คิดใหม่ให้ชีวิตใหม่โอเค - ไทย พีบีเอส สื่อทีวีไทยแห่งปี 2551

คิดใหม่ให้ชีวิตใหม่โอเค - ไทย พีบีเอส สื่อทีวีไทยแห่งปี 2551

ผ่านมา 1 ปี คำถามนี้ก็ได้คำตอบว่า สิ่งที่พูดนั้นเกิดขึ้นแล้วครับ ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ องค์การกระจาย

เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ตามพระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 5

// //

มกราคม 2551 ตามหมายเหตุของราชกิจจานุเบกษา คือ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

โดยที่เป็นการสมควรให้มีองค์การสื่อสาธารณะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำในการผลิตและสร้างสรรค์รายการข่าวสาร

คุณภาพสูงที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและส่วนรวม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้มี

การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและสมดุลและมุ่งยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนทุกภาคส่วนให้ก้าวหน้าทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ และสร้างความยั่งยืนให้แก่ความ

เป็นพลเมืองและสังคมส่วนรวมผ่านทางบริการข่าวสารและสาระความรู้ นอกจากนี้เพื่อให้องค์การเป็นผู้นำ

ความรู้ในทางวิทยาการต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติที่ส่งเสริมให้คนในชาติ

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเกิดความรักชาติ ภูมิใจในภาษา วัฒนธรรม และท้องถิ่นของตนเอง และ

กระตุ้นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การผลิตรายการของผู้ผลิตรายการอิสระ จึงจำเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้

สื่อสาธารณะที่ดีจะต้องมุ่งรับใช้ผู้ชมผู้ฟังโดยไม่มองพวกเขาว่าเป็นลูกค้าหรือผู้บริโภค แต่มองว่าเป็น

สมาชิกของสังคมที่ควรได้รับบริการที่มีคุณภาพ บริการดังกล่าวมีอยู่สามอย่างเป็นหลักใหญ่ๆ คือ

หนึ่งให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแท้จริงและเป็นธรรม สองให้ความรู้การศึกษา และสามให้สาระ

ที่มีคุณภาพและมีรสนิยม (taste and decency)

การที่จะสร้างค่านิยมเหล่านี้ให้สำเร็จองค์กรสื่อสาธารณะที่จะก่อตั้งขึ้นจะต้องมีความเข้มแข็ง มีระบบการ

บริหารที่เป็นเอกภาพและเป็นอิสระปลอดจากอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจ มีแหล่งเงินทุนจากสาธารณะทำ

ให้เกิดความสำนึกที่จะรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ มีการกำหนดกรอบจรรยาบรรณของตนเอง มีทีมงานที่

มีฝีมือและจินตนาการสูงและชี่อตรงต่อวิชาชีพ

การออกกฎหมายตราพระราชบัญญัติก่อตั้งแม้จะตั้งเป้าหมายไว้สูงส่งอย่างไร แต่หากว่าผู้บริหารและ

ทีมงานไม่มีจิตวิญญาณรับใช้สาธารณะ (public service spirit) ภารกิจการสร้างสังคมคุณภาพก็จะ

ล้มเหลว (ข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส)

เมื่อได้รู้จักและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของสนาดีแล้ว เราลองมาพูดถึงรายการต่าง ๆ ที่น่าสนใจกันบ้าง

ดีกว่าแรก ๆ ก็ได้ดูรายการข่าวต่อเนื่องกันมาจาก ITV, TITV มาเรื่อย ๆ แนวทางและความเข้มข้น เป็นกลาง ผู้

ประกาศหลายคนทำหน้าที่ รายงานข่าวอย่างน่าสนใจ เป็นสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งสนานีเป็นอย่างดี

สุดยอดสารคดีแห่งประวัติศาสตร์ ''''สารคดีชุด 100 ปีไกลบ้าน ...ตาม

เสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ที่รวบรวมภาพและบรรยากาศสถานที่ ที่

พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเมื่อ ๑๐๐ ปีที่แล้ว กับสถานที่จริงในปัจจุบัน แม้จะ

กลับบ้านไม่ทันรายการนี้อยู่บ่อย ๆ แต่ก็บันทึกไว้ดูหลายครั้ง มีความสุขทุก

ครั้งที่ได้ดูรายการนี้ เพราะเหมือนได้ไปท่องเที่ยว ตามรอยรัชกาลที่ 5 ไปด้วย

ในตัว ทั้งภาพ ทั้งเพลงประกอบรายการ สถานที่ถ่ายทำ ผู้ร่วมรายการ การสัมภาษณ์ ทุกอย่างที่ได้เห็นใน

รายการนี้ ทำให้ชื่นใจทุกตอน ความเห็นในฐานะผู้ชมคนหนึ่ง ขอบอกว่า สมบูรณ์แบบ และชอบมาก ๆ ครับ

ขอบคุณ ไทย พีบีเอส และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ทำให้คนไทยได้สัมผัส กับ เรื่องราวของพระองค์ท่าน

รายการต่อไปคือ รายการดนตรี กวี ศิลป์ หลายครั้งที่ได้ชมรายการนี้ บอกได้คำเดียวว่าประทับใจ ถึงแม้ว่าบรรยากาศในรายการบางช่วงจะดูเหงา ๆ เรียบ ๆ ถ้ามีเสียงปรบมือจากผู้ชมเข้ามานั่งดูรวมทั้งการให้ข้อมูลโดยผู้รู้ท่านอื่น ๆ ประกอบในการแสดงดนตรีบ้าง ก็น่าจะทำให้รายการดูสนุก และ มีสีสันมากขึ้นแต่เนื้อหารายการนั้น น่าสนใจพอที่จะกลบความรู้สึกแบบนั้นลงไปได้มากพอดู เมื่อไม่นานมานี้ก็มีการแสดง เพลงของจิตร แสดงสดไปเมื่อ ปลายตุลาคมที่ผ่านมา ที่หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำมาออกอากาศเมื่อ วันเสาร์ที่ 22 และ 29

พฤศจิกายนนี้ เวลา 21.00 น. ทางรายการ ดนตรี กวี ศิลป์ นั้นก็น่าสนใจยิ่ง ดีใจมากเพราะไม่คิดว่าจะได้มี

โอกาสดูคอนเสิร์ตแบบนี้ เพราะหาดูใน ทีวีช่องอื่นได้ยากเต็มที

แนวคิดรายการแบบนี้หากเป็น ทีวีเชิงธุรกิจ ก็คงโดน ตีกลับพร้อมเหตุผลว่า ไม่แมส ใครจะดู ใครจะรู้จักเพลง แล้วใครจะรู้จัดคนร้อง แต่งานนี้ยืนยันได้ว่าเป็นเฉพาะกลุ่มจริง แต่เป็นรายการเฉพาะกลุ่มที่ไม่เล็ก แต่ลึก เนื่องจากไม่เคยได้มีโอกาสในการออกเสียง เพราะเข้าใจเองว่าคงไม่มีใครอยากดู ความคิดสร้างสรรค์จริงถูกปิดกั้นให้มืดมนตั้งแต่คิดแล้ว

หนังกลางแปลงก็ดูสนุกไปอีกแบบ ได้อารมณ์ ได้ความรู้ กว่าการเปิดหนังดูเฉย ๆ แน่นอน อีกรายการที่อยากแนะนำ ทั้งคอหนังบาง และคอหนังหนา ประเภท ฮาร์ดคอร์ สหเฮ็ด รายการขายไอเดีย มัน ๆ กู้ชาติ กูวิกฤติ เพื่อช่วยพัฒนาสินค้า โอท็อป โดยรวมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และดีไซน์เนอร์ สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ คืนกำไรสู่สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยการจุดประกายความคิด เปลี่ยนมุมมอง หาวิธีคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจโอท็อป ให้แตกต่างจากเดิม และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

นี่คือความสร้างสรรค์ ในการสื่อสาร นำเสนอ ความรู้ ข่าวสารในเชิงบวกที่สังคมไทยรอคอย ทุกคนสามารถรับรู้ได้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าปรับ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ความคิด ดี ๆ ทำให้ชีวิตเราโอเคจริง ๆ ครับ

สวัสดีปีใหม่ครับ

โชคชัย เจี่ยเจริญ

Chokchai@mac.com

ตะลุยข่าว - 388 ศพสึนามิ...ยังไม่ได้กลับบ้าน

แม้พิบัติภัยสึนามิจะผ่านพ้นไปแล้ว 4 ปี ทว่าภาพความเสียหาย การล้มตาย และสูญหายไปของคนอันเป็นที่รัก ยังคงติดตรึงอยู่ในใจเหมือนภาพฝันร้ายในคืนที่แสนยุ่งเหยิง หลายครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ เสียงหวีดร้องโหยหวนและร่ำไห้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ยังคงก้องอยู่ในมโนสำนึก

Advertisement Replay Ad
บุพเพสันนิวาส เวอร์ชั่น แม่นายตั๊ก บงกช กับคุณพี่บุญชัย เบญจรงคกุล

บุพเพสันนิวาส เวอร์ชั่น แม่นายตั๊ก บงกช กับคุณพี่บุญชัย เบญจรงคกุล

จิ๊บ ปกฉัตร ยิ้มหน้าบาน แฟนเซอร์ไพรส์วันครบรอบ 6 เดือน

จิ๊บ ปกฉัตร ยิ้มหน้าบาน แฟนเซอร์ไพรส์วันครบรอบ 6 เดือน

เกต จิณภัค น้องสาวของ แก้ม เดอะสตาร์ พาแฟนหนุ่มสุดหล่อเปิดตัวกับครอบครัว

เกต จิณภัค น้องสาวของ แก้ม เดอะสตาร์ พาแฟนหนุ่มสุดหล่อเปิดตัวกับครอบครัว

ภาพแรกเห็นชัด "พอลล่า" ท้องโต ย้ำข่าวตั้งท้องลูกคนที่3

ภาพแรกเห็นชัด "พอลล่า" ท้องโต ย้ำข่าวตั้งท้องลูกคนที่3

คุณแม่สวยแซ่บ กระแต ศุภักษร เผยเซ็ทชุดว่ายน้ำ สามีลั่นชัตเตอร์ให้

คุณแม่สวยแซ่บ กระแต ศุภักษร เผยเซ็ทชุดว่ายน้ำ สามีลั่นชัตเตอร์ให้

ใจละลาย น้องลูก้า ลูกสาว นาวิน ต้าร์ ออกสื่อครั้งแรกส่งยิ้มหวานสู้กล้อง

ใจละลาย น้องลูก้า ลูกสาว นาวิน ต้าร์ ออกสื่อครั้งแรกส่งยิ้มหวานสู้กล้อง

ขวัญ อุษามณี ภาพนี้มีดราม่า โซเชียลสงสัย ใช้แอปฯ ยืดตัว หรือเปล่า?

ขวัญ อุษามณี ภาพนี้มีดราม่า โซเชียลสงสัย ใช้แอปฯ ยืดตัว หรือเปล่า?

พิ้งกี้ ตอบชัด ขอเป็นแค่แฟนคลับ ไม่กล้าอาจเอื้อม โป๊ป ธนวรรธน์

พิ้งกี้ ตอบชัด ขอเป็นแค่แฟนคลับ ไม่กล้าอาจเอื้อม โป๊ป ธนวรรธน์

โดม ปกรณ์ ลัม นั่งรถเข็นออกงาน ถึงกับเซ็งขาพลิกกระดูกแตก

โดม ปกรณ์ ลัม นั่งรถเข็นออกงาน ถึงกับเซ็งขาพลิกกระดูกแตก

โป๊ป ธนวรรธน์ เคลียร์อีก ถูกแฉย่องขอไอดีแชท พิ้งกี้ สาวิกา หลังเวที

โป๊ป ธนวรรธน์ เคลียร์อีก ถูกแฉย่องขอไอดีแชท พิ้งกี้ สาวิกา หลังเวที

เบลล่า ราณี มีหวั่น หมอดูทักจะเจอข่าวฉาวแรงกว่า โป๊ป ธนวรรธน์

เบลล่า ราณี มีหวั่น หมอดูทักจะเจอข่าวฉาวแรงกว่า โป๊ป ธนวรรธน์

ห้างแตกคูณสอง แม่นายเบลล่า กับ คุณพี่โป๊ป ออกงานคู่กันครั้งแรก

ห้างแตกคูณสอง แม่นายเบลล่า กับ คุณพี่โป๊ป ออกงานคู่กันครั้งแรก

รัก 9 ปี ไม่จืดจาง ฮิวโก้ โรแมนติกแต่งเพลงให้ ฮาน่า คนเดียวที่ยอมมาตลอด

รัก 9 ปี ไม่จืดจาง ฮิวโก้ โรแมนติกแต่งเพลงให้ ฮาน่า คนเดียวที่ยอมมาตลอด

เอ๋ พรทิพย์ ยอมรับร้องไห้ปรับความเข้าใจกับ เป้ย ปานวาด ปัดมีปัญหาเรื่องเงิน

เอ๋ พรทิพย์ ยอมรับร้องไห้ปรับความเข้าใจกับ เป้ย ปานวาด ปัดมีปัญหาเรื่องเงิน

พลอย ชิดจันทร์ อวดหุ่นแซ่บ แช่บ่อน้ำพุร้อนบลูลากูน

พลอย ชิดจันทร์ อวดหุ่นแซ่บ แช่บ่อน้ำพุร้อนบลูลากูน

"ชมพู่ น็อต" อุ้มลูกแฝดออกงานฐานะพรีเซนเตอร์ แจงข่าวค่าตัว 15 ล้าน

"ชมพู่ น็อต" อุ้มลูกแฝดออกงานฐานะพรีเซนเตอร์ แจงข่าวค่าตัว 15 ล้าน

ผอมแล้วใส่อะไรก็ได้ ตั๊ก บงกช จัดเต็มกับชุดเดินซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผอมแล้วใส่อะไรก็ได้ ตั๊ก บงกช จัดเต็มกับชุดเดินซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ต

น้องดิน ลูกพ่อกัปตัน น่ารักขี้อ้อน จับแก้มอา นุ่น วรนุช

น้องดิน ลูกพ่อกัปตัน น่ารักขี้อ้อน จับแก้มอา นุ่น วรนุช

แอน ภัททิรา ควงคู่ชาคริตถ่ายรูปครอบครัว เก็บภาพอุ้ม "น้องโพธิ์"

แอน ภัททิรา ควงคู่ชาคริตถ่ายรูปครอบครัว เก็บภาพอุ้ม "น้องโพธิ์"

ชาวเน็ตซูม ใต้รอยยิ้ม โป๊ป ธนวรรธน์ เหมือนมีคราบน้ำตาซ่อนอยู่

ชาวเน็ตซูม ใต้รอยยิ้ม โป๊ป ธนวรรธน์ เหมือนมีคราบน้ำตาซ่อนอยู่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์