ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สกู๊ปพิเศษ > รัฐธรรมนูญที่ดีควรเป็นอย่างไร
 

รัฐธรรมนูญที่ดีควรเป็นอย่างไร

โดย มติชน วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 02:07 น.

การเขียนหรือการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นงานที่เรียกว่ายากที่สุดในโลก เพราะต้องช่วยกันเขียนหลายคนและมีการกลั่นกรองกันหลายชั้น กว่าจะผ่านออกมาประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ การยกร่างหรือการกลั่นกรองรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นแค่เพียงกระบวนการสรรหาผู้เชี่ยวชาญและการจัดการเท่านั้น ยังประกอบไปด้วยรูปแบบและเนื้อหาสาระในเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และวิสัยทัศน์อยู่ในกระบวนการนั้นด้วย


อันเนื่องมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองและบริหารประเทศ การร่างรัฐธรรมนูญจึงต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้เสีย (STAKEHOLDERS) ที่มีความรู้ มีความรอบคอบถี่ถ้วนเป็นธรรม และมีความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง


การที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีสิ่งดี และเป็นวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าจะต้องเป็นผู้มีภูมิความรู้ ภูมิคุณธรรม และภูมิปัญญา จึงจะช่วยกันทำงานอันสำคัญยิ่งยวดชิ้นนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


จากการดูรายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และดูคุณสมบัติสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้ว (ขณะที่เขียนต้นฉบับยังไม่มีรายชื่อ อยู่ในช่วงการคัดเลือก) ผู้เขียนให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ประมาณ 70% (อีก 30% อายุมาก สุขภาพไม่ดี อาจมีปัญหาการทำงาน)


ส่วนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ไว้ที่ 50% ในแง่ของความรู้ความสามารถ (อีก 50% น่าจะเป็นเพียงผู้ยกมือคัดค้านหรือสนับสนุนตามที่ถูกล็อบบี้เท่านั้น) เป็นสัดส่วนของการร่วมมือร่วมใจกันสร้างนวัตกรรมชิ้นใหม่ ในเนื้อหาที่ไม่ต่างจากของเดิม (ฉบับ 2540) มากนัก


ในที่สุดเราก็คงจะได้รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองรอบสองที่พอไปวัดไปวาได้ คงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับรถอีแต๋นเหมาะสมและเข้ากันได้ดีกับสภาพความเป็นจริงของประเทศไทยและอุปนิสัย-สันดาน ของนักการเมืองไทยพอสมควร


คงไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับรถหรูโรลสรอยซ์ เหมือนอย่างที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีชัย ฤชุพันธุ์ กล่าวเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี พ.ศ.2540 เอาไว้เป็นแน่แท้


ผู้เขียนไม่มีสิทธิแม้แต่จะคิดเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพราะ 1) ไม่มีคอนเนคชั่นระดับสูง และ 2) คุณสมบัติที่กำหนดไม่เปิดช่องทางให้เลย (ติดสังกัดพรรคการเมืองในช่วงเวลา 2 ปี)


หรือแม้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีคนเสนอให้เป็นก็จะไม่รับเพราะมีเวลากำหนดทำหน้าที่เพียงปีเดียว โดยไม่รู้ว่าอนาคตตัวเองจะเป็นอย่างไร จะโดนตัดสิทธิในการลงเล่นการเมือง 2-3 ปี หลังครบวาระการดำรงตำแหน่งเหมือนคณะปฏิรูปฯ หรือไม่ ก็ยังไม่ทราบ


เอาเป็นว่าไม่เป็นอะไรเลยในสองสภาดีที่สุด เป็นแค่กองเชียร์อยู่รอบนอกก็พอแล้ว


อย่างไรก็ตาม ในฐานะประชาชนพลเมืองคนหนึ่งของประเทศ ก็อยากมีส่วนร่วมในการปฏิรูปครั้งนี้ด้วย โดยขอเสนอข้อคิดเห็นว่า รัฐธรรมนูญที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ดังต่อไปนี้


รัฐธรรมนูญที่ดี คือรัฐธรรมนูญที่มีความเหมาะสมกับสภาพอันแท้จริงของประเทศ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ซึ่งน่าจะมีลักษณะสำคัญ 8 ประการ คือ


1) รัฐธรรมนูญที่ดีควรมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอน เข้าใจง่าย ไม่กำกวมล่อแหลมต่อการตีความที่อาจเกิดความผิดพลาด


2) รัฐธรรมนูญที่ดีควรมีการบัญญัติสิทธิ หน้าที่และเสรีภาพของประชาชนไว้อย่างชัดเจนแน่นอน รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกด้วย


3) รัฐธรรมนูญที่ดีไม่ควรยืดยาวเกินไป เพราะอาจทำให้ต้องมีการอธิบายตีความหมายกันมากมาย รายละเอียดปลีกย่อยควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในภายหลัง


4) รัฐธรรมนูญที่ดีต้องครอบคลุมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองของรัฐไว้อย่างครบถ้วน อันได้แก่ การใช้อำนาจอธิปไตย การแบ่งอำนาจอธิปไตย ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงขององค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตย เป็นต้น


5) รัฐธรรมนูญที่ดีควรระบุระบอบการปกครองของประเทศและศาสนาประจำชาติให้ชัดเจนเด็ดขาด


6) รัฐธรรมนูญที่ดีต้องสร้างความเป็นธรรม ความยุติธรรม และความเสมอภาค ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมทั้งหมด


7) รัฐธรรมนูญที่ดีควรกำหนดวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือบทเฉพาะกาลให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับยุคสมัย


8) รัฐธรรมนูญที่ดีต้องสามารถป้องกันการล้มล้างหรือแก้ไขโดยใช้กำลังบังคับจากการปฏิวัติรัฐประหารได้ (ข้อนี้เป็นสุดยอดของรัฐธรรมนูญ)


สำหรับข้อที่ 8 นี้ อยากให้เอาอย่างรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเขียนไว้ในมาตราที่ 1 เลย อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางส่วน ให้เหมาะกับประเทศไทย มาตราที่ 1 บทที่ 1 บททั่วไป (จากทั้งหมด 138 มาตรา) ในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาชนจีน เขียนไว้ว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศสังคมนิยมเผด็จการ โดยประชาชนประชาธิปไตย โดยมีชนชั้นกรรมาชีพเป็นผู้นำ มีพันธมิตรกรรมกรและเกษตรกรเป็นพื้นฐาน ระบอบสังคมนิยมเป็นระบอบพื้นฐานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ห้ามองค์กรหรือบุคคลใดๆ ทำลายระบอบสังคมนิยม (แปลจากภาษาจีนโดย นายกิตติ ปิลันธนดิลก)


โดยสรุปแล้วรัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องเป็นไปเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน ความสงบสุขของสังคม ความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง ต้องขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และการทุจริตคดโกงไม่เป็นธรรมในการเลือกตั้งทุกระดับของประเทศ ทำให้ประเทศชาติรุดหน้าและดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในสายตาของนานาประเทศ บนพื้นฐานของความร่วมมือและความเท่าเทียมกัน


หากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ มีคุณลักษณะทั้ง 8 ประการนี้หรือมากกว่า ก็น่าจะเป็นรัฐธรรมนูญในอุดมคติ (IDEAL CONSTITUTION) ได้เลย ขอฝากความหวังอันสำคัญนี้ไว้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาร่างรัฐธรรมนูญ และประชาชนชาวไทยที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทุกคน

โดย ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ชวนเพื่อนชาวสนุก! มาสร้างชุมชนที่น่าอยู่
พบเห็นข้อความไม่เหมาะสม ข้อความโฆษณาที่รบกวนการแสดงความคิดเห็นของคุณ โปรดช่วยกันคลิก แจ้งลบ นะคะ
เพื่อเราจะได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ และเพื่อชุมชนชาวสนุก! ที่น่าอยู่ค่ะ ช่วยกันคลิกเยอะๆ นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับสมัครเตรียมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
news นักเรียน - เยาวชนจันทบุรีแห่ชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง
news สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำพูน ดำเนินงานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2553
news จ.สุราษฎร์ธานี ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด
news สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ คัดค้านการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดไม่มีความเหมา
news จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานและงานอาชีพ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
รัฐธรรมนูญที่ดีควรเป็นอย่างไร