ครูอุดมการณ์

ครูอุดมการณ์

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

หากจะว่าตามแบบไทยในเชิงโหรา ศาสตร์ และความเชื่อศรัทธา วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี ถือเป็นวันครู ทุกปีหลังจากโรงเรียนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ ล่วงไปสักสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ โรง เรียนจะกำหนดวันพฤหัสบดีในสัปดาห์สองสัปดาห์นั้นเป็นวันไหว้ครู

หากเป็นเรื่องของการยกครู ตามธรรมเนียมประเพณีของศิลปะการแสดง ไม่ว่าแขนงใด โดยเฉพาะของไทย ครูจะใช้วันพฤหัสบดีทำพิธียกครูและครอบครู หรือจัดเป็นวันไหว้ครู

ส่วนทางราชการไทยน่าจะเพื่อให้เกิดความสะดวก และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ จึงกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู

ทำไมไม่กำหนดให้วันพฤหัสบดีแรก หรือสัปดาห์ที่สองที่สามของเดือนมกราคม หรือเดือนใดเดือนหนึ่งเป็น วันครู ก็ไม่ทราบ (เหอะ ถามไปอย่างนั้นเองครับ ไม่ต้องตอบมาให้เสียเวลาดอก)

พรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม เป็น วันครู

กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรหาและคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลโครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู โดยกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิ การ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินในโครงการดังกล่าว

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องให้ครูมีความเป็นครู ด้วยจิตวิญญาณทั้งปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับ ผลักดันให้ครูมีกระบวนทัศน์ใหม่ ให้รู้และคิดได้อย่างรวดเร็ว เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ในสภาพชุมชน สังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความยากลำบาก มีภัยคุกคามทางสังคม และความมั่นคงของชาติ

เป้าหมายการคัดเลือกคือ ครูทั้ง 4 ภาค มีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคละ 1 รางวัล รวม 4 คน มีรางวัลเงินสด 300,000 บาท เสมาทองคำ โล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องประกอบด้วย

1.เป็นข้าราชการครูสายการสอน หรือสายงานบริหารสถานศึกษาทั้งภาคราชการและภาคเอกชน

2.ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีชุมชน สังคมมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีปัญหาภัยสังคม หรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน

3.มีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 ปี

4.เป็นผู้ที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู สังคม ว่าเป็นต้นแบบผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู

5.ทุ่มเท เสียสละ ช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ นักเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ

6.ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคือ ศาสตราจารย์พันตำรวจตรี ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ปี 2552 ได้แก่

ภาคเหนือ นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จ๊าง อ.แม่สะเรียง สพท.2 แม่ฮ่องสอน

ภาคกลางและภาคตะวันออก นายกิจจา ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล สพท.1 ปทุมธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายดาบตำรวจนิยม มานะสาร ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี อ.ดงหลวง สพท. มุกดา หาร

ภาคใต้ นางศุภวรรณ แซ่ลู่ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเบตง สุภาพอนุสรณ์ อ.เบตง ยะลา

พรุ่งนี้ คุณครูทั้งสี่จะเข้ามารับการประกาศเกียรติคุณ และรับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมคุรุสภา ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ครับคุณครู

Advertisement Replay Ad
ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

สุดสะพรึง หนุ่มจ่าย 3 แสนซื้อห้องการเคหะ เปิดมาเจออาณาจักรนกพิราบ

สุดสะพรึง หนุ่มจ่าย 3 แสนซื้อห้องการเคหะ เปิดมาเจออาณาจักรนกพิราบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์