ข้าพระพุทธเจ้า พนักงาน บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดปฏิทินปี 2560

พระราชกรณียกิจ

พระราชกรณียกิจ : ด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชกรณียกิจ : ด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชกรณียกิจ : ด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชกรณียกิจ : ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

พระราชกรณียกิจ : ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

พระราชกรณียกิจ : ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยพรพระราชทานสุดท้าย เนื่องในวันเกิด ดร.สุเมธ

เผยพรพระราชทานสุดท้าย เนื่องในวันเกิด ดร.สุเมธ

"...สุเมธ งานยังไม่เสร็จ" พรพระราชทานสุดท้ายที่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 รับสั่งกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

เผยที่มาชื่อถนนดิสโก้ และทรงมุดรั้วลวดหนามเพื่อหาแหล่งน้ำ

เผยที่มาชื่อถนนดิสโก้ และทรงมุดรั้วลวดหนามเพื่อหาแหล่งน้ำ

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก จากถนนดิสโก้ และทรงมุดรั้วลวดหนามเพื่อหาแหล่งน้ำให้ราษฎร ที่ จ.กาฬสินธุ์