วิทยาเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์ชนบทของขวัญปีใหม่

วิทยาเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์ชนบทของขวัญปีใหม่

วิทยา ยินดี แพทย์ชนบทได้ค่าตอบแทนเพิ่ม เป็นของขวัญปีใหม่ปี 52 หลังต่อสู้จนสำเร็จ พร้อมดันสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ต่อ เหตุเมื่อแพทย์มีความสุข ชาวบ้านจะได้รับความสุขจากการบริการ

// //

ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี เมื่อเวลา 9.00 น. นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมชี้แจงการเบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายโรงพยาบาลชุมชน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ผู้แทนทันตแพทย์ เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการเบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จัดทำฐานข้อมูลและข้อมูลค่าใช้จ่ายของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อประกอบในการเตรียมขอตั้งเบิกงบประมาณจากรัฐบาล ตลอดจนรับทราบแนวทางการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องความก้าวหน้าของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน

นายวิทยา กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในชนบทเป็นปัญหาเรื้อรังมาโดยตลอดหลาย 10 ปี รู้สึกเห็นใจบุคลากรกลุ่มนี้ ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติการเพิ่มจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จึงขอแสดงความยินดีกับแพทย์ชนบทที่ได้รณรงค์ต่อสู้เพื่อตนเองจนสำเร็จ ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้ถือเป็นของขวัญฉลองปีใหม่ให้กับแพทย์ หลังจากถูกทอดทิ้งมานาน ซึ่งในสมัยเรียนตนมีเพื่อนเรียนแพทย์ แต่หลังจากไปทำงานพื้นที่ชนบทเพียง 2-3 ปีก็ขอย้ายกลับเข้าเมือง จนกระทั่งมีข่าวขาดแคลนแพทย์ขึ้น จึงได้มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มแพทย์ชนบทขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนั้นรัฐบาลที่เข้ามาใหม่นี้จะสานต่อการแก้ไขปัญหาแพทย์ชนบทต่อจาบาลในอดีต และในปีหน้านี้ตนจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ต่อไป เนื่องจากตราบใดที่แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขไม่มีความสุข การที่ประชาชนจะมีความสุขก็เป็นเรื่องยาก แต่วันนี้ตนเห็นแพทย์ชนบทแล้วก็เห็นความหวัง เพราะเชื่อว่าเมื่อแพทย์มีความสุข ความสุขที่มีจะเผื่อแผ่ให้กับประชาชนได้

ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีใหม่ การทำงานก็พร้อมที่จะรับฟังความเห็นและคำแนะนำจากคนที่อยู่มาก่อน ซึ่งหากใช้มีข้อมูลชี้แจง ห้องทำงานผมก็เปิดกว้าง และพร้อมยินดีต้อนรับ และยืนยันว่าจะตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีเพื่อเห็นหน้าตาของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเรารู้ดีว่าในช่วงที่ประเทศวิกฤต หากเราทุจริตเพียงนิดเดียว ประเทศก็อยู่ไม่ได้ รมว.สาธารสุข กล่าว

ด้านนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงฯ ได้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในสังกัด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งผลสรุปที่ได้จากการประชุมวันนี้ จะนำเสนอให้สำนักงบประมาณและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

นายแพทย์ปราชญ์ กล่าวต่อไปว่า การปรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยครั้งนี้ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การแบ่งระดับโรงพยาบาลชุมชนตามลักษณะการให้บริการเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้นโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือเวชปฏิบัติครอบครัว ระดับกลางโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก และระดับสูงโดยแพทย์เฉพาะทางสาขารอง และแบ่งระดับโรงพยาบาลชุมชนตามสภาพพื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่ปกติ 2.พื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากรระดับ 1 และ 3.พื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากรระดับ 2

ในพื้นที่ปกติ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ปกติเป็นประจำ และมีตำแหน่งหลักอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนนั้น หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือหน่วยบริการในเครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชน สำหรับในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากร ตามที่คณะกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้กำหนด โดยมีการปรับปรุงรายชื่อโรงพยาบาลชุมชนตามความเหมาะสมทุกๆ 2 ปี

ตะลุยข่าว - 388 ศพสึนามิ...ยังไม่ได้กลับบ้าน

แม้พิบัติภัยสึนามิจะผ่านพ้นไปแล้ว 4 ปี ทว่าภาพความเสียหาย การล้มตาย และสูญหายไปของคนอันเป็นที่รัก ยังคงติดตรึงอยู่ในใจเหมือนภาพฝันร้ายในคืนที่แสนยุ่งเหยิง หลายครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ เสียงหวีดร้องโหยหวนและร่ำไห้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ยังคงก้องอยู่ในมโนสำนึก

Advertisement Replay Ad
โจอี้ บาซู ตกอับ รปภ.บอกยืมเงินยังไม่จ่าย แต่เพื่อนขับรถหรูหาทุกคืน

โจอี้ บาซู ตกอับ รปภ.บอกยืมเงินยังไม่จ่าย แต่เพื่อนขับรถหรูหาทุกคืน

เซเว่นฯ เคลียร์ดราม่า กาแฟเย็นไม่ใส่น้ำแข็ง คิดราคา 2 แก้ว

เซเว่นฯ เคลียร์ดราม่า กาแฟเย็นไม่ใส่น้ำแข็ง คิดราคา 2 แก้ว

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 - 24 มี.ค. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 - 24 มี.ค. 2561

ปิดตำนาน เสธ.แอ๊ว พลเอก อัครเดช ศศิประภา เสียชีวิตด้วยวัย 77 ปี

ปิดตำนาน เสธ.แอ๊ว พลเอก อัครเดช ศศิประภา เสียชีวิตด้วยวัย 77 ปี

รวบแล้ว 2 ฝรั่งถ่ายรูปไม่เหมาะสม ปีนระเบียงวัดพระแก้ว

รวบแล้ว 2 ฝรั่งถ่ายรูปไม่เหมาะสม ปีนระเบียงวัดพระแก้ว

โซเชียลระดมทุนช่วย "บุญหลาย" ควายท้องแก่ถูกรถชน

โซเชียลระดมทุนช่วย "บุญหลาย" ควายท้องแก่ถูกรถชน

“เจ๊หมวยไก่ทอด” จ่อถกเขตฯ ปมล้ำทางเท้าหลังคนบ่นอุบ แม่ค้าเผยขายได้โดนปรับทุกเดือน

“เจ๊หมวยไก่ทอด” จ่อถกเขตฯ ปมล้ำทางเท้าหลังคนบ่นอุบ แม่ค้าเผยขายได้โดนปรับทุกเดือน

โฆษกศาลชี้แจง ไม่มีฎีกาอวัยวะเพศเหม็นถูกสามีฟ้องหย่า

โฆษกศาลชี้แจง ไม่มีฎีกาอวัยวะเพศเหม็นถูกสามีฟ้องหย่า

เปิดใจสาวสักคิ้วชีวิตเปลี่ยน ได้ทรงสระอิ โดนสังคมมองว่าสร้างกระแส

เปิดใจสาวสักคิ้วชีวิตเปลี่ยน ได้ทรงสระอิ โดนสังคมมองว่าสร้างกระแส

นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์