แท็ก

รถไฟฟ้าสายสีชมพู

รฟม.สำรวจพื้นที่เวนคืนก่อสร้างรถไฟฟ้า 4 สาย

รฟม.สำรวจพื้นที่เวนคืนก่อสร้างรถไฟฟ้า 4 สาย

รฟม. เตรียมลงสำรวจพื้นที่เวนคืนก่อสร้างรถไฟฟ้า 4 สาย รวมกว่า 2.7 แสนล้านบาท หลัง ครม. ไฟเขียว พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน