ข้าพระพุทธเจ้า พนักงาน บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

พระเสลี่ยงกลีบบัว

พระเสลี่ยงกลีบบัว

พระเสลี่ยงกลีบบัวเป็นพระราชยานที่ใช้กำลังพลหาม จำนวน ๑๖ คน สำหรับสมเด็จพระสังฆราชหรือพระราชาคณะนั่งอ่านพระอภิธรรม

เส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๖

เส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๖

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

พระที่นั่งราเชนทรยาน (ริ้วขบวนที่ ๕)

พระที่นั่งราเชนทรยาน (ริ้วขบวนที่ ๕)

พระที่นั่งราเชนทรยาน เป็นพระราชยานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๕

เส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๕

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

พระที่นั่งราเชนทรยาน (ริ้วขบวนที่ ๔)

พระที่นั่งราเชนทรยาน (ริ้วขบวนที่ ๔)

พระที่นั่งราเชนทรยาน เป็นพระราชยานที่ใช้ประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิในขบวนพระบรมราชอิสสริยยศ ริ้วที่ ๔ และริ้วที่ ๕ ดังนี้

เส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๔

เส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๔

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

ราชรถปืนใหญ่ (ริ้วขบวนที่ ๓)

ราชรถปืนใหญ่ (ริ้วขบวนที่ ๓)

ราชรถปืนใหญ่ เป็นราชรถที่เชิญพระโกศพระบรมศพ พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงรับราชการทหารเมื่อครั้งดำรงพระชนม์ชีพ

เส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๓

เส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๓

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

พระมหาพิชัยราชรถ (ริ้วขบวนที่ ๒)

พระมหาพิชัยราชรถ (ริ้วขบวนที่ ๒)

พระมหาพิชัยราชรถอยู่ในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ ๒ ในงานพระราชพิธี วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐พระมหาพิชัยราชรถมีลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบก

เกรินบันไดนาค

เกรินบันไดนาค

เกรินบันไดนาค คืออุปกรณ์ที่ใช้เชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นหรือลงจากราชรถและพระเมรุมาศแทนการใช้นั่งร้านไม้ต่อยกสูงแบบสมัยโบราณ