ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > ต่างประเทศ > อาเซียนเพื่อประชาชน
 

อาเซียนเพื่อประชาชน

โดย มติชน วัน จันทร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 07:50 น.
คอลัมน์ วิเทศวิถี

โดย วรรัตน์ ตานิกูจิ worrarat@matichon.co.th

8 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นวันครบ 41 ปีของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เรียกกันติดปากว่าอาเซียน ปีนี้ยังเป็นปีสำคัญสำหรับไทยเพราะเราเพิ่งรับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยไทยจะทำหน้าที่นี้ต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2552

ม้ตอนที่เราต้องไปรับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ ไทยอาจอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะขาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แต่สุดท้ายก็ยังได้นายสหัส บัณฑิตกุล รองนายกรัฐมนตรีไปรับมอบตำแหน่งแทน แต่มาจนถึงวันนี้ไทยประกาศความพร้อมเต็มที่ที่จะทำหน้าที่ประธานอาเซียนตลอด 1 ปีครึ่งให้ดีที่สุด

นายเตช บุนนาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประกาศยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและการประชุมอื่นๆ ที่จะมีขึ้นตลอดปีนี้ไปจนถึงปลายปีหน้า พร้อมกับประกาศว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพฯจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักว่า กฎบัตรอาเซียนเพื่อประชาชนอาเซียน (ASEAN Charter for ASEAN Peoples)

พร้อมกันนี้ยังระบุถึงความมุ่งหวังของไทยระหว่างทำหน้าที่ประธานอาเซียนว่าประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 1.ผลักดันการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องและผลักดันการให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนของไทยเพื่อให้ทันการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในไทย 2.ให้ความสำคัญกับภาคประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความเป็นเจ้าของอาเซียนที่เน้นการมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงส่งเสริมการมีบทบาทในกลไกเพื่อการพัฒนาต่างๆ 3.ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์จากความร่วมมือในมิติต่างๆ ของอาเซียน อาทิ ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านพลังงาน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

กรมอาเซียนยังได้วางโครงการ 15 โครงการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนไทยรู้จักและตระหนักถึงความเป็นอาเซียนและการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนตลอด 1 ปีครึ่งของไทย โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าวคือการจัดงานฉลองครบ 41 ปีของการก่อตั้งอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ในงานมีการจัดตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน การประกาศผลผู้ชนะเลิศการเขียนเรียงความเกี่ยวกับอาเซียน

ที่น่าสนใจคือการสัมมนาภายใต้หัวข้อ อาเซียนจะเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร โดยมีตัวแทนหลากหลายทั้งในส่วนของนักวิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความเห็น

รศ.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาอาเซียนเป็นเพียงชมรมของชนชั้นนำ ประชาชนเองไม่ได้เข้าถึงกันมากนัก อาจเป็นเหตุให้ประชาชนไม่ชอบภาครัฐ เพราะรู้สึกว่าถูกละเลยและไม่มีส่วนร่วมในหลายเรื่อง ดังนั้นต้องมีกระบวนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเข้าใจ และเข้าถึงซึ่งกันและกันให้มากขึ้น ภาครัฐอาจต้องชะลอตัวเพื่อรอให้ภาคประชาชนมีความพร้อม แต่ก็ต้องยอมรับว่าภาคประชาชนยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะทำอะไร หรือต้องการอะไรจากอาเซียนเช่นกัน

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้พิการเห็นว่า การสร้างอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้เกิดขึ้นได้นั้น ภาครัฐต้องสนับสนุนให้เครือข่ายภาคเอกชนในประเทศสมาชิกเชื่อมโยงถึงกัน มีเวทีให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน และใจกว้างพอที่จะฟังความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคม ตอบสนองในสิ่งที่ทำได้ และหากมีข้อจำกัดใดก็สามารถบอกให้เครือข่ายช่วยเหลือได้ เพราะข้อดีของเครือข่ายภาคประชาชนคือสามารถทำในสิ่งที่รัฐอาจทำเองไม่ได้

ขณะที่นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน บอกว่า อาเซียนแบ่งเป็นสองระดับ คือภาครัฐ กับภาคประชาชน ที่ไม่สามารถทำงานแยกส่วนกันได้ แต่ในความเป็นจริงทุกวันนี้อาเซียนเป็นองค์กรของภาครัฐ ไม่ใช่ประชาชน ทั้งสองส่วนนี้แยกกันไม่ได้เป็นเนื้อเดียว ทั้งที่มีเพียงความร่วมมือกันเท่านั้นที่จะทำให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนที่เข้มแข็ง

ตัวแทนภาคประชาสังคมเห็นว่า อาเซียนจะเป็นองค์กรเพื่อประชาชนได้ก็ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องเสียก่อน และต้องกลับมาคิดกันใหม่ ประชาชนในอาเซียนมีมากแต่บทบัญญัติทุกอย่างมาจากภาครัฐทั้งสิ้น เราจึงต้องปรับการคิดมาเป็นการรักษาประโยชน์ของประชาชน 500 ล้าน ไม่ใช่รัฐบาล 10 ประเทศ เมื่อมีทัศนคติที่ถูกต้องจึงมีบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม ที่ผ่านมาการเปิดเผยเอกสารต่างๆ มักทำเมื่อลงนามแล้ว โอกาสในการเสนอความเห็นของประชาชนเข้าไปก่อนไม่มี และการจะทำให้ข้อมูลที่เสนอไปจากภาคประชาชนได้รับการพิจารณาจากภาครัฐก็เป็นเรื่องที่ยากมาก จึงควรหารือกับภาคประชาชนให้มากขึ้น

ขอสรุปปิดท้ายที่นายทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ นิสิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นต่อไปที่มองว่า เรายังมีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังมีการมองประเทศข้างเคียงด้วยความเกลียดชัง ดูถูก หรืออคติ ดังนั้นหากต้องการให้อาเซียนเป็นประชาคมที่เข้มแข็งได้จริง เราต้องเริ่มที่การปรับวิธีคิดของเราเป้าหมายจึงจะสัมฤทธิผล

แน่นอนว่าความแตกต่างในอาเซียนเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญ แต่ก็เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรแห่งนี้ที่ทำให้อาเซียนแตกต่างจากความร่วมมือระดับภูมิภาคใดๆ

41 ปีแล้วที่อาเซียนก่อตั้งขึ้น แม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา ปัจจัยหลายอย่างมากมายในโลกได้เปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่เปลี่ยน และยิ่งกลับทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น คือความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องร่วมมือกันให้มั่นคงและแน่นแฟ้น เพื่อให้ความร่วมมือของอาเซียนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากที่สุด และเป็นอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

หน้า 16

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและโคลนถล่มในเอล ซัลวาดอร์ เพิ่มขึ้นเป็น 192 คนแล้ว
news กลุ่มผู้สนับสนุนนางอองซาน ซูจี เริ่มมีความหวังว่านางซูจีจะได้รับการปล่อยตัว หลังผู้นำสหรัฐหยิบยกเรื่
news รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ เรียกร้องให้รัฐบาลอัฟกานิสถานบริหารประเทศให้ดีกว่าเดิม
news เกิดเหตุระเบิดโจมตีสถานีตำรวจในเมืองเปชวาร์ของอัฟกานิสถาน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 คนและบาดเจ็บอีกกว่า
news ผู้นำสหรัฐเผชิญกับความตึงเครียดกับจีนในประเด็นการค้า และทิเบต ระหว่างเยือนจีนเป็นครั้งแรก
news ฟิลิปปินส์เสนอใช้วีซ่าร่วมเป็นกลุ่มสำหรับ10สมาชิกอาเซียน
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
อาเซียนเพื่อประชาชน