แท็ก

อาเซียนบวก 3

เลขาฯ ยูเอ็น-ผู้นำจีนถึงเวียดนามร่วมประชุมอาเซียน

เลขาฯ ยูเอ็น-ผู้นำจีนถึงเวียดนามร่วมประชุมอาเซียน

นายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่า ของจีน และนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ เดินทางถึงเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน และผู้นำอาเซียนบวก 3