แท็ก

สอบข้าราชการ

เฮ! กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดสอบข้าราชการเกือบ 7,911 อัตรา

เฮ! กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดสอบข้าราชการเกือบ 7,911 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ พร้อมเปิดสอบขรก.เพิ่ม ทั่วประเทศ รวม 7,911 อัตรา