ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สกู๊ปพิเศษ > การใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน
 

การใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน

โดย มติชน วัน ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549 02:03 น.
โดย กุลพล พลวัน อัยการอาวุโส

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เช่น การสืบสวน การจับ การค้น การควบคุมตัว ฯลฯ นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีอาวุธปืน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันตนเองและชีวิตสวัสดิภาพของประชาชนจากการประทุษร้ายของผู้กระทำผิด

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีข่าวทางสื่อมวลชนตลอดมาว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางคนได้ใช้อาวุธปืนอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น มีการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควรและโดยเปิดเผย เช่น เข้าไปศูนย์การค้า ร้านอาหาร ผับ งานเทศกาลรื่นเริงต่างๆ โดยอ้างว่าเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน ฯลฯ สร้างความหวาดหวั่นแก่ประชาชน

หลายคนใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นโดยมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ยิงประชาชนที่มีเรื่องโต้เถียงกัน ยิงเพื่อนร่วมงาน ยิงผู้บังคับบัญชา แม้การยิงโดยอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อป้องกันตนเองตามกฎหมาย ก็มีข้อร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากญาติผู้ตายอยู่เสมอว่าเป็นการยิงโดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เป็นต้น ฯลฯ

การมี การพาไป และการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่เหมาะสมนี้มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิในชีวิตเสรีภาพ และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน แม้จะมีการจับกุมดำเนินคดีอาญาลงโทษกันอยู่เสมอ แต่เราก็ไม่สามารถเรียกชีวิตของผู้บริสุทธิ์กลับคืนมาให้แก่บุคคลในครอบครัวของเขาได้ และประเทศไทยมักถูกกล่าวหาจากสหประชาชาติและองค์การนิรโทษกรรมสากลเสมอว่าไม่ได้ให้ความคุ้มครองประชาชนจากการใช้อาวุธปืนโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐเท่าที่ควร

ดังนั้น จึงมีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายมาช้านานว่าควรมีมาตรการหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการมี การพา และการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกฝ่าย เพราะคำจำกัดความตามมาตรา 2 (16) คำว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ มิได้มีเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ หรือข้าราชการตำรวจทั่วไป

แต่หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เช่น พัศดี กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่นๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม

ปัจจุบัน สหประชาชาติได้กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์การใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ทุกประเทศนำไปกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ภายในให้สอดคล้องกับเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นคือ หลักการว่าด้วยการป้องกันและการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตที่ไร้เหตุผลและรวบรัด ค.ศ.1989 และ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการใช้กำลังบังคับและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ค.ศ. 1990

สำหรับประเทศไทยปัจจุบันได้มีกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดหลักเกณฑ์การมี การพาและการใช้อาวุธปืนไว้ด้วยแล้ว

เช่น พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 2479 มาตรา 16

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506 มาตรา 7

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ พ.ศ.2547 ออกตามความในมาตรา 4 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547

และระเบียบของกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ว่าด้วย กฎการใช้กำลัง ซึ่งกำหนดการใช้กำลังของพลเรือน ตำรวจและทหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ กอ.สสส.จชต. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธเกินความจำเป็น และต้องได้สัดส่วนกับการใช้กำลังกับฝ่ายตรงข้ามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ จึงกำหนดวิธีการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเสี่ยงภัยจากการก่อเหตุร้ายเกือบทุกนาทีไว้โดยละเอียดน่าชมเชยยิ่ง

แม้ว่า กอ.สสส.จชต.จะเปลี่ยนไปเป็น ศอ.บต.ในเร็วๆ นี้ ศอ.บต.ก็ควรนำหลักการควบคุมการใช้อาวุธปืนดังลก่าวไปใช้ด้วย

ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรกำหนดมาตรฐานกลางในการมี การพา และการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 วรรคท้ายในเรื่องวิธีการจับผู้ต้องหา ให้มีหลักเกณฑ์ว่าด้วยการมีการพาและการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดในกฎกระทรวงต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิในชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน้า 6

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับสมัครเตรียมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
news นักเรียน - เยาวชนจันทบุรีแห่ชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง
news สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำพูน ดำเนินงานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2553
news จ.สุราษฎร์ธานี ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด
news สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ คัดค้านการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดไม่มีความเหมา
news จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานและงานอาชีพ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
การใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน