แท็ก

ผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ผลงาน 6 เดือน รัฐบาลได้คะแนนคาบเส้น

ผลงาน 6 เดือน รัฐบาลได้คะแนนคาบเส้น

สวนดุสิตโพล เผยคนให้คะแนนความตั้งใจทำงานของนายกฯ 6.58 คะแนน ชื่นชอบการแก้ปัญหายาเสพติดมากที่สุด แต่ไม่พอใจแก้ปัญหาน้ำท่วม