อภิสิทธิ์ดันงานวัฒนธรรมแก้ปัญหาประเทศ

อภิสิทธิ์ดันงานวัฒนธรรมแก้ปัญหาประเทศ

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2552 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงนโยบาย วธ.ในปี 52 ว่า ตามที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้ง 4 ข้อ ต่อรัฐสภา ในส่วนของ วธ. จึงต้องทำงานกำหนดนโยบายและแผนงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยได้ดำเนินการการจัดโครงการสัมมนา ทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม เพื่อเปิดเวทีในการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ของผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติในบริบทของวัฒนธรรม จากนั้นจะนำผลสรุปของการสัมมนาครั้งนี้ มาจัดทำเป็นแผนงานและนโยบายระดับกระทรวง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของวธ. ทั่วประเทศ ทั้ง วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และกระทรวงภาคสังคม เข้าร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 15 ม.ค. นี้ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับการสัมมนา ประกอบด้วย ในช่วงเช้า การบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม โดยนายธีระ สลักเพชร รมวัฒนธรรม การอภิปรายบทบาทเชิงรุกของภาครัฐในการการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ มุมมองการทำงานวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิต และศาสนา โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ด้านมรดกทางวัฒนธรรม โดยนายภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และด้านวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ โดยนายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์

ทั้งนี้ สำหรับการอภิปรายในช่วงบ่าย ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติในบริบทของวธ. แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1.การส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ โดย ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 2.การนำมิติทางวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ โดย นายพีรยศ ราฮิมมูลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี และ3.ความร่วมมือ ของ วธ. กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย โดยนายพีระ มานะทัศน์ สมาชิกวุฒิสภา นอกจากนี้จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนทิศทางประเทศไทย ในมิติวัฒนธรรม โดยผู้แทนจากกระทรวงต่างๆทางด้านสังคม เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

// //

ที่ผ่านมา วธ.ดำเนินนโยบายด้านวัฒนธรรมจากระดับผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ หรือ บนสู่ล่าง แต่ผมคิดว่า ในปี 2552 เป็นต้นไป น่าจะมีการปรับเปลี่ยนการจัดทำแผนนโยบายของวธ. ซึ่งควรจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ สอดคล้องกับแผนนโยบาย และตอบสนองกับความต้องการของสังคมทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งสามารถทำให้การทำงานวัฒนธรรมบรรลุผลได้ อย่างมาประสิทธิภาพ ปลัด วธ. กล่าว

ตะลุยข่าว : THE GREEN POLICE กองปราบฯ สู่ศตวรรษที่ 21

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกสามารถระงับยับยั้งปัญหาอาชญากรรมให้ลดลงและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ ตรงกันข้ามกับประเทศไทย กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีการกล่าวถึงในระดับนานาชาติว่า

Advertisement Replay Ad
ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

แบบนี้ก็ได้เหรอ เก๋งจอดขวางถนนขึ้นทางด่วน ลงตักบาตรพระสุดชิลล์

แบบนี้ก็ได้เหรอ เก๋งจอดขวางถนนขึ้นทางด่วน ลงตักบาตรพระสุดชิลล์

กลุ่มผู้ปกครอง ม.3 รร.สวนกุหลาบฯนนท์ ยื่นหนังสือ สพฐ.ปมเกณฑ์เข้า ม.4

กลุ่มผู้ปกครอง ม.3 รร.สวนกุหลาบฯนนท์ ยื่นหนังสือ สพฐ.ปมเกณฑ์เข้า ม.4

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์