ปฏิรูปรอบ2ต้องพัฒนาคน รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาฯสกศ.

ปฏิรูปรอบ2ต้องพัฒนาคน รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาฯสกศ.

และเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เลขาธิการสภาการศึกษา ผมมาจากกระทรวงยุติธรรม ยังขาดความเข้าใจจากผู้ปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องไปเรียนรู้งานในพื้นที่ การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะได้เห็นสภาพการเรียนการสอนและปัญหาเกิดขึ้นจริง ไม่ต้องการให้เกิดผักชีโรยหน้า เพราะจะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา

เป็นคำมั่นของ รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา หลังจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเวทีสัมมนาเพื่อหาประเด็นที่จะดำเนินการในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง พบว่า เรื่องคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องหลักที่ทุกฝ่ายต้องการให้เกิดขึ้น ดังนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งการพัฒนาครู นักเรียน และวิธีการเรียนการสอนอย่างแท้จริง สกศ.จึงต้องเร่งดำเนินการเรื่องเหล่านี้ให้เกิดผลอย่างจริงจัง โดยจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นจุดๆ ทั่วประเทศ ตามความเหมาะสม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแวดวงการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อระบุประเด็นให้ชัดเจนขึ้น

// //

เลขาธิการ สกศ.ย้ำว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องสร้างให้เด็กไทยเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะความรู้มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ดังนั้น หากสามารถปลูกฝังให้ทุกคนอยากเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ จะทำให้พวกเขาพัฒนาตนเองได้ ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างคุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อยากเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อนั้นจะสามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้

ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว เห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ที่ส่งผลต่ออนาคตของประเทศ และให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาในวงกว้าง และเชื่อว่ารัฐบาลจะต้องหาทางจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในปี 2552 หรือปี 2553 ซึ่ง สกศ.จะนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณต่อไป รศ.ธงทองกล่าว

รวมทั้งการทำวิจัยในอนาคต สกศ.จะต้องดึงหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัย หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้นำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน สกศ.มีแหล่งเรียนรู้และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศึกษาอย่างมาก แต่หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ค่อยนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหน่วยงานทางการศึกษาไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานวิจัย หรือค้นหาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งอาจต้องนำมาปัดฝุ่นใหม่ เพื่อให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษามากขึ้น

อีกไม่กี่วัน รศ.ธงทอง จะทำหน้าที่ เลขาธิการ สกศ.ครบ 3 เดือน ซึ่งเขาบอกว่าพอจะรู้จักมักคุ้นกับผู้บริหารระดับสูงมากแล้ว แต่ยังต้องใช้เวลาเรียนรู้ระดับปฏิบัติอีกระยะหนึ่ง ซึ่งมั่นใจว่าการลงพื้นที่ไปในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เลขาธิการสภาการศึกษา จากนั้นจะนำมาจัดวางระบบการทำงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง และเชื่อว่า ไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็ต้องเดินหน้าเรื่องนี้ รวมทั้งเลขาธิการสภาการศึกษาคนอื่นที่ไม่ได้ชื่อ รศ.ธงทอง จันทรางศุ ด้วยเช่นกัน

0 หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ 0

กรอบ

10 ปีปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว

สาเหตุหลักๆ คือ การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบ่อยๆ ทำให้การแก้ปัญหาการศึกษาไปไม่ถึงไหน ไม่สามารถสานต่อนโยบายได้อย่างจริงจัง นโยบายบางอย่างก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น กรณีนโยบายเรียนฟรี 12 ปี ไม่สามารถทำได้จริง หลักสูตรการศึกษาในระบบมีปัญหา นักเรียนแห่กวดวิชามากขึ้น จากที่เคยเรียนกวดวิชากันในระดับชั้นมัธยมปลาย ก็เริ่มขยับลงเรื่องๆ มาสู่มัธยมต้น ระดับประถม และปัจจุบันบางคนติวตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เพราะไม่เชื่อมั่นการศึกษาในระบบ ส่งผลให้ แป๊ะเจี๊ยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ภาครัฐจะมีความพยายามแก้ปัญหามาโดยตลอดก็ตาม เนื่องจากคุณภาพการศึกษาแต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน รวมทั้ง บุคลากรทางการศึกษาขาดคุณภาพ ครูกับงานการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกัน และ ความไม่เท่าเทียมกันในระบบการศึกษาระหว่างในสังคมเมืองและชนบท ฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะสักกี่รอบ ก็ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ ตราบใดที่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนยังไม่เท่าเทียมกัน

ตะลุยข่าว-2551 ปีแห่งความวุ่นวายตร.ไทย

ย่างก้าวเข้าสู่ปี 2551 การเมืองไทยอยู่ในขั้นวิกฤติ แม้จะผ่านการเลือกตั้งมาหมาดๆ แต่รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคพลังประชาชน ก็บริหารงานได้อย่างยากเย็น เพราะมีม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมกดดันอย่างต่อเนื่อง

Advertisement Replay Ad
นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์