แท็ก

เครื่องบิน f 16 ตก

ด่วน เครื่องบิน F16 ตกที่ชัยภูมิ

ด่วน เครื่องบิน F16 ตกที่ชัยภูมิ

เกิดอุบัติเครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศไทย 2 ลำที่เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ร่วมกับสหรัฐอเมริกา ได้หายจากจอเรดาร์ ต่อมามีชาวบ้านพบซากเครื่องบินที่ชัยภูมิ