ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > สังคม
 
เผยรายชื่อ 362 ร.ร.ยอดนิยมสอบเข้า ม.1 ปี 2550
โดย คม ชัด ลึก วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 02:02 น.
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามในหนังสือ ศธ.ที่ 04006/2275 แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)

แต่ละแห่ง ถึงรายชื่อโรงเรียนมัธยมยอดนิยมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สูตรรับนักเรียน ม.1 50 : 50 คือรับนักเรียนในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 และสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วประเทศ ร้อยละ 50 รวมทั้งหมด 362 แห่ง ดังนี้

-กรุงเทพมหานคร

สวนกุหลาบวิทยาลัย, เบญจมราชาลัย, วัดราชบพิธ, สตรีวิทยา, โยธินบูรณะ, เทพศิรินทร์, สายปัญญา, สตรีวัดมหาพฤฒาราม, ไตรมิตรวิทยาลัย, วัดสุทธิวราราม, สตรีศรีสุริโยทัย, ยานนาเวศวิทยาคม, นนทรีวิทยา, ศรีอยุธยา, สามเสนวิทยาลัย, ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2, สุรศักดิ์มนตรี, ราชวินิต มัธยม, สายน้ำผึ้ง, ปทุมคงคา, พระโขนงพิทยาลัย, วชิรธรรมสาธิต, สิริรัตนาธร, สันติราษฎร์วิทยาลัย, มัธยมวัดธาตุทอง, ฤทธิยะวรรณาลัย 2, มัธยมวัดบึงทองหลาง, เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, เทพลีลา, ราชดำริ

ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, หอวัง, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2, ราชวินิตบางเขน, เทพศิรินทร์ร่มเกล้า, เศรษฐบุตรบำเพ็ญ, นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร, สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, ลาดปลาเค้าพิทยาคม, รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง, พรตพิทยพยัต, บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา, นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ฤทธิยะวรรณาลัย, มัธยมวัดหนองจอก, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4, นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2, นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, ดอนเมืองจาตุรจินดา, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), บางกะปิ, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา, สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์), รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน, สตรีวิทยา 2, สารวิทยา, ศรีพฤฒา, จันทร์หุ่นบำเพ็ญ, พิบูลอุปถัมภ์

มัธยมวัดสิงห์, ทวีธาภิเศก, มัธยมวัดดุสิตาราม, มัธยมวัดนายโรง, โพธิสารพิทยากร, ศึกษานารี, ชิโนรสวิทยาลัย, วัดนวลนรดิศ, จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม, วัดอินทาราม, สตรีวัดระฆัง, สุวรรณารามวิทยาคม, วัดราชโอรส, นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล, บางปะกอกวิทยาคม, บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์, วัดพุทธบูชา, อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน, ศึกษานารีวิทยา, สตรีวัดอัปสรสวรรค์, ปัญญาวรคุณ, มัธยมวัดหนองแขม

-กระบี่

อำมาตย์พานิชนุกูล, เมืองกระบี่, อ่าวลึกประชาสรรค์

-กาญจนบุรี

กาญจนานุเคราะห์, วิสุทธรังสี, ท่าม่วงราษฎร์บำรุง

-กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, อนุกูลนารี, ยางตลาดวิทยาคาร, บัวขาว, สมเด็จ

-กำแพงเพชร

วัชรวิทยา, วชิรปราการวิทยาคม, กำแพงเพชรพิทยาคม

-ขอนแก่น

แก่นนครวิทยาลัย, กัลยาณวัตร, ขอนแก่นวิทยายน, ขามแก่นนคร, นครขอนแก่น, บ้านไผ่, มัญจาศึกษา, เมืองพลพิทยาคม, น้ำพองศึกษา, ศรีกระนวนวิทยาคม, ชุมแพศึกษา

-จันทบุรี

ศรียานุสรณ์, เบญจมราชูทิศ

-ฉะเชิงเทรา

เบญจมราชรังสฤษฎิ์, เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2, ดัดดรุณี, พนมสารคาม พนมอดุลวิทยา

-ชลบุรี

ชลราษฎรอำรุง, ชลกันยานุกูล, บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห์, พนัสวิทยาคาร, พานทอง, ศรีราชา, โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร, บางละมุง

-ชัยนาท

ชัยนาทพิทยาคม

-ชัยภูมิ

ชัยภูมิภักดีชุมพล, สตรีชัยภูมิ, เมืองพญาแลวิทยา, ภูเขียว, แก้งคร้อวิทยา

-ชุมพร

ศรียาภัย, สอาดเผดิมวิทยา, สวนศรีวิทยา, สวีวิทยา

-เชียงราย

สามัคคีวิทยาคม, ดำรงราษฎร์สงเคราะห์, พานพิทยาคม, เชียงแสนวิทยาคม, แม่จันวิทยาคม, เทิงวิทยาคม

-เชียงใหม่

ยุพราชวิทยาลัย, วัฒโนทัยพายัพ, นวมินทราชูทิศ พายัพ, สันป่าตองวิทยาคม, จอมทอง

-ตรัง

สภาราชินี, วิเชียรมาตุ, ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์, ห้วยยอด

-ตราด

ตราษตระการคุณ, สตรีประเสริฐศิลป์

-ตาก

ผดุงปัญญา, ตากพิทยาคม, สามเงาวิทยาคม, สรรพวิทยาคม

-นครนายก

นครนายกวิทยาคม, บ้านนา นายกพิทยากร

-นครปฐม

พระปฐมวิทยาลัย, ราชินีบูรณะ, ศรีวิชัยวิทยา, มัธยมฐานบินกำแพงแสน, วัดไร่ขิงวิทยา, รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา

-นครพนม

ปิยะมหาราชาลัย

-นครราชสีมา

สุรนารีวิทยา, ราชสีมาวิทยาลัย 2, สุรธรรมพิทักษ์, ราชสีมาวิทยาลัย, บุญวัฒนา, ปักธงชัยประชานิรมิต, ปากช่อง, สีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา, ชุมพวงศึกษา, พิมายวิทยา, ประทาย

-นครศรีธรรมราช

เบญจมราชูทิศ, กัลยาณีศรีธรรมราช, สตรีทุ่งสง, ทุ่งสง, ฉวางรัชดาภิเษก, ปากพนัง, สตรีปากพนัง, ชะอวด, ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

-นครสวรรค์

นครสวรรค์, สตรีนครสวรรค์, นวมินทราชูทิศมัชฌิม, ตาคลีประชาสรรค์

-นนทบุรี

ศรีบุณยานนท์, สตรีนนทบุรี, วัดเขมาภิรตาราม, รัตนาธิเบศร์, เบญจมราชานุสรณ์, เทพศิรินทร์ นนทบุรี, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่, สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, ปากเกร็ด

-น่าน

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร, สตรีศรีน่าน, ปัว, ท่าวังผาพิทยาคม

-บุรีรัมย์

บุรีรัมย์พิทยาคม, ลำปลายมาศ, ประโคนชัยพิทยาคม, นางรอง, หนองกี่พิทยาคม, ละหานทรายรัชดาภิเษก

-ปทุมธานี

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี, ปทุมวิไล, สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต, ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม, ธัญรัตน์, ธัญบุรี, สายปัญญารังสิต, เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี, นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบปทุมธานี, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา, หนองเสือวิทยาคม

-ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบวิทยาลัย, บางสะพานวิทยา, หัวหิน

-ปราจีนบุรี

ปราจีนราษฎรอำรุง

-ปัตตานี

เบญจมราชูทิศ ปัตตานี, เดชะปัตตนยานุกูล

-พระนครศรีอยุธยา

จอมสุรางค์อุปถัมภ์, อยุธยาวิทยาลัย, อยุธยาอนุสรณ์, เสนา เสนาประสิทธิ์, บางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1

-พะเยา

พะเยาพิทยาคม

-พังงา

ดีบุกพังงาวิทยายน, ตะกั่วป่า เสนานุกูล

-พัทลุง

พัทลุง, สตรีพัทลุง

-พิจิตร

พิจิตรพิทยาคม, บางมูลนากภูมิวิทยาคม

-พิษณุโลก

พิษณุโลกพิทยาคม, เฉลิมขวัญสตรี, จ่านกร้อง, พุทธชินราชพิทยา

-เพชรบุรี

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

-เพชรบูรณ์

วิทยานุกูลนารี, เพชรพิทยาคม, หล่มสักวิทยาคม, หล่มเก่าพิทยาคม, หนองไผ่

-แพร่

พิริยาลัยจังหวัดแพร่, นารีรัตน์จังหวัดแพร่

-ภูเก็ต

ภูเก็ตวิทยาลัย, สตรีภูเก็ต

-มหาสารคาม

สารคามพิทยาคม, ผดุงนารี, วาปีปทุม

-มุกดาหาร

มุกดาหาร

-ยโสธร

ยโสธรพิทยาคม, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, เลิงนกทา

-ยะลา

สตรียะลา, คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

- ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย, สตรีศึกษา, สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

-ระนอง

พิชัยรัตนคาร, สตรีระนอง

-ระยอง

ระยองวิทยาคม, บ้านค่าย, ปลวกแดงพิทยาคม, แกลง วิทยสถาวร

-ราชบุรี

เบญจมราชูทิศ, ราชโบริกานุเคราะห์, คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์, รัตนราษฎร์บำรุง, โพธาวัฒนาเสนี, สายธรรม จันทร์

-ลพบุรี

พระนารายณ์, เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์), ชัยบาดาลวิทยา, พัฒนานิคม

-ลำปาง

บุญวาทย์วิทยาลัย, ลำปางกัลยาณี

-ลำพูน

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน, จักรคำคณาทร

-เลย

เลยพิทยาคม, ศรีสงครามวิทยา

-ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษวิทยาลัย, กันทรารมย์, สตรีสิริเกศ, กำแพง, ขุขันธ์, กันทรลักษ์วิทยา

-สกลนคร

สกลราชวิทยานุกูล

-สงขลา

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา, วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา, นวมินทราชูทิศ ทักษิณ, หาดใหญ่วิทยาลัย, หาดใหญ่วิทยาลัย 2, หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์, หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์ กุลกันยา

-สตูล

พิมานพิทยาสรรค์

-สมุทรปราการ

สมุทรปราการ, สตรีสมุทรปราการ, นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ, มัธยมด่านสำโรง, ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาฯ, วัดทรงธรรม, วิสุทธิกษัตรี, ป้อมนาคราชสวาทยานนท์, ราชวินิตบางแก้ว, นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, บางพลีราษฎร์บำรุง, ถาวรานุกูล, ศรัทธาสมุทร

-สมุทรสาคร

สมุทรสาครบูรณะ, สมุทรสาครวิทยาลัย

-สระแก้ว

สระแก้ว, วังน้ำเย็นวิทยาคม

-สระบุรี

สระบุรีวิทยาคม, เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล, เทพศิรินทร์ พุแค, แก่งคอย, ประเทียบวิทยาทาน

-สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

-สุโขทัย

สุโขทัยวิทยาคม, อุดมดรุณี, สวรรค์อนันต์วิทยา

-สุพรรณบุรี

กรรณสูตศึกษาลัย, สงวนหญิง, อู่ทอง, บรรหารแจ่มใสวิทยา 3, ธรรมโชติศึกษาลัย, สามชุกรัตนโภคาราม

-สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์พิทยา, สุราษฎร์ธานี 2, เมืองสุราษฎร์ธานี, พุนพินพิทยาคม, ไชยาวิทยา, บ้านนาสาร, เวียงสระ, พระแสงวิทยา

-สุรินทร์

สิรินธร, สุรวิทยาคาร, รัตนบุรี, ประสาทวิทยาคาร, สังขะ

-หนองคาย

ปทุมเทพวิทยาคาร

-อ่างทอง

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, สตรีอ่างทอง

-อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

-อุดรธานี

อุดรพิทยานุกูล, สตรีราชินูทิศ, อุดรพิชัยรักษ์, ประจักษ์ศิลปาคาร, กุมภวาปี

-อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์ดรุณี, พิชัย

-อุทัยธานี

หนองฉางวิทยา

-อุบลราชธานี

เบ็ญจะมะมหาราช, นารีนุกูล, ลือคำหาญวารินชำราบ

00000

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ คม ชัด ลึก ได้ที่นี่
 
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news คตส.เผยสรุปผลสอบเอื้อประโยชน์ชินคอร์ปได้ภายใน ก.ย นี้
news วิจิตรมอบสกศ.ทำเกณฑ์หาจำนวนครูขาดแคลน
news สกอ.หนุนมรภ.38 แห่งแลกเปลี่ยนทางวิชาการม.จีน
news อ็อกแฟมหนุนหมอมงคลทำซีแอล..
news สธ.ดับอารมณ์ฟ้องร้องแพทย์
news กินอาหารรักษาโรคลมชัก (Ketogenic Diet)
news กฟผ.ทดลองผลิตไฟฟ้าจากคลื่น ตั้งเป้าให้เป็นพลังงานทางเลือก
news ด้วยหน้าที่
news นาโนเทคพัฒนาต่อยอดยามะเร็ง ช่วยผู้ป่วยพ้นทุกข์จากการรักษา
news ประกวดภาพถ่ายเสาชิงช้า ชิง1แสนพร้อมถ้วยรางวัล
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvInteractive TV