ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สังคม > ฟื้นพิธีบวชป่า-ทำฝายแม้ว สนองพระราชดำรัสรักษ์สิ่งแวดล้อม
 

ฟื้นพิธีบวชป่า-ทำฝายแม้ว สนองพระราชดำรัสรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดย คม ชัด ลึก วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 03:17 น.
หลังจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม2550 พระองค์ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนไทยทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้ แม่น้ำ และทรงห่วงว่าอีก 20 ปีต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศให้มีมาตรการพิเศษรักษาแม่น้ำเจ้าพระยา เพียงชั่วข้ามคืนหน่วยงานที่ดูแลโดยตรง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรมชลประทาน ออกสำรวจแม่น้ำเน่าเหม็น หาสาเหตุเพื่อเร่งแก้ไขปัญหากันอย่างเร่งด่วน และเตรียมเสนอเป็นวาระแห่งชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ดูผิวเผินหลายคนอาจคิดว่าจะเข้าไปมีบทบาทอนุรักษ์ป่าและแม่น้ำได้อย่างไรแต่ในมุมของ คุณหญิงไขศรีศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บอกว่า เกี่ยวข้องโดยตรง เพราะป่าไม้ แม่น้ำเป็นสิ่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นบ่อเกิดวิถีชีวิต ประเพณีไทยทางน้ำมากมาย อาทิ ตลาดน้ำ แข่งเรือ ลอยกระทง ชักพระ ถ้าขาดน้ำคนก็อยู่ไม่ได้ ในฐานะรมว.วธ. ทำหน้าที่ดูแลวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยจึงหาวิธีอนุรักษ์น้ำและป่าผ่านความเชื่อโบราณและคติธรรมทางพุทธศาสนา เช่น ประเพณีบวชป่า นำผ้าเหลืองไปบวชต้นไม้ในชุมชน เป็นกุศโลบายสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ตัดต้นไม้ที่บวชแล้ว เป็นการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

คติความเชื่อของชาวพุทธเราถ้าต้นไม้ต้นใดที่ผ่านพิธีบวชแล้ว มีผ้าเหลืองพันรอบต้น ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาที่รักษาต้นไม้จะรักษาหมู่บ้านให้ร่มเย็นเป็นสุข จะไม่มีใครกล้าตัด แต่ถ้าใครที่ไปตัดต้นไม้ถือเป็นบาป วิธีนี้จะเป็นการช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำได้ แต่ปัจจุบันพิธีดังกล่าวเกือบจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตคนไทยแล้ว มีเพียงบางหมู่บ้านเท่านั้นที่ยังสืบทอดกันอยู่ ดังนั้น วธ.จะช่วยรณรงค์ให้ชาวบ้านรื้อฟื้นพิธีบวชป่าขึ้นมาใหม่เป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมสายใยชุมชนที่มีอยู่กว่า700 แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทาง อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาวิกฤติโลกร้อนไปในตัวด้วย คุณหญิงไขศรีกล่าว

ทั้งนี้วธ.จะรณรงค์รื้อฟื้นพิธีบวชป่าสู่ทุกตำบลต่อไปเพื่อรักษาป่าแม่น้ำ เพราะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี จะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขอย่างแท้จริง เป็นการสืบสานพิธีกรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นหลัง อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์น้ำและป่าไม้ด้วยวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ชาวบ้านหลายชุมชนร่วมมือร่วมใจกันทำสำเร็จมาแล้ว เช่น ศูนย์บูรณาการสายใยชุมชนวัดคลองแห จ.สงขลาเป็นชุมชนตัวอย่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งและทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวม ชาวบ้านต่างให้ความร่วมมือ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ

พระครูปลัดสมพร เจ้าอาวาสวัดคลองแห กล่าวว่า ศูนย์บูรณาการสายใยชุมชนวัดคลองแห ถึงจะมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกัน แต่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องความแตกแยก งานพิธีกรรมทางศาสนาจะแยกกันไปทำตามแต่ศาสนาของตน ส่วนกิจกรรมใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือกัน เช่น กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชาวบ้านมาช่วยกันทำน้ำชีวภาพแล้วนำไปเทลงในคลองแห ไม่ทิ้งขยะลงในคลอง เพื่อรักษาสภาพน้ำให้ดี สะอาดขึ้น จากที่เป็นแม่น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ปัจจุบันชาวบ้านเริ่มจับปลามากินได้แล้ว

ขณะที่ชุมชนต้นน้ำในภาคเหนือซึ่งมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและมีความเชื่อว่าป่าเขาล้วนแต่มีผีปกปักรักษา ไม่ให้ใครมารุกล้ำทำลาย พิธีกรรมที่หลากหลาย อาทิ การเลี้ยงผีขุนน้ำ ผีเจ้าป่าเจ้าเขา นัยหนึ่งจึงเป็นอุบายอันแยบคาย ปลูกฝังให้คนต้นน้ำมีจิตใจรักษาป่าและขุนน้ำของเขาไว้ รวมถึงพิธีการบวชป่าด้วย สาวสุวรีย์แก้วกลืน เลขานุการเครือข่ายสมัชชาภาคเหนือ เล่าว่า ขณะนี้ภาคีสมาชิกภาคเหนือ 15 จังหวัดอาทิ ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ได้ทำกิจกรรมเพื่อเสนอเป็นแผนคุณธรรมเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งหนึ่งในแผนนั้นคือโครงการพื้นที่ต้นแบบจิตอาสา และการอนุรักษ์น้ำ ป่า โดยสาธารณสุข อบต. แกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุ หมอพื้นบ้าน เป็นเครือข่าย

ที่สำคัญปีนี้จะมีโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติระบบนิเวศซึ่งเป็นไปตามพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยป่าไม้และแม่น้ำของไทย เช่น โครงการการจัดการลุ่มน้ำภาคเหนือ เชิญแกนนำแต่ละจังหวัดเก็บข้อมูลดำเนินการอนุรักษ์รูปแบบต่างๆ จังหวัดที่อยู่ต้นน้ำจะมีกิจกรรมบวชป่า ทำฝายแม้ว ปลูกต้นไม้ จังหวัดที่อยู่กลางน้ำ มีกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำ อนุรักษ์พันธุ์ปลาหน้าวัด ผสมผสานวิถีชีวิตชุมชน พิธีกรรมต่างๆ เช่น รื้อฟื้นประเพณีก่อเจดีย์ทราย ช่วยเอาสิ่งกีดขวางออกจากทางแม่น้ำไหลผ่าน เป็นต้น สาวสุวรีย์กล่าว

ทั้งหมดนี้คงจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าการอนุรักษ์น้ำป่าไม้ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยมากเพียงใด หากบางคนคิดว่าการอนุรักษ์เป็นเรื่องที่ยากเกินไป แค่เราไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นการช่วยอีกทางหนึ่งแล้ว ดังพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูป่าธรรมชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม2537 ตอนหนึ่งว่า...การปลูกป่าสำคัญที่ปล่อยให้เขาขึ้นเองได้อย่าไปตอแยกับต้นไม้ อย่าไปรังแกต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองเขาหน่อย ขออย่าไปรังแกเท่านั้นเอง ไม่ต้องทำอะไรมาก... นี่แหละคือหัวใจของพิธีบวชป่า

ผกามาศ ใจฉลาดเรื่อง/ภาพ

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ คม ชัด ลึก ได้ที่นี่
 
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
news อย.เชือดเครื่องสำอางรกเด็ก ฝ่าฝืนคุก1ปีแถมปรับ 6 หมื่น
news ไชยาปูดเรื่องใหม่หมอวิชัย ทำอภ.แพ้คดีต้องจ่ายเงินล้าน
news กรมอุทยานกรอบไม่มีเงินซื้อนม
news มะนาวถูก
news คลีนิคชุมชน
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ฟื้นพิธีบวชป่า-ทำฝายแม้ว สนองพระราชดำรัสรักษ์สิ่งแวดล้อม