ครม.สยบไฟใต้ตั้งกก.รมต.คุมงานพัฒนา5จว.

ครม.สยบไฟใต้ตั้งกก.รมต.คุมงานพัฒนา5จว.

เทพเทือกฟิตเรียกอนุพงษ์เข้าพบ แจงมติ ครม.มาร์ค 1ไฟเขียวตั้งกก.รมต.พัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จว.ชายแดนใต้ พร้อมขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 3 เดือน สั่งเตรียมต้อนรับ อภิสิทธิ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ยะลา วันที่ 17 ม.ค.นี้ ขณะรถทหารชุดอารักขา หมอพรทิพย์ พุ่งชนต้นไม้ดับ 1 เจ็บ 4 ขณะเดินทางไปรับและให้การคุ้มกัน คุณหญิงหมอ จากสนามบินหาดใหญ่ไปนราธิวาส ด้านกำลังผสมปิดเทือกเขาอัยเยอร์เวง ค้นพบระเบิด เกือบ 400 ลูก เชื้อปะทุอีกเพียบ ส่วนหน่วยข่าวเตือน จนท.เตรียมรับมือแนวร่วมเตรียมวันสถาปนากองกำลังพูโลใหม่ 22 ม.ค.นี้

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 ม.ค. นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเห็นชอบในการขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รวมทั้งร่างประกาศตามที่ ครม.กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงยังมีผลใช้บังคับ และยังมีร่างประกาศการให้ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้ทั้ง 3 ฉบับยังมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ประกาศใช้มา 13 ครั้งแล้ว ดังนั้น ครม.จึงเห็นชอบให้ขยาย เวลาออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.- 19 เม.ย. 2552 ต่อไป เนื่องจาก สมช.ประเมินจากงานด้านการข่าวนั้นพบว่าผู้ก่อความไม่สงบยัง คงมีแผนก่อเหตุในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาดังกล่าวตามที่สำนักงานเลขา ธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ

นายศุภชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม. ยังได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาค ใต้ คือ สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เสนอ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายวีระชัย วีระเมธีกุล รมต. ประจำสำนักสำนักนายกฯ เป็นกรรมการ นอกจากนี้กรรมการประกอบด้วย รมว.กลาโหม รมว. คลัง รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รมว.เกษตรฯ รมว.คมนาคม รมว.มหาด ไทย รมว.ยุติธรรม รมว.วัฒนธรรม รมว.ศึกษา ธิการ ผอ.สำนักงบประมาณ เลขาธิการสภาพัฒน์ และนายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย โดยกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและมาตรการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการและการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล อย่างมีประสิทธิภาพ

นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย กล่าวว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และกรรมการชุดดังกล่าวจะลงพื้นที่ จ.ยะลา ในวันที่ 17 ม.ค. โดยไม่พักค้างคืน เพื่อไปรับ ฟังปัญหาและอุปสรรคของการทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่วนการยกร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งสำนักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.ชต.) ขึ้นมาดูแลการแก้ปัญหาความไม่สงบนั้นรัฐบาลจะยังไม่เสนอเรื่องดังกล่าว เพราะต้องให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาทำงานไปก่อน จากนั้นถึงจะยกร่างคาดว่าอีกประมาณ 2-3 เดือน

ถัดมาเวลา 16.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. ในฐานะรองผู้อำนวยการกอง รักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ได้เข้าพบ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เพื่อร่วมหารือกรณีที่ ครม.มีมติตั้งครม.คณะพิเศษขึ้นมาแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เวลาในหารือกว่า 1 ชั่วโมง โดยนายสุเทพ เปิดเผยว่า หลัง ครม. มีมติแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีพิเศษแก้ปัญหาภาคใต้ จะมีการพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่คนภาคใต้ โดยจะต้องทำงานประสานกับ กอ.รมน. จึงได้อธิบายให้ ผบ.ทบ.ได้รับทราบแนวนโยบาย และให้ไปเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งบรรยายสรุปในภารกิจที่ได้ดำเนินการมาทั้งหมด รวมถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงในพื้นที่จ้งให้ทราบว่าตนและคณะรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายจะลงพื้นที่เพื่อไปดูโครงการต่าง ๆ ในวันที่ 17 ม.ค. นี้ ซึ่ง ผบ.ทบ.รับไปดำเนินการ

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาภาคใต้จะเน้นสร้างความเข้าใจและพัฒนา สำหรับประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือดีมาก ส่วนการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินฯ ยังมีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม สถิติและปริมาณความรุนแรงดีขึ้น และการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยไม่ได้มีปัญหาแก้ปัญหา ภาคใต้ และขอยืนยันว่าไม่มีความคิดในการเจรจากับโจรใต้ เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำให้การแก้ปัญหาภาคใต้ดีขึ้นเพราะเป็นตัวแทนจากพื้นที่ อย่างไรก็ตามกองทัพจะทำงานให้เต็มที่ และถ้านิ่งก็จะดีในการแก้ปัญหา

วันเดียวกันที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) จ.ยะลา พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร. พล.ต.อ.วิโรจน์ พหลเวชช์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิว ปรีชา ผบช.ก. พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง ผบช.ส. ได้เข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์ และตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร.และผอ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ท.ธานี ทวิชศรี ผบช.ภ.9 และพล.ต.ต.พีระ พุ่มพิเชษฐ์ รอง ผบช.ภ.9 เป็นผู้สรุปสถานการณ์

หลังการประชุม พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์การก่อความ ไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551 การก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาพรวมทุกอย่างลดน้อยลง ซึ่งนโยบายในช่วงปี 2552 จะยึดถือแนวยุทธ ศาสตร์เดิม และการตั้ง ศปก.จชต. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยเรียบร้อยแล้ว รอเสนอจัดตั้งหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นรูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช้ บช.ภ. 10 และสามารถยุบศูนย์ลงได้หากเหตุการณ์ความไม่สงบลดลง ถือว่าศูนย์ดังกล่าวหมดความจำเป็น

ผู้สื่อข่าวถามว่า ผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ผบช.ศปก.จชต.ต้องเป็นคนที่ทำงานในพื้นที่หรือไม่ พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า มีการกำหนดหลักการพิจารณาคนที่มีความชำนาญในพื้นที่อยู่แล้ว ส่วนกรณีรัฐบาลอนุมัติจัดตั้ง ครม.พิเศษแก้ปัญหาภาคใต้ ก็เป็นเรื่องของฝ่ายการเมือง แต่ข้าราชการประจำ ทั้ง กอ.รมน. และ ศปก.ตร. สน. จ.ยะลาเอง ต้องทำหน้าที่ปกติ ตำรวจเองมีหน้าที่หลักในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องใช้หลักนิติ วิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วน และลดเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งผลการทำงานที่ผ่านมาในภาพรวมถือว่าสถาน การณ์ลดลง และมีการจับกุมผู้กระทำความผิดได้มากขึ้น

ภายหลังเข้าประชุมสรุปสถานการณ์คณะของ พล.ต.อ.พัชรวาท ได้เดินทางเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ส่วนความเคลื่อนไหวในพื้นที่ เมื่อเวลา 07.40 น. พ.ต.ท.สนิท สุดทองคง สารวัตรเวร สภ.ทุ่งลุง จ.สงขลา ได้รับแจ้งเหตุรถปิกอัพ ของเจ้าหน้าที่ทหารประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ บริเวณ คูน้ำเกาะกลางถนนหน้าบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ถนนสายคลองหวะ-จะนะ ฝั่งขาเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ พบรถปิกอัพ ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ทะเบียน บจ 5053 นราธิวาส ชนอัดก๊อบปี้กับต้นไม้บริเวณ คูน้ำเกาะกลางถนนพังยับเยิน ข้าวของเครื่องใช้ อาวุธปืนเอ็ม 16 อาวุธปืนอาก้า หมวกทหาร ปิ่นโตใส่อาหาร วิทยุสื่อสาร และอื่น ๆ กระจัดกระจายเกลื่อนบริเวณจุดเกิดเหตุ

สำหรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ ประกอบด้วย จ.อ.ศิรวิทย์ อินแนน อายุ 26 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จ.อ. สนั่น เทพเดช อายุ 27 ปี อาการสาหัสมากแพทย์ต้องนำตัวเข้าห้องผ่าตัดเปิดซี่โครงด้านข้างเพื่อปั๊มหัวใจด้วยมือเป็นการด่วน พลทหารพิศาล จำปาสอน อายุ 22 ปี แขนขวาหัก พลทหารอนันต์ หมวดสกุล อายุ 22 ปี ขาหัก และ พ.จ.อ.สมชาย ดาราวรณ์ อายุ 38 ปี บาดเจ็บเล็กน้อย

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ทหารทั้งหมดสังกัดค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส เดินทาง มารับและให้การคุ้มกันรักษาความปลอดภัยให้ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้นักเรียนหน่วยรบพิเศษที่ จ.นราธิวาส แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้มีรถยนต์เก๋งขับปาดหน้า คนขับรถจึงเหยียบเบรกกะทันหัน จนรถเสียหลักพลิกคว่ำชนอัดก๊อบปี้กับต้นไม้ทำให้ทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว

ขณะที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาค 4 พล.ท.กสิกร คีรีศรี ผู้บัญชาการกองกำลังผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร เป็นประธานใน พิธีรดน้ำศพ พลทหารอุทัย ฐิตะสาร อายุ 22 ปี ที่ถูกลอบวางระเบิดเสียชีวิตบนถนนสายบายพาส หมู่ 2 บ้านยานิง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยมีผู้บังคับบัญชา เพื่อนทหาร เข้าร่วมจำนวนมาก ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายศพไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส และทำพิธีส่งศพกลับภูมิลำเนาที่ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป

เมื่อเวลา 15.00 น. พ.ต.ท.อาคม บัวทอง สวญ.สภ.บ้านโสร่ง จ.ปัตตานี ได้รับแจ้งมีคนถูกยิงบนถนนสายชนบท หมู่ 1 ต.กอลำ จึงรีบประสานกำลังเดินทางไปตรวจสอบ รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ล้มคว่ำอยู่ ห่างกันเล็กน้อยพบศพ นายอับดุลเลาะ บือแน อายุ 36 ปี ผช.ผญบ.ฝ่ายรักษาความสงบ นอนจมกองเลือดอยู่ในสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นเข้าศีรษะและลำตัว 2 นัด สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์กลับจากทำธุระกำลังเดินทางกลับบ้านพัก มาถึงที่เกิดเหตุมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบยิงก่อนจะหลบหนีไป

ที่ สภ.เบตง จ.ยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ นายอำเภอเบตง พ.ต.อ.ภูมิเพ็ชร พิพัฒน์ เพ็ชรภูมิ รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา พ.ท.ธงชัย มีอนันต์ ผบ.ฉก.ยะลา 16 พ.ต.อ.สมบัติ หวังดี ผกก.สภ.เบตง จ.ยะลา และ ร.ท.สุขุม เนตรทับทิม ผบ.ร้อย ทพ.ฉก.4107 ร่วมกันแถลงผลการปิดล้อมตรวจค้นเทือกเขา หมู่ 9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา รอยต่อ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา และ ต.สุคิริน จ.นราธิวาส หลังรับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปหาของป่าพบหลุมที่ฝังระเบิดของอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา จากการตรวจค้นพบถังอะลูมิเนียมขนาด 30 ลิตร ฝังอยู่ใต้ดินภายในซุกซ่อนระเบิดแสวงเครื่องจำนวน 389 ลูก เชื้อปะทุไฟฟ้า 22 ดอก หมอนลมหรือกับดักแสวงเครื่อง 50 ดอก ที่มีอานุภาพรุนแรงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จึงยึดไว้ตรวจสอบ

ขณะที่หน่วยข่าวความมั่นคงได้แจ้งเตือนไปยังกองกำลังทุกฝ่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสงขลาบางส่วน ให้เฝ้าระวังป้องกันการก่อวินาศกรรมในพื้นที่เมือง ย่าน เศรษฐกิจ และสถานที่ราชการที่เป็นเป้าหมายพร้อมกันหลายจุด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีกลุ่มเครือข่ายแนวร่วมแฝงตัวอยู่ เนื่องจากทราบว่ากลุ่มก่อความไม่สงบพยายามใช้กลุ่มแนวร่วมชุดใหม่ที่ไม่อยู่ในสารบบของเจ้าหน้าที่ทำการก่อเหตุ เพื่อทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ในวันที่ 22 ม.ค. ซึ่งเป็นวันสถาปนากองกำลังพูโลใหม่และช่วงเทศกาลตรุษจีน.

Advertisement Replay Ad
วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์