ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สังคม > ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
 

ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

โดย วัน อังคาร ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 00:00 น.
หมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ


๑. องค์กรอัยการ

มาตรา ๒๕๕ พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่นพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม

การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตำแหน่งต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการอัยการ และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอัยการสูงสุดองค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

พนักงานอัยการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระทำกิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ราชการ และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๐๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ ได้ที่นี่
 
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news เจ้าอ้น สุนัขยอดกตัญญูเฝ้าศพเจ้าของไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้
news แพทย์อาวุโสวอนนักการเมือง แก้ปากท้องปชช.ก่อนแก้รธน.
news วิจัยพบ สารสกัดพริกไทยดำ แก้อัลไซด์เมอร์
news ปตท.เตรียมเพิ่มปั๊มเอ็นจีวีอีก40แห่ง ภายในเดือน ก.ค.
news เผยยาเสพติดสูตรใหม่ สี่คูณร้อยผสมฟลูออเรสเซนต์
news ชูร้านเกมในวัด-สถานศึกษา เด็กต่ำ15ปีต้องมีใบอนุญาต
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ