ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สกู๊ปพิเศษ > รายงานพิเศษ นโยบายด้านการต่างประเทศ
 

รายงานพิเศษ นโยบายด้านการต่างประเทศ

โดย กรมประชาสัมพันธ์ วัน อาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 08:18 น.
หลังจากที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว นโยบายด้านการต่างประเทศ ถือเป็นวาระเร่งด่วน ที่รัฐบาลเร่งสานต่อและต้องการเรียกความเชื่อมั่น ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศ มีความมั่นใจต่อนโยบายของไทยมากขึ้น

รัฐบาลจะดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อตอบสนองผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน โดยจะดำเนินบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยึดมั่นในพันธกรณีที่มีอยู่กับต่างประเทศตามสนธิสัญญาและความตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาเศรษฐกิจไทยทุกสาขาให้ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสานต่อนโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand) เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีเอกภาพ

คำยืนยันจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายด้านการต่างประเทศ ที่ต้องส่งเสริมและเร่งสร้างความเชื่อมั่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ต่อนานาประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตต่างประเทศ ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศที่ประจำการในประเทศไทย ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อชี้แจงนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยต่อทูตจากทั่วโลก เน้นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นด้านการเมือง เศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) เป็นต้น

โดย นายธานี ทองภักดี รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ย้ำว่า การสร้างความคุ้นเคยเป็นการส่วนตัว ระหว่าง คณะรัฐมนตรีกับคณะทูตจากต่างประเทศ ให้มีความใกล้ชิดและรู้จักกันมากขึ้น จะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดี

ส่วนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ จะต้องแนะนำตัวและกระชับความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศแรกในระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2551 จากนั้นจะเยือนประเทศกัมพูชา ในระหว่าง 3-4 กุมภาพันธ์นี้ด้วย

นอกจากนี้ รัฐบาลยังกำหนดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงนโนบายรัฐบาลและมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง จัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกำหนดนำเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ภายในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2551

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ กรมประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับสมัครเตรียมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
news นักเรียน - เยาวชนจันทบุรีแห่ชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง
news สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำพูน ดำเนินงานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2553
news จ.สุราษฎร์ธานี ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด
news สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ คัดค้านการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดไม่มีความเหมา
news จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานและงานอาชีพ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
รายงานพิเศษ นโยบายด้านการต่างประเทศ