ยะลาน้ำท่วม 64 หมู่บ้าน เดือดร้อนเกือบ 8 พันคน

ยะลาน้ำท่วม 64 หมู่บ้าน เดือดร้อนเกือบ 8 พันคน

ยะลาน้ำท่วม 64 หมู่บ้าน เดือดร้อนเกือบ 8 พันคน

ยะลาอ่วมน้ำท่วมแล้ว 64 หมู่บ้านใน 3 อำเภอ มีชาวบ้านเดือดร้อนเกือบ 8 พันคน ผู้ว่าฯ ยะลาประกาศเขตภัยพิบัติ 3 อำเภอ ในขณะที่ทหารเตรียมพร้อมอพยพชาวบ้าน นราธิวาสน้ำท่วมแล้วหลังฝนตกหนักติดต่อกัน 5 วัน เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 ม.ค.52 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันกว่า 1 อาทิตย์ ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลา โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา ที่มีน้ำท่วมขังในหลายหมู่บ้านเมื่อวันที่ 3 มกราคม 52 ที่ผ่านมา และล่าสุด ยังได้เกิดภาวะน้ำท่วมเพิ่มขึ้นอีก 2 อำเภอ คือ ในพื้นที่ อ.กรงปินัง เกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลกรงปินัง ต. ห้วยกระทิง ต. สะเอ๊ะ และ ต. ปุโรง และในพื้นที่ อ.ยะหา มีน้ำท่วมถนนสายยะหา ละแอ บริเวณ ม.1 ต.ละแอ รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ นอกจากนั้นน้ำยังได้ท่วมถนนระหว่าง ม.1 กับ ม.2 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ทางสถานีตำรวจภูธร อ.ยะหา ได้ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะเกิดทางไปยัง ต.ละแอ เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น สำหรับพื้นที่ หมู่ 1- หมู่ 3 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา พ.ท.สุวัฒน์ ทองใบ ผบ.ฉก.ยะลา 14 พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร และ ทหารหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 42 ได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยได้เตรียมพร้อมที่จะอพยพชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมขัง ออกจากพื้นที่แล้ว ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ ม. 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ต้องกางเต้นบนถนนสายรามัน - ตะโล๊ะฮาลอ บริเวณหัวสะพานแม่น้ำสายบุรี เป็นที่พักชั่วคราว และยังมีการเคลื่อนย้ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สัตว์เลี้ยงมาไว้บริเวณดังกล่าวด้วย เนื่องจากน้ำในแม่น้ำสายบุรีได้เอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน ชาวบ้านบางส่วนต้องอาศัยบนชั้นสองเป็นที่หลับนอน นอกจากนั้นชาวบ้านที่บ้านปาเซ ม. 3 ต.กายูบอเกาะ กว่า 20 หลังคาเรือน น้ำได้ท่วมถนนสูงถึง 2 เมตร ไม่สามารถเข้า - ออก ระหว่างหมู่บ้านกับตัวอำเภอได้เช่นกัน ขณะนี้หน่วยงานราชการเร่งให้การช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ตนเองได้ออกประกาศจัวัดยะลา เรื่องประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ อ.รามัน อ.ยะหา และ อ. กรงปินัง จ.ยะลา ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ดังกล่าว สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน และขอให้นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมน้ำ เตรียมป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติในระยะ 4-5 วันนี้ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้อยู่ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ และดำเนินการตามขั้นตอนแผนเฉพาะกิจให้สามารถช่วยเหลือประชาชนหากเกิด สถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างท่วงที มีรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เมื่อเวลา 09.30 น. ว่า ในพื้นที่ จ.ยะลา มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 64 หมู่บ้าน 21 ตำบล 3 อำเภอ มีผู้ประสบภัยแล้ว 2,072 ครัวเรือน 7,687 คน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยใน อ.รามัน 42 ตำบล อำเภอกรงปินัง 9 ตำบล และ อ.ยะหา 13 ตำบล น้ำท่วมปัตตานีระลอก2 จากกรณีที่เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็น เวลากว่า 6 วัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ อาทิ อ.ยะหริ่ง อ.เมือง อ.ยะรัง นอกจากนี้น้ำเหนือยังได้ไหล่หลากลงสู่แม่น้ำปัตตานี ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีสูงขึ้น ทำให้พื้นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ริมแม่น้ำปัตตานี มีน้ำล้นตลิ่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นเป็นระลอกที่สอง โดยเฉพาะที่ ต.ปะกาฮารัง และ ต.บาราเฮาะ ในเขต อ.เมือง ชาวบ้านต้องมีการจัดเก็บข้าวของเอาไว้ที่สูง หลังจากที่ผ่านมา เคยถูกน้ำท่วมมาแล้ว นานเกือบเดือน และครั้งนี้ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนอีกเช่นกัน นราธิวาสน้ำท่วมแล้วหลังฝนตกหนักติดต่อกัน 5 วัน หลังจากที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน 4 วัน ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำ ซึ่งมีต้นกำเนิดบนเทือกเขาสันกาลาคีรี ในพื้นที่อำเภอสุคิริน ได้ไหลทะลักลงสู่แม่น้ำยหลัก 3 สาย คือ แม่น้ำสุไหงโก-ลก บางนราและแม่น้ำสายบุรี จนล้นตลิ่งและไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฏรที่ปลูกสร้างอยู่ตลอดแนวริม ตลิ่งของแม่น้ำสายหลัก 3 สาย โดยมีระดับน้ำท่วมขังโดยภาพรวมสูงเฉลี่ย 60 80 ซ.ม. รวมทั้งบ้านเรือนของราษฏรที่ปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม จำนวนกว่า 3 , 000 หลังคาเรือน และสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด มัสยิดทั้ง 13 อำเภอ ก็มีปริมาณน้ำท่วมขังจากผลพวงของปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก โดยมีระดับน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 50 - 60 ซ.ม. คาดว่าในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะสถานที่ราชการและโรงเรียน ต้องประกาศหยุดให้บริการและปิดการเรียนการสอนสอนจำนวนหลายแห่ง นอกจากนี้ผลพวงของภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ยังส่งผลทำให้ถนนสายหลักและภายในหมู่บ้านกว่า 60 สาย โดยเฉพาะสายอำเภอตากใบ-นราธิวาส ช่วงบริเวณบ้านเขาตันหยง ม. 4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส และถนนสายมะนังตายอ-ทุ่งคา ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งมีระยะทางยาว ประมาณ 10 ก.ม.ยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารที่จะสัญจรไปมาได้ เนื่องจากมีภาวะน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย ประมาณ 80 100 ซ.ม. ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ได้ร่วมกันนำเรือท้องแบนออกให้บริการแก่ประชาชน พื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่โลกภายนอกแล้ว รวมทั้งได้ช่วยกันอพยพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและสิ่งของ สัมภาระที่จำเป็น มาอาศัยอยู่ชั่วคราวในพื้นที่สูงที่ทางการได้จัดกางเต็นส์ไว้รองรับประชาชน ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้แล้ว
Advertisement Replay Ad
ชายขึงต้นไม้-ตีเด็กขโมยเงิน 200 แค่อยากสั่งสอน หวังให้เด็กได้ดี

ชายขึงต้นไม้-ตีเด็กขโมยเงิน 200 แค่อยากสั่งสอน หวังให้เด็กได้ดี

ส่อบานปลาย ชาวบ้านรวมตัวไล่จับผัวเมียใจโหด ทำโทษเด็กขึงต้นไม้

ส่อบานปลาย ชาวบ้านรวมตัวไล่จับผัวเมียใจโหด ทำโทษเด็กขึงต้นไม้

เมาไม่กลับ...หลับดีกว่า หนุ่มมึนสลบริมถนน ฟื้นอีกทีตำรวจปลุก

เมาไม่กลับ...หลับดีกว่า หนุ่มมึนสลบริมถนน ฟื้นอีกทีตำรวจปลุก

ฮือฮา ป้ายริมถนนเมืองพิมาย โคราช คาด อบต.ติดประชด อบจ.

ฮือฮา ป้ายริมถนนเมืองพิมาย โคราช คาด อบต.ติดประชด อบจ.

เด็ก 11 ขวบ ปาขวดปักคอเพื่อนสาหัส ยายสุดทนบอกเอาหลานไปติดคุกที

เด็ก 11 ขวบ ปาขวดปักคอเพื่อนสาหัส ยายสุดทนบอกเอาหลานไปติดคุกที

เด็กขโมยเงิน 200 ถูกจับขึงต้นไม้ประจานแล้วตีซ้ำ ชาวเน็ตจวกเกินกว่าเหตุ

เด็กขโมยเงิน 200 ถูกจับขึงต้นไม้ประจานแล้วตีซ้ำ ชาวเน็ตจวกเกินกว่าเหตุ

โซเชียลแห่ชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ไม่พบปัญหาหมอกควันจากไฟป่า

โซเชียลแห่ชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ไม่พบปัญหาหมอกควันจากไฟป่า

พายุฝนถล่ม ลูกเห็บกระหน่ำเมืองเชียงราย ขาวโพลนเหมือนหิมะ

พายุฝนถล่ม ลูกเห็บกระหน่ำเมืองเชียงราย ขาวโพลนเหมือนหิมะ

พรานใจโฉดยิงหมีควายกุยบุรี ชำแหละเนื้อเตรียมส่งขาย

พรานใจโฉดยิงหมีควายกุยบุรี ชำแหละเนื้อเตรียมส่งขาย

สุดทางรัก พ่อค้าคืนดีเมียเก่าไม่สำเร็จ ส่งข้อความบอกรัก...แล้วยิงตัวเอง

สุดทางรัก พ่อค้าคืนดีเมียเก่าไม่สำเร็จ ส่งข้อความบอกรัก...แล้วยิงตัวเอง

วอนช่วยลุงวัย 68 ป่วยเป็นแผลเรื้อรังทั้งตัวนานกว่า 3 ปี

วอนช่วยลุงวัย 68 ป่วยเป็นแผลเรื้อรังทั้งตัวนานกว่า 3 ปี

หนุ่มน้อยใจแม่ไม่ให้เงินไปเขาคิชฌกูฏ ผูกคอกับต้นมังคุดจนสิ้นใจ

หนุ่มน้อยใจแม่ไม่ให้เงินไปเขาคิชฌกูฏ ผูกคอกับต้นมังคุดจนสิ้นใจ

​พ่อเมืองขอนแก่นไหว้ขอโทษสังคม ปมใช้คำกระทบดูถูกชาวบ้าน

​พ่อเมืองขอนแก่นไหว้ขอโทษสังคม ปมใช้คำกระทบดูถูกชาวบ้าน

กรมควบคุมมลพิษ เผย “แม่ฮ่องสอน” ใกล้วิกฤติ หมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมือง

กรมควบคุมมลพิษ เผย “แม่ฮ่องสอน” ใกล้วิกฤติ หมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมือง

ไร้ปาฏิหาริย์ เจ้าสาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเสียชีวิตแล้ว สามีโทรอำลาข้ามทวีป

ไร้ปาฏิหาริย์ เจ้าสาวป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเสียชีวิตแล้ว สามีโทรอำลาข้ามทวีป

เจ็บหนัก! แนวปะการังเสียหายจากเรือขยะครูดกว่า 100 ตร.ม.

เจ็บหนัก! แนวปะการังเสียหายจากเรือขยะครูดกว่า 100 ตร.ม.

รถตู้ตกสะพานข้ามคลอง พ่อ แม่ ลูกสาว ดับ 3 ศพ ลูกชายนั่งหลังรอด

รถตู้ตกสะพานข้ามคลอง พ่อ แม่ ลูกสาว ดับ 3 ศพ ลูกชายนั่งหลังรอด

เด็กกาฬสินธุ์ 8 ขวบ ขึ้นโรงพักถามตำรวจ "จับแม่ผมทำไม"

เด็กกาฬสินธุ์ 8 ขวบ ขึ้นโรงพักถามตำรวจ "จับแม่ผมทำไม"

โจ๋ตกใจหนีตำรวจไล่จับ โดดลงน้ำหายไป 3 วันเป็นศพลอยอืด

โจ๋ตกใจหนีตำรวจไล่จับ โดดลงน้ำหายไป 3 วันเป็นศพลอยอืด

ยิ่งกว่านิยาย ตำรวจหนุ่มด่ารพ.ทำคลอดลูกตาย ที่แท้เมียกุเรื่องว่าท้อง

ยิ่งกว่านิยาย ตำรวจหนุ่มด่ารพ.ทำคลอดลูกตาย ที่แท้เมียกุเรื่องว่าท้อง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์