รวมศรัทธาเพื่อสถานพยาบาล

รวมศรัทธาเพื่อสถานพยาบาล

จากกุศโลบายเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย พระราชรัตนรังษี รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย และปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เมืองลุมมิเด ประเทศเนปาล จึงดำเนินการก่อสร้าง สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก สถานพยาบาลแห่งแรก ณ วัดไทย กุสินาราเฉลิมราชย์ เพื่อให้บริการรักษาแก่ประชาชนชาวอินเดียโดยมิแบ่งแยกศาสนา เมื่อสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ซึ่งค่ารักษาพยาบาลไม่แพง และสถานที่สะอาด เป็นที่พึ่งพารักษาโรคแก่ชาวอินเดียมากเป็นลำดับ พระราชรัตนรังษีจึงดำริขยายสถานที่ และบอกบุญแก่ญาติธรรมชาวไทยผู้เจริญรอยตามบาทพระศาสดายังสังเวชนียสถาน ได้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมช่วยเหลือตามกำลัง ในส่วนของ นายปริญญา ธรรมวัฒนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินการจัดสร้าง พระพุทธปฏิมา ปฐมบรมศาสดาโลก ปางประสูติ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยได้เช่าบูชา นำรายได้ร่วมสร้างสถานพยาบาล โดยพระราชรัตนรังษีเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระ ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ และพิธีเบิกเนตรและพุทธาภิเษก ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน โดยใช้มวลสารจากเมืองเทวทหะ 3 แห่ง ซึ่งพบรอยพระพุทธบาท ได้แก่ ดินสถานที่ประสูติ (ลุมพินี) ดินเมืองกบิลพัสดุ์ (วัดนิโครธาราม) เมืองพุทธมืองเทวทหะ (รามคามสถูป) เมืองพุทธมารดา ผ่านพิธีปลุกเสกมวลสาร ณ อุโบสถ วัดไทยลุมพินี โดยสามเณร 12 รูป 12 ราศี เชื้อสายศากยะ อัญเชิญพระพุทธมนต์อัญเชิญมวลสาร ณ ชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน ประเทศเนปาล โดยพระสงฆ์นานาชาติ 9 ประเทศ 19 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จัดสร้างในขนาดต่างกัน ผู้สนใจเช่าบูชาโทร. 0-2972-3405-7 ต่อ 3016

นายปริญญากล่าวถึงที่มาในการจัดสร้างว่า ตนพาครอบครัวเดินทางไปทำบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาล ซึ่งท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี บอกบุญในการร่วมสร้าง โรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์อาพาธที่นั่น รวมทั้ง พระสงฆ์ และญาติโยมที่ไม่สบายขณะเดินทางไปแสวงบุญ ประกอบกับการเดินทางครั้งนั้นได้เห็นพระพุทธปฏิมา ปฐมบรมศาสดา (ปางประสูติ) เกิดความประทับใจ น่าจะนำมาเผยแพร่ให้คนไทยได้กราบไหว้บูชา อาจมีคนสงสัยว่าทำไมจึงจัดสร้างพระพุทธรูปปางประสูติ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่รู้จักพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หรืออย่างน้อยคิดว่ามีการจัดสร ้างกันอยู่เพียง 7 ปางตามจำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ มีไม่มากนักที่ทราบว่ามีการจัดสร้างพระพุทธรูปปางประสูติมาแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว ด้วยความเชื่อถือมานานว่า ผู้ที่ได้บูชาพระพุทธรูปปางประสูติจะเป็นผู้ได้เริ่มต้นชีวิตอันเจริญรุ่งเรือง เพราะปางประสูติถือเป็นอากัปกิริยาเริ่มต้น หรือ กิริยาแรกของพระพุทธเจ้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุ์ฯกล่าว. สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2543 โดยการร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงนิวเดลี มูลนิธิฮาร์นามซิงห์ ฮารบันส์ กอร์ และคณะกรรมการมูลนิธิวัดไทยกุสินารา เริ่มจาก มุมเล็ก ๆ ภายในวัด ให้การรักษาคนไข้ทั้งชาวอินเดียท้องถิ่น ชาวพุทธไทย และนานาชาติ รวมแล้วหลายแสนราย ในปี 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์ คณะกรรมการจึงดำเนินงาน ก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 35 เตียง และเปิดทำการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2552 ซึ่งจะยกระดับขึ้นเป็น กุสินาราโพลิคลินิก แบบครบวงจร คือ มีอาคารพยาบาล 2 ชั้น 16 ห้องตรวจ ห้องจ่ายยา ห้องเอกซเรย์ ห้องตรวจเลือด ห้องสุขา ที่รอการตรวจ ศาลาไทย ที่ปฏิบัติวิปัสสนาบรรยายธรรมรักษาผู้ป่วยด้วยธรรมเภสัช อาคารที่พักรักษาผู้แสวงบุญ พระมหาเถระและฆราวาส 16 ห้อง รวมห้องจัดภัตตาหาร และเครื่องอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่สมบูรณ์

Advertisement Replay Ad
ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์