ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สกู๊ปพิเศษ > เศรษฐกิจพอเพียงยุคโลกาภิวัตน์
 

เศรษฐกิจพอเพียงยุคโลกาภิวัตน์

โดย กรมประชาสัมพันธ์ วัน จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 07:01 น.
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง เนื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการสำคัญประกอบด้วย ความพอประมาณ คือความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ความมีเหตุผล ที่สามารถอธิบายที่มาที่ไปได้ ความมีภูมิคุ้มกัน ได้แก่การสร้างกลไกในการป้องกันความเสี่ยง ความรอบรู้ รอบคอบ หมายถึงการใช้วิชาการความรู้ด้วยความระมัดระวัง และ คุณธรรมความดี ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคง รวมถึงความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน ตลอดจนรู้จักใช้สติปัญญาในการดำเนินงานทั้งปวง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า รัฐบาลได้ใช้แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาของชาติ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน ด้วยการพึ่งตนเองก่อน แต่การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหันหลังให้กระแสโลกหรือโลกาภิวัตน์ หากสามารถที่จะทำให้อยู่ในสภาวะความผันผวนและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ส่วนการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้สังคมมีความเข้มแข็งนั้น นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จะต้องประกอบด้วยมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง พึ่งตนเองได้ เติบโตบนพื้นฐานที่แข็งแรงมีคุณภาพและยั่งยืน มีการกระจายและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม รวมมือกันสร้างสรรค์ทำความดีอย่างมีพลัง มีความเป็นธรรมในสังคมภายใต้การเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้แล้ว จะต้องมีการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงลงไปจนถึงระดับครัวเรือน เพื่อให้รู้จักคิดวิเคราะห์ว่า แต่ละครัวเรือนมีปัญหาอะไร มีรายจ่ายเท่าไหร่ ทำไมถึงมีหนี้สิน รวมถึงการส่งเสริมในด้านการพัฒนาความคิด ทัศนคติ วัฒนธรรม จนถึงขั้นที่เชื่อว่าอบายมุขตลอดจนเหล้า บุหรี่ เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ก็จะทำให้คนในครอบครัว ชุมชน สังคม มีความอยู่เย็นเป็นสุข และจากการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในปีหน้า จะสามารถผลักดันแนวคิดนี้ ให้เป็นเป้าหมายหลักของชาติและของสังคมโลก

โอภาส เสวิกุล เรียบเรียง

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ กรมประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับสมัครเตรียมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
news นักเรียน - เยาวชนจันทบุรีแห่ชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง
news สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำพูน ดำเนินงานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2553
news จ.สุราษฎร์ธานี ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด
news สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ คัดค้านการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดไม่มีความเหมา
news จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานและงานอาชีพ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
เศรษฐกิจพอเพียงยุคโลกาภิวัตน์