-30 ธันวาคม 2550 โดยขอรับ และยื่นแบบการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ที่นายอำเภอ ปลัดเทศบาล หรือ ผอ.เขตของ กทม. หรือมอบหมายให้บุคคลใดไปแจ้งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต

ผู้ที่มีเหตุจำเป็นทำให้จะไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2550 ได้ (อาทิ ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของทางราชการ ติดกิจธุระต้องออกเดินทางไปนอกเขตจังหวัด เป็นต้น) ท่านสามารถไปลงคะแนนล่วงหน้าได้ ณ ที่เลือตังกลางอำเภอ/กิ่งอำเภอ และสำนักงานเขตของ กทม. ในวันเสาร์ที่ 15 หรือวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

หากมีบุคคลในบ้านของท่านที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปทำงาน หรือศึกษาเล่าเรียนอยู่ในจังหวัดอื่น ไม่อาจเดินทางกลับมาลงคะแนนเลือกตั้งในหน่อยเลือกตั้งที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดได้ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2550 ณ ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขตของ กทม. ที่ตนอาศัยอยู่ปัจจุบัน และไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางในจังหวัดที่ท่านอยู๋ ในวันเสาร์ที่ 15 หรือวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.

หลักฐานที่ต้องใช้ในวันเลือกตั้ง

1. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้)
2. บัตรประจำตัว หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือบัตร อาทิ ใบขับขี่ที่กรมขนส่งทางบก หรือหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุลออกให้

ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ

จะต้องเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้

1. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.
2. สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
3. สิทธิในในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.

การเสียสิทธิ 3 ประการนี้ จะได้กลับคืนมา เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งต่อไป

ผู้ไปใช้สิทธิเอกตั้ง จะได้รับสิทธิการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

1.ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ฯ ภายใน 22 พ.ย. 2550
2.ขอแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัดได้ที่อำเภอ/เทศบาล/สำนักงานเขตที่ท่านอาศัยอยู่
- เตรียม บัตรประชาชน เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้อง
- บบ สส. 42 ใช้ในกรณที่ยื่นคำร้องเป็น รายบุคคล
- แบบ สส. 42 ก ใช้กรณียื่นคำร้องเป็น กลุ่มบุคคล
- ผู้ที่เคยเลือกตั้งล่วงหน้า ฯ ไว้ก่อนแล้ว ต้อง ลงทะเบียนใหม่
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1171

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน ฯ คลิก

ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง คลิก

ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง http://www.ect.go.th/
 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ ได้ที่นี่
 
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news สารคดีสร้างสรรค์สังคมไทยตอนที่ 136 ทุกชุมชนต้องร่วมใจ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
news อุดมการณ์ หรือเพ้อฝัน หยุดคิดก่อนตัดสินใจเลือก
news เส้นทางหมายเลข 7 เชื่อมจีน ลาว กัมพูชา กับผลประโยชน์ของจีน
news ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (เจเทปป้า-JTEPA) จะประเมินความสำเร็จอย่างไร ?
news สนุกกับการแปลศัพท์ต่างประเทศ เป็นภาษาไทย
news ยุประท้วงกลับรถไฟ
news โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
news กฎเหล็กของกกต. ที่สังคมไทยไม่คุ้นเคย
news นอมินีการเลือกตั้ง
news ยังติดใจเชียงราย
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvInteractive TV
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง