ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สังคม > สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.การศึกษาคนพิการ-ร.ร.ทุกสังกัดห้ามปฎิเสธรับคนพิการเข้าเรียน
 

สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.การศึกษาคนพิการ-ร.ร.ทุกสังกัดห้ามปฎิเสธรับคนพิการเข้าเรียน

โดย คม ชัด ลึก วัน ศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 16:05 น.
สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ขณะที่ร่างกฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีรมว.ศธ.เป็นประธานกรรมการพร้อมให้สถานศึกษาทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ห้ามปฏิเสธรับคนพิการเข้าเรียน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2550 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งพัฒนาให้มีความรู้ มีจริยธรรม และมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สพฐ.โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)จึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษขึ้น และขณะนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพิเศษ โดยแก้ไขเป็นร่าง พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ......... เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำหรับสาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพิเศษ มีหลายมาตราที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ อาทิ มาตรา 3 ครูการศึกษาพิเศษ ที่จะรับเงิน พ.ค.ศ.ได้ต้องมีวุฒิการศึกษาพิเศษสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งจะทำให้ผู้ที่จบปริญญาตรีการศึกษาพิเศษในอนาคตเบิกเงินไม่ได้ มาตรา 5 คนพิการจะได้รับสิทธิในการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกจากรัฐ เลือกรับบริการทางการศึกษาได้ตามความต้องการ รัฐต้องจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานให้เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นของคนพิการ มาตรา 6 ครูการศึกษาพิเศษทุกสังกัดจะได้รับเงิน พ.ค.ศ. มาตรา 8 สถานศึกษาทุกสังกัดต้องทำ IEP จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดสภาพแวดล้อม จัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สถานศึกษาทุกแห่งจะปฏิเสธการรับคนพิการเข้าเรียนไม่ได้ มาตรา 9 รัฐจะจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมและจัดเงินอุดหนุนในการวิจัยพัฒนาครู

มาตรา 11 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานฯ คนที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ เป็นรองประธานฯ คนที่ 2 กรรมการโดยตำแหน่ง 10 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 13 คน และ ผอ.สศศ.เป็นเลขานุการ มาตรา 19 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่จัดการเรียนร่วม และให้ สพฐ.สนับสนุนทรัพยากร มาตรา 20 ให้โรงเรียนเฉพาะความพิการเป็นนิติบุคคล มาตรา 21 ให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาหรับคนพิการ ใน สพฐ.

มาตรา 22 ให้มีคณะกรรมการกองทุน มีเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการ กพฐ.ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานฯ คนที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ เป็นรองประธานฯคนที่ 2 มีผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 11 คน โดย ผอ.สศศ.เป็นกรรมการและเลขานุการ มาตรา 29 ครูการศึกษาพิเศษเดิม ยังสามารถรับเงิน พ.ค.ศ.ต่อไปได้ และภายใน 1 ปี ครูการศึกษาพิเศษที่ผ่านการอบรมจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.นี้ ฯลฯ

ตามที่ สนช.ได้พิจารณาผ่านการ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ........นั้น จะส่งผลให้ สพฐ. โดย สศศ.ซึ่งมีบทบาทด้านการจัดการศึกษาพิเศษ จะสามารถดำเนินงานในการจัดการศึกษาคนพิการ ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และส่งผลต่อการพัฒนาผู้พิการ ให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคต่อไป เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ คม ชัด ลึก ได้ที่นี่
 
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
news อย.เชือดเครื่องสำอางรกเด็ก ฝ่าฝืนคุก1ปีแถมปรับ 6 หมื่น
news ไชยาปูดเรื่องใหม่หมอวิชัย ทำอภ.แพ้คดีต้องจ่ายเงินล้าน
news กรมอุทยานกรอบไม่มีเงินซื้อนม
news มะนาวถูก
news คลีนิคชุมชน
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.การศึกษาคนพิการ-ร.ร.ทุกสังกัดห้ามปฎิเสธรับคนพิการเข้าเรียน