ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สังคม > ถึงเวลา?เจ๊ะครูรู้ไอที พัฒนาอิสลามศึกษาใต้
 

ถึงเวลา?เจ๊ะครูรู้ไอที พัฒนาอิสลามศึกษาใต้

โดย คม ชัด ลึก วัน อังคาร ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 03:17 น.
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ต้องปิดการเรียนการสอนบ่อยๆ จนเด็กเรียนไม่ทันตามหลักสูตร แต่เมื่อครูสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบได้ด้วยตนเอง

โดยเฉพาะหากผลิตเป็นแผ่นซีดี จะแจกจ่ายให้นักเรียนนำกลับไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้านได้ เสียงสะท้อนของน.ส.รุชดียะห์โตะโด ถึงความจำเป็นที่ครูในพื้นที่ต้องได้รับการเพิ่มเติมความรู้ด้านเทคโนโลยี

รุชดียะห์ วัย 25 ปีครูสอนศาสนาอิสลาม ร.ร.บันนังสตาวิทยาอ.บันนังสตาจ.ยะลา เป็น1 ใน96 ครูสอนศาสนาอิสลามจากพื้นที่จ.สตูลสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ที่มีโอกาสเดินทางไปอบรมด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม-7 กันยายน ตามโครงการอบรมพัฒนาครูสอนศาสนาอิสลามใน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครูไทยถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่มเข้ารับการอบรมที่สถาบันฝึกหัดครูในรัฐสลังงอร์ ซือรึมบัน มะละกา ยะโฮร์ และยะโฮร์บาห์รู

แม้ รุชดียะห์ เป็นครูมาได้เพียง 1 ปีแต่พอประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาได้ โดยปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่สื่อการเรียนการสอนที่ใช้เพียงบัตรคำ หนังสือและแบบเรียนตามที่กระทรวงจัดหามาใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องมีเทคนิคการสอนพิเศษเฉพาะตัวของแต่ละคนในการดึงดูดความสนใจของนักเรียน

ก่อนหน้านี้มีความรู้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานเมื่อเข้ารับการอบรมที่เน้นด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเพาเวอร์พอยท์ และการทำภาพเคลื่อนไหว จึงเป็นการเพิ่มเติมความรู้ สามารถทำภาพเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาการสอนอิสลามศึกษา เช่น สอนเรื่องการประกอบพิธิฮัจญ์ ก็อาจจะค้นหาภาพจากอินเทอร์เน็ตแล้วนำมาผลิตสื่อ เมื่อเปิดให้นักเรียนดู เด็กจะได้เห็นภาพและเข้าใจเนื้อหาที่สอนมากขึ้น ที่สำคัญ จะกระตุ้นให้เด็กสนใจการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน รุชดียะห์กล่าวด้วยแววตามุ่งมั่น

อย่างไรก็ตามรุชดียะห์ สะท้อนต่อว่า ถึงครูจะมีความรู้ด้านการผลิตสื่อแบบมัลติมีเดียแต่หากขาดอุปกรณ์ในการผลิตและถ่ายทอดสู่นักเรียน อย่างคอมพิวเตอร์ หรือจอโปรเจคเตอร์ ที่โรงเรียนเธอมีคอมพิวเตอร์ 20 เครื่องใช้ในการสอนนักเรียน และจอโปรเจคเตอร์เพียง 1 เครื่องเท่านั้น จึงอยากให้มีการเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้งานอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการสอนและเพิ่มจำนวนโปรเจคเตอร์อีกอย่างน้อยหนึ่งจอ

เช่นเดียวกับ นายอิสมาแอล กอและ วัย38 ปีครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู2503) อ.เบตงจ.ยะลา ครูอีกหนึ่งคนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้มองว่า ประเทศมาเลเซียมีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาโดยใช้ไอทีประกอบได้อย่างดีมากต่างจากประเทศไทยที่ยังขาดการนำสื่อมัลติมีเดียมาใช้ในการสอน หากมีการส่งเสริมให้ครูสอนศาสนาอิสลามผลิตสื่อการเรียนการสอนมากขึ้นจะช่วยอุดช่องว่างการขาดแคลนครูสอนศาสนาได้ เนื่องจากยังขาดแคลนครูอยู่อย่างมาก อย่างโรงเรียนที่ตนสอนมีครูอิสลามศึกษาเพียง 4 คนรับผิดชอบสอนนักเรียนระดับชั้น ป.1- 6 ราว664 คนถือว่าน้อยมาก

ซึ่งการที่ครูสอนศาสนาอิสลามของไทยต้องเดินทางไปอบรมที่ประเทศมาเลเซียเนื่องจากเป็นประเทศมุสลิมที่มีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาที่ประสบความสำเร็จประเทศหนึ่ง โดย ดะโต๊ะอลิมมุสดิลห์บินห์ฮาจิ มูฮัมหมัด ดัม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มาเลเซีย ที่เป็นประธานร่วมกับ นายอดินันท์ปากบารา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ยะลา เขต 1 ตัวแทนฝ่ายไทยในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ครู กล่าวว่า การเรียนอิสลามศึกษาของมาเลเซียมีการกำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ เป็นวิชาบังคับที่ทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องเรียนอย่างน้อย 6 คาบต่อสัปดาห์ ในระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนครูจะได้รับการสนับสนุนพัฒนาความรู้ เช่นเดียวกับครูสามัญ ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ทำให้เด็กมุสลิมมีการเข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้อง

ดะโต๊ะอลิมมุสดิลห์กล่าวด้วยว่าโครงการนี้ถือเป็นความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ ที่เป็นความร่วมมือระดับรัฐมนตรี จากเดิมเป็นเพียงระดับโรงเรียนต่อโรงเรียน จากนี้มาเลเซียจะส่งครูไปอบรมเกี่ยวกับการสอนเด็กพิการและเด็กพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งไม่เพียงแต่การจัดอบรมสร้างสื่อการเรียนการสอนเท่านั้น การที่ครูไทยและครูมาเลเซียได้ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างประเทศร่วมกันด้วย

ด้านไออุบดาห์เอชเจ. อะฮาหมัด หัวหน้าฝ่ายอิสลามศึกษาและคุณธรรม สถาบันฝึกหัดครูรายามาเลวาร์ซือรึมบัน นากือรีซึมบีลัน ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียกำหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใช้ 1 คนต่อ1 เครื่องเพื่อให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ส่วนการสอนอิสลามศึกษาของมาเลเซีย จะประกอบด้วยการศึกษาภาษายาวี การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน การศึกษาภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร และหลักศาสนา 5 เรื่องได้แก่ ศรัทธา ศาสนบัญญัติ ศาสนประวัติ และจริยธรรม ซึ่งทำให้การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนอิสลามศึกษาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง

ท้ายที่สุดผลงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษาที่จัดทำขึ้นระหว่างการอบรมที่ประเทศมาเลเซียสพท.ใน 5 จังหวัดจะนำมาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 5 ชิ้นงาน เพื่อจัดทำเป็นวีซีดีแจกเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เชื่อว่าหากดำเนินการได้เช่นนี้จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูสอนศาสนาอิสลามและเวลาเรียนไม่เพียงพอให้บรรเทาลงได้บ้าง แน่นอน

0 พวงชมพูประเสริฐ 0 เรื่อง-ภาพ

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ คม ชัด ลึก ได้ที่นี่
 
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
news อย.เชือดเครื่องสำอางรกเด็ก ฝ่าฝืนคุก1ปีแถมปรับ 6 หมื่น
news ไชยาปูดเรื่องใหม่หมอวิชัย ทำอภ.แพ้คดีต้องจ่ายเงินล้าน
news กรมอุทยานกรอบไม่มีเงินซื้อนม
news มะนาวถูก
news คลีนิคชุมชน
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ถึงเวลา?เจ๊ะครูรู้ไอที พัฒนาอิสลามศึกษาใต้