ข้าพระพุทธเจ้า พนักงาน บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดปฏิทินปี 2560

พระราชประวัติ

รักแรกพบ ของในหลวง และ พระราชินี กับความรักที่ทรงมีต่อกันอย่างยาวนาน

รักแรกพบ ของในหลวง และ พระราชินี กับความรักที่ทรงมีต่อกันอย่างยาวนาน

เรื่องราวความรักของทั้งสองพระองค์ กับมุมที่ทำให้คนธรรมดาอย่างเราอดยิ้มตามไม่ได้

พระราชประวัติด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พระราชประวัติด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ พรรษา ได้เสด็จทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนมาแตร์เดอี