ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > เทคโนโลยี > แบบคัดกรองเด็กพิเศษ
 

แบบคัดกรองเด็กพิเศษ

โดย เดลินิวส์ วัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 02:53 น.
งานวิจัยภาวะออทิซึมประสบความสำเร็จ สาธิตเกษตรฯ ออกแบบคัดกรองแยกเด็กพิเศษ จัดการศึกษารองรับให้เหมาะสม วช.ให้งบต่อยอดพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและการแพทย์

ผศ.ดร.ดารุณี อุทัยรัตนกิจ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และหัวหน้าคณะวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้ กล่าวว่า “โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้” ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยทำวิจัยตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2549 ล่าสุดประสบความสำเร็จสามารถสร้างแบบคัดกรองนักเรียนที่มี ภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุระหว่าง 6-13 ขวบ 11 เดือน โดยแบบคัดกรองดังกล่าวใช้เพื่อคัดกรองนักเรียน 5 กลุ่มอาการ ได้แก่ ภาวะสมาธิสั้น ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคำนวณ และภาวะออทิซึม

ผศ.ดร.ดารุณี กล่าวต่อว่า จากความสำเร็จของโครงการวิจัยนี้ วช. ให้งบประมาณในการวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และทางการแพทย์ โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้นำแบบคัดกรองดังกล่าวมาใช้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อในวงการศึกษา และขอคู่มือแบบคัดกรองนี้เพื่อคัดกรองและวินิจฉัยนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีภาวะดังกล่าว

สำหรับแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/ Autism (PDDS) ผ่านการวัดประเมินความเที่ยงตรงตามกระบวนการจิตวิทยามาตรฐานของสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Psychological Association (APA)) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงบประมาณสำหรับงานวิจัยไว้ปีละ 400 กว่าล้านบาท ซึ่งแยกการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกเป็น 2 สาขา คือ งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์เกษตร, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และงานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ สำหรับดำเนินการด้านการเรียนการสอนและสร้างผลงานวิจัย

นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตเกษตรเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนแก่เด็กออทิซึมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และดูแลตลอดแนวโดยจะให้การสนับสนุนเด็กออทิซึมที่มีความพร้อมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายสังคมศาสตร์

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน วช. ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในการนำแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้ มาใช้จริงในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างเด็กปกติและเด็กพิเศษ.

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ เดลินิวส์ ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news 17 พ.ย.ชมปรากฏการณ์ฝนดาวตก
news ต่อดอกจำนำทองผ่านตู้อัตโนมัติ
news หกแสนล้าน!!
news ลุยเต็มที่
news ดราโกนิก้าเกมสไตล์เกาหลี
news www.thaigreenmarket.com
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
แบบคัดกรองเด็กพิเศษ