แท็ก

รร.เถินวิทยา ลำปาง

ผวาฝูงหมัดสุนัขบุกรร.เถินวิทยา เมืองลำปาง

ผวาฝูงหมัดสุนัขบุกรร.เถินวิทยา เมืองลำปาง

กระโดดเกาะแข้งขา เสื้อผ้าของนักเรียน จนต้องย้ายอาคารเรียนหนีกันจ้าละหวั่นพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยากำจัด