ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สกู๊ปพิเศษ > ไป เลือกตั้ง หรือ ไม่ไปเลือกตั้ง ได้ สิทธิ หรือ เสียสิทธิ อย่างไร
 

ไป เลือกตั้ง หรือ ไม่ไปเลือกตั้ง ได้ สิทธิ หรือ เสียสิทธิ อย่างไร

โดย มติชน วัน พุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 04:17 น.
โดย สุชาย จอกแก้ว

รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 72 กำหนดให้ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

1.เมื่อไปใช้สิทธิ ย่อมได้รับสิทธิ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

2.แต่ถ้าไม่ไปใช้สิทธิ โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ

3.การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง และการอำนวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

สำหรับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุ จะต้องเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้

(1) เสียสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นและสิทธิได้รับเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.

(2) เสียสิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

(3) เสียสิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.และ ส.ว.

การเสียสิทธิ 3 ประการนี้ จะได้สิทธิกลับคืนมา เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในครั้งต่อไป

การเสียสิทธิ หรือการไปใช้สิทธิล่วงหน้า ประชาชนพอจะรู้บ้าง แต่ปัญหาที่ประชาชนไม่ค่อยรู้ก็คือ ประชาชนผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ย่อมได้รับสิทธิ ตามที่กฎหมายบัญญัตินั้น ประชาชนสงสัยว่า ประชาชนได้รับสิทธิอะไรบ้าง ซึ่งไม่ค่อยมีการชี้แจงกันสักเท่าไรนัก (แต่ถ้าตีความกลับกัน ถ้าไปเลือกตั้งก็ได้สิทธิ 3 ประการข้างต้น และตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้)

และที่สำคัญ การที่กฎหมายเลือกตั้งมาตรา 28 บัญญัติไว้ว่า บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและได้แจ้งเหตุแห่งความจำเป็นซึ่งเป็นเหตุอันสมควร ย่อมได้รับสิทธิ การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง นั้น เป็นการสนับสนุนอย่างไร และไม่ทราบว่ามีกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองแล้วหรือยัง

(ถ้ามี) ได้ดำเนินการสนับสนุนแล้วหรือยัง

(ถ้ายังไม่มี) กองทุนนี้เมื่อไรจะเกิด และถามว่า ประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ ได้รับสิทธิ ตามกฎหมายนี้หรือไม่ อย่างไร

ที่ผ่านมา ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายจากผู้สมัคร ส.ส.อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเดินทาง มีรถรับ-ส่งฟรี งานบุญงานกุศลต่างๆ ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อ จากผู้สมัคร ส.ส.อย่างมาก

ซึ่งในช่วงวันเลือกตั้งที่จะถึงนี้ หากรัฐไม่มีการสนับสนุนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ ไม่ว่าจะโดยการให้ความสะดวกในการเดินทาง หรือโดยการจัดหายานพาหนะให้แก่ประชาชนผู้อยู่ห่างไกล หรืออยู่ถิ่นทุรกันดาร หรือไม่มีเงินค่ารถใช้เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือไม่มีสวัสดิการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ภาระนี้ก็จะตกเป็นหน้าที่ให้แก่ผู้สมัคร ส.ส.อย่างแน่นอน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

จุดนี้ รัฐอาจมองว่าไม่สำคัญ แต่ผู้สมัคร ส.ส.เห็นว่าสำคัญมาก สำหรับคะแนนเสียงของเขา (โค้งสุดท้าย)

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันมากขึ้น นอกจากรัฐจะส่งเสริมให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว รัฐควรต้องส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป สามารถหรือสะดวกที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย มิใช่คอยแต่จะจับผิดผู้สมัคร หรือพรรคในการหาเสียงอย่างเดียว ต้องจับผิดในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

ซึ่งทุกวันนี้ เทคนิคหรือกลวิธีในการซื้อเสียง-ขายสิทธิ มีหลากหลายวิธีการมาก ยากที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไล่ตามจับทัน

ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งแก่ประชาชนอนาคตข้างหน้า รัฐควรต้องจัดหาสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อาทิ ในวันเลือกตั้งควรมีรถรับ-ส่งฟรีสำหรับผู้ไปใช้สิทธิ หรืออย่างน้อยก็ลดค่าโดยสารครึ่งราคา เพื่อป้องกันมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง มาจัดการเพื่อคะแนนเสียงของตน

หรือไม่ก็ควรส่งเสริมประชาชนผู้ไปใช้สิทธิว่า หากท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่านก็จะเป็นผู้มีสิทธิต่างๆ หรือได้รับสิทธิต่างๆ ก่อนผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาในเรื่องการรับเข้าทำงาน หรือการรับเข้าสถานศึกษา

หรือถ้าหากจังหวัดใดมีผู้ไปใช้สิทธิเยอะก็อาจได้รับการพิจารณางบประมาณก่อน (มิใช่ ใครเลือกผม คนนั้นได้รับการดูแลก่อน) เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกตื่นตัว มีความสำนึกรับผิดชอบร่วมกันในการไปใช้สิทธิ และเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกคนดีและเก่ง เข้าไปบริหารบ้านเมืองให้เจริญได้อย่างแท้จริงเสียที

ซึ่งถ้าหากรัฐมิได้จัดการในเรื่องดังกล่าวนี้แล้ว ผู้เขียนเห็นว่า การเมืองซึ่งเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับประชาชนอยู่แล้ว และเศรษฐกิจก็แย่อีก ก็ยิ่งทำให้ประชาชน ไม่ให้ความสำคัญกับการเมืองมากยิ่งขึ้น

เพราะประชาชนเขาเข้าใจเสมอมาว่า เลือกเขาเข้าไปทีไร เขาก็มีนิสัยเหมือนเดิม อีกนั่นแหละ ไอ้หลานเอ้ย (ยายมาบ่น)

หน้า 7

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับสมัครเตรียมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
news นักเรียน - เยาวชนจันทบุรีแห่ชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง
news สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำพูน ดำเนินงานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2553
news จ.สุราษฎร์ธานี ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด
news สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ คัดค้านการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดไม่มีความเหมา
news จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานและงานอาชีพ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ไป เลือกตั้ง หรือ ไม่ไปเลือกตั้ง ได้ สิทธิ หรือ เสียสิทธิ อย่างไร