เด็กนาฏศิลป์เฮวธ.ชงครม.ไฟเขียวเรียนฟรี 15 ปี

เด็กนาฏศิลป์เฮวธ.ชงครม.ไฟเขียวเรียนฟรี 15 ปี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ส่วนราชการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งของรัฐบาล วธ. ในฐานะที่ดูแลสถาบันพัฒนศิลป์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศประกอบด้วย 12 วิทยาลัยนาฏศิลป์ และ 3 วิทยาลัยช่างศิลป์ จัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1- ปวช.3) มีนักศึกษาอยู่ทั่วประเทศจำนวน 13, 000 คน

ดังนั้น วธ. จึงได้จัดทำโครงการเร่งด่วนจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเรียนฟรี 15 ปี ใช้งบประมาณจำนวน 42, 397,605 บาท และ 2.โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 14,000,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อาทิ เรียนฟรี 15 ปี ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตร หลาน

นายวีระ กล่าวต่อว่า ส่วนโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะใช้ในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ที่ประสบปัญหาความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาการศึกษาเด็กในจังหวัดยะลา สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 350 คน

// //

นอกจากนี้ วธ.ยังได้จัดทำโครงการเร่งด่วนอีก 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 784, 284,560 บาท คือ1.โครงการทุนพัฒนาทางวัฒนธรรมจากรากหญ้าสู่ตลาดสินค้าสากล จำนวน 739,284,560 บาท และ 2. โครงการอบรมนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์สำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศโดยการส่งเสริมให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสู่การเพิ่มมูลค่า ด้วยการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยโครงการดังกล่าวจะเน้นนิสิต นักศึกษาที่จบใหม่และว่างงาน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับบัณฑิตจบใหม่ ในสถานการณ์สภาวะการจ้างงานต่ำ ทั้งนี้นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เห็นชอบโครงการดังกล่าวและจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในวันที่ 13 มกราคมนี้

ด้านนายกมล สุวุฒิโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวว่า สำหรับโครงการเรียนฟรีนั้นจัดทำขึ้นตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล ซึ่งก่อนหน้ากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าโครงการเรียนฟรี 15 ปีไปแล้ว แต่นักเรียนนักศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อยู่นอกสังกัด ศธ. จึงไม่ครอบคลุม ทางสถาบันจึงทำเรื่องเสนอเอง คาดว่าจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก ครม. อยู่แล้วเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลเอง อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่ตนอยากให้ ครม. เห็นความสำคัญผลักดันให้เกิดขึ้นคือ การของบประมาณ 14 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่หนีภัยความไม่สงบในพื้นที่ขอเข้าเรียนในวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง 200 คน วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 100 คน และวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่วนกลางอีกประมาณ 50 คน รวม 350 คน ตั้งแต่ระดับม.ต้น คนละ 30,000 บาท ปวช.คนละ 35,000 บาทและปริญญาตรีคนละ 40,000 บาท เป็นค่าเทอม เครื่องนุ่งห่ม ที่พัก อาหาร ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ เป็นเงินระยะยาวจนจบการศึกษาด้วย

วิเคราะห์เลือกตั้งซ่อมส.ส.อีสานมนต์แม้วคลาย-แดงโรยเพื่อไทยหด

ผลการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคอีสาน 10 เขต ใน 7 จังหวัด แม้ว่าอดีตพลังประชาชนที่ครองพื้นที่ภาคอีสานเดิมที่ถูกยุบ จะพยายามโหมหาเสียงปั่นกระแสนำ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับมา

Advertisement Replay Ad
ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์