ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สกู๊ปพิเศษ > พลิกที่มา คลีนิคนอกเวลา ยุค นายหมอดี ร่วมแจม
 

พลิกที่มา คลีนิคนอกเวลา ยุค นายหมอดี ร่วมแจม

โดย มติชน วัน ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 04:16 น.
โดย บุญเทียว เขมาภิรัตน์

ใงานประชุมวิชาการ ครบรอบ 36 ปี ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เมืองทองธานี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เอ่ยถามผู้เขียนว่า คุณสมัคร สุนทรเวช ออกทีวีพูดถึงคลีนิคพิเศษนอกเวลาราชการ ว่าคุณสมัครมีส่วนร่วมโครงการด้วยหรือเปล่า?

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนคุณสมัครจะได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ผู้เขียนได้เล่าให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฟังถึงความเป็นมาของการกำเนิดคลีนิคพิเศษนอกเวลาราชการ พร้อมกับบอกว่าจะเขียนบทความให้ชาวรามาธิบดีและสาธารณชนได้ทราบถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้ แม้จะเป็นเรื่องไม่ใหญ่โต แต่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทยเป็นอย่างมาก

เมื่อ 36 ปีก่อนสมัยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเริ่มเปิดใหม่ๆ ยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชน แพทย์ไทยสอบผ่าน อเมริกัน บอร์ด กลับมาเป็นอาจารย์ในภาควิชาต่างๆ จำนวนมาก ทว่าในเวลา 2-3 ปี ก็แห่กลับไปประกอบอาชีพในอเมริกา และเป็นชาวอเมริกันในที่สุด

เวลานั้นผู้เขียนพยายามชักชวนเพื่อนๆ ให้ร่วมกันหาทางแก้ปัญหาสมองไหล โดยเสนอโครงการการใช้สถานที่ตรวจคนไข้นอก (โอ.พี.ดี.) และบริการห้องทดลอง รวมทั้งเอ็กซเรย์ นอกเวลาราชการเพื่อให้อาจารย์แพทย์เปิดให้บริการเช่นเดียวกับคลีนิคเอกชน

คณบดีแพทยศาสตร์ได้เห็นด้วยในหลักการ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาจัดทำร่างโครงการและความเป็นไปได้

ทีมของเราใช้รูปแบบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่เปิดสอนภาคค่ำ เป็นพิเศษโดยคณาจารย์ซึ่งเป็นข้าราชการ เป็นที่นิยมของนักศึกษาและผู้ปกครองอย่างมาก

งานศึกษาข้อมูลสำเร็จด้วยดี คณาจารย์มากกว่า 80% เห็นด้วย และมากกว่า 70% เห็นด้วยและยินดีร่วมด้วย หากโครงการเริ่มดำเนินการ งานเสนอต่อสาธารณชน เป็นเรื่องยากที่สุด คุณหมอวินัย เศวตวรรณ อเมริกัน บอร์ด จากนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐ เป็นหนึ่งในคณะทำงานเสนอให้เชิญ นายหมอดี คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ มาคุยเพื่อขอความเห็น

ผู้เขียนเตรียมเอกสารโครงการไว้พร้อมแล้วสำหรับ คณบดี สาธารณชน และ นายหมอดี ถึงเหตุผลในการเปิดคลีนิคนอกเวลา โดยชี้ให้เห็นว่า การให้บริการแก่ผู้ป่วยในเวลาราชการของโรงพยาบาลหรือเครือรัฐบาลไม่อาจให้บริการแก่ผู้ป่วยได้ทั่วถึง

ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยนอกซึ่งยังมิได้ป่วยหนัก ส่วนใหญ่มีกำลังทรัพย์ย่อมไม่ต้องการเสียเวลาทำมาหากิน การรักษาเป็นเวลานานๆ ในด้านแรงงานและเศรษฐกิจไม่เป็นการคุ้มกับเวลาที่เสียเพื่อการรอคอย อันมากกว่าเวลาที่จะได้รับการบริการทางแพทย์เป็นอย่างมาก

หากเปิดคลีนิคนอกเวลาแล้ว ไม่เพียงให้บริการแก่ผู้ป่วย ซึ่งมีกำลังทรัพย์พอที่จะช่วยตนเองได้แล้ว โรงพยาบาลจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากหน่วยเภสัช หน่วยห้องปฏิบัติการทดลอง และเอ็กซเรย์ และบางส่วนจากค่าบริการของแพทย์ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือให้พยาบาล พนักงานวิทยาศาสตร์และคนงานมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเวลาราชการเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาลในการที่ไม่อาจจะเพิ่มเงินเดือนให้มากขึ้นได้

ส่วนแพทย์ก็ได้ประโยชน์เพราะเท่ากับทุ่นเวลาในการเดินทางเพื่อไปยังคลีนิคส่วนตัว ด้านผลดีต่อโรงพยาบาลนั้น ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น นำมาใช้ในการเพิ่มเงินเดือนหรือแต่งตั้งแพทย์ที่ทำงานเต็มเวลาราชการโดยไม่ทำร้านตอนเย็น ตามแต่จะเห็นสมควร และเพิ่มศักยภาพความสามารถในการทำงานของพวกแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ นอกจากนั้นยังช่วยทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยสุจริตจากการทำงานนอกเวลาราชการ

ประโยชน์ทั้งหลายนี้สอดคล้องเป็นอันดีกับ Academic enrichment program ซึ่งเป็นโครงการที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ในการก่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการทำงานของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยมิต้องมีความกังวลการหาเงินส่วนตัว เพื่อความอยู่ดีกินดีตามอัตภาพของตน

ผู้เขียนเชื่อหากโครงการนี้สำเร็จ ปัญหาเรื่องไม่รู้จะรับไว้ที่ไหนเมื่อแพทย์เหล่านั้นกลับมา จะได้รับการแก้ไขโดยถูกต้อง เพราะแม้ว่าตำแหน่งทางราชการไม่มีให้แพทย์เหล่านั้นก็ยินดีที่จะทำงานให้แก่ราชการในเวลาราชการ

ถ้าหากทางโรงพยาบาลจะให้สิทธิในการทำงานหาเลี้ยงชีพในตอนเย็นที่โรงพยาบาลแก่แพทย์เหล่านั้นเป็นการตอบแทน เรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องที่มีทำกันในต่างประเทศ แพทย์และพยาบาลก็จะสมัครใจอยู่เมืองไทยต่อไป และแพทย์ที่อยู่ในต่างประเทศก็จะกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนเพิ่มขึ้น

คณะแพทย์ที่ไปสนทนากับ นายหมอดี เมื่อ 36 ปีที่แล้ว พูดคุยถึงโครงการเปิดคลีนิคนอกเวลานานกว่าสองชั่วโมง

นายหมอดี ซักถามมากมายละเอียดยิบ ถึงความคิดแบบนี้เอามาจากไหน ใครจะเป็นผู้ดำเนินโครงการ รายได้เป็นแบบใด ค่าตอบแทนของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จะจัดสรรกันอย่างไร ขัดกับระเบียบข้อบังคับทางราชการหรือไม่ และจะแก้ปัญหาอย่างใด

รวมทั้งคำถามที่สำคัญที่สุดคือ จะจ่ายภาษีกันอย่างไร

เมื่อเรายินดีเสียภาษีตามความเป็นจริง ทำให้นายหมอดีพอใจมาก รวมทั้งข้อชี้แจงให้เห็นว่า คณะแพทย์ไม่ได้จับเสือมือเปล่า กล่าวคือ โรงพยาบาลลงทุนสถานที่และเครื่องมือ(ที่มิได้ใช้งาน) แพทย์ลงแรงและสติปัญญาความรู้ร่วมกัน ก่อเกิดผลผลิตการบริการผู้ป่วย เป็นประโยชน์มากมายแก่ทุกฝ่าย หลักการระเบียบข้อบังคับนั้นมีไว้เพื่อประโยชน์สุขของคน

นายหมอดีพอใจ เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาสมองไหล แล้วยังช่วยให้แพทย์ พยาบาลไทย เดินทางกลับมาประกอบอาชีพในบ้านเมือง จึงได้นำข้อมูลนี้ไปเขียนบทความชื่อ โรงพยาบาลภาคค่ำ ในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ วันที่ 16, 23 และ 30 พฤษภาคม 2514

ต่อมาคณะทำงานเดินหน้าเชิญแพทย์ พยาบาล จากทุกสถาบัน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อทำประชาพิจารณ์ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่เห็นด้วย ทำให้เราคิดว่าน่าจะเป็นผลดี ที่สาธารณชนจะได้เข้าใจและมีส่วนร่วมแก้ปัญหา

แต่ปรากฏว่า โครงการที่น่าไปได้ดีกลับต้องสะดุดลง เมื่อสื่อบางฉบับโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ กล่าวหาแพทย์หัวนอกวางแผนเช่าโรงพยาบาลของรัฐมาคุมเอง เก็บเงินคนไข้ไม่เลือกหน้า หมอหนุ่มสาวตั้งป้อมคัดค้าน ถือว่าทอดทิ้งคนไข้ที่ยากจน

เมื่อกระแสข่าวโจมตีได้แพร่สะพัด คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สั่งยุติโครงการเก็บเข้าลิ้นชัก

แม้ผู้เขียนและคณะจะพยายามขอโอกาสเชิญผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ แต่ไม่เป็นผล นั่นจึงเป็นที่มาทำให้ผู้เขียนตัดสินใจเข้าสู่วงการการเมือง เพราะคิดว่า การเมือง เป็นทางออกจะช่วยแก้ปัญหาได้

โครงการเปิดคลีนิคนอกเวลาประสบความสำเร็จ เมื่อได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล ในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะ ส.ส.พรรคประชากรไทยซึ่งมี นายสมัคร สุนทรเวช เป็นหัวหน้าพรรค และนายสมัครก็เป็นคนคนเดียวกับ นายหมอดี นั่นเอง

ขณะที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นแห่งแรกที่เปิดคลีนิคนอกเวลาโดยใช้เวลา 17 ปีหลังจากประชาพิจารณ์ ปัจจุบันโครงการนี้แพร่ขยายไปทั่วประเทศ เป็นที่นิยมของผู้ใช้บริการ ไม่ยิ่งหย่อนกว่าคลีนิคในเวลาราชการ

หน้า 7

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับสมัครเตรียมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
news นักเรียน - เยาวชนจันทบุรีแห่ชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง
news สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำพูน ดำเนินงานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2553
news จ.สุราษฎร์ธานี ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด
news สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ คัดค้านการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดไม่มีความเหมา
news จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานและงานอาชีพ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
พลิกที่มา คลีนิคนอกเวลา ยุค นายหมอดี ร่วมแจม