องค์การนิรโทษกรรมสากลร้องไทยเลิกทรมานปราบโจรใต้

องค์การนิรโทษกรรมสากลร้องไทยเลิกทรมานปราบโจรใต้

องค์การนิรโทษกรรมสากล ออกแถลงการณ์ร้องไทยยุติการทรมานอย่างเป็นระบบในปฏิบัติการปราบปรามการก่อการร้ายในภาคใต้

กองกำลังฝ่ายไทย ซึ่งดำเนินการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายในภาคใต้ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์รุนแรง มีส่วนร่วมในการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุในรายงานซึ่งเผยแพร่ในวันนี้เป็นครั้งแรก ทางองค์กรเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ยุติการกระทำเช่นนั้นโดยทันที และประกันว่าหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงซึ่งเกี่ยวข้องกับการทรมานต้องรับโทษ

ในรายงาน ประเทศไทย ยุติการทรมานอย่างเป็นระบบในปฏิบัติการปราบปรามการก่อการร้ายในภาคใต้ ซึ่งรวบรวมข้อมูลบุคคลที่ถูกทุบตีอย่างโหดร้าย ถูกลนด้วยเทียนไข ถูกฝังไว้ในดินเหลือแต่ศีรษะโผล่ขึ้นมา ถูกจี้ด้วยไฟฟ้า ถูกจับให้อยู่ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ผู้รอดชีวิตจากการทรมานให้ข้อมูลกับองค์การนิรโทษกรรมสากลว่า วิธีการทรมานที่พบบ่อยสุดได้แก่ การทุบตี การเตะหรือกระทืบ และการเอาถุงคลุมศีรษะจนแทบหายใจไม่ออก องค์การนิรโทษกรรมสากลมีข้อมูลอย่างชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสี่คนจากการทรมานดังกล่าว

"ผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทยมีส่วนร่วมในการกระทำอันโหดร้าย แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่สร้างความชอบธรรมต่อการใช้วิธีทรมานของกองกำลังฝ่ายความมั่นคง การทรมานเป็นวิธีการซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่า การทรมานยิ่งทำให้คนในพื้นที่เกิดความแปลกแยกจากทางการ Donna Guest รองผู้อำนวยการองค์การนิรโทษกรรมสากล ฝ่ายโครงการเอเชีย-แปซิฟิกกล่าว

จากการวิจัยขององค์การนิรโทษกรรมสากลในจังหวัดภาคใต้ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และยะลา ทำให้ได้ข้อมูลว่าหน่วยงานความมั่นคงของไทยได้ใช้การทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสนเทศ บังคับให้มีการสารภาพและได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือและการรวบรวมพยานหลักฐาน และการข่มขู่ผู้ถูกกักขังและชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ยุติหรือถอนความสนับสนุนที่มีต่อกลุ่มก่อการร้าย

การขยายตัวของการทรมานในไทยลดลงเล็กน้อยนับแต่มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ถูกกักขังเนื่องจากการทรมานเมื่อเดือนมีนาคม 2551 อย่างไรก็ตาม การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอย่างอื่น และการที่ผู้ทรมานไม่ต้องรับผิดยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและกว้างขวาง ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์และเกิดขึ้นในบรรดากองกำลังฝ่ายความมั่นคงหน่วยต่าง ๆ และไม่อาจถือว่าเป็นความบกพร่องในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพียงบางคนได้เลย

"มีคนจำนวนมากให้ข้อมูลกับเราถึงประสบการณ์เลวร้ายที่ตนเองต้องประสบมา และยังมีคนที่ได้รับความเจ็บปวดเช่นนีไป พวกเขาให้ข้อมูลกับเราเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น Donna Guest กล่าว "รัฐบาลจะต้องยุติการทรมานและนำตัวผู้ทรมานมารับโทษ

งานวิจัยชิ้นนี้เน้นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม 2550- พฤษภาคม 2551 องค์การนิรโทษกรรมสากลได้รับรายงานจำนวนมากเกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายซึ่งเกิดขึ้นที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของไทยต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อการยุติการกระทำอันละเมิดสิทธิซึ่งเกิดขึ้นที่ค่ายทหารแห่งนี้

ทางองค์กรยังได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับคุกลับซึ่งเป็นสถานที่กักตัวผู้ต้องสงสัย และปิดกั้นไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอก อันเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงที่จะเผชิญกับการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย

องค์การนิรโทษกรรมสากลเรียกร้องหน่วยงานของไทยให้ปิดสถานคุมขังอย่างไม่เป็นทางการเช่นนั้นโดยทันที และเรียกร้องหน่วยงานของไทยให้แก้ไขพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ให้อำนาจในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย โดยหน่วยงานของไทยควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกักขังได้พบกับสมาชิกในครอบครัว ทนายความ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ยกเลิกเงื่อนไขที่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งตามกฎหมายจะได้รับการงดเว้นโทษเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

ความเป็นมา

ความรุนแรงในภาคใต้ของไทยเป็นผลมาจากลักษณะความแตกต่างของประชาชนในพื้นที่มาเป็นเวลานาน โดยคนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีเชื้อสายมาเลย์ พูดภาษามลายู และนับถือศาสนาอิสลาม

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ผู้ก่อความไม่สงบชาวมุสลิมได้บุกเข้าไปในค่ายทหารในจังหวัดนราธิวาส และได้ปล้นสะดมปืนไปหลายร้อยกระบอกและสังหารเจ้าหน้าที่ทหารไปสี่นาย เป็นสัญญาณว่าความรุนแรงได้ปะทุขึ้นมาอีกหลังจากความสงบเป็นเวลาหลายปี หกปีหลังจากนั้น ความรุนแรงและปฏิบัติการปราบปรามการก่อการร้ายรอบใหม่เต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยน้ำมือของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว จนถึงปัจจุบัน ความรุนแรงเหล่านี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,500 คน และจำนวนผู้เสียชีวิตโดยรวมเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจนถึงอย่างน้อยในปี 2550 ในเดือนมีนาคม 2551 สถิติอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่า 66% ของผู้ที่ถูกสังหารในภาคใต้นับแต่ปี 2547 เป็นพลเรือน และกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ถูกสังหารเป็นชาวมุสลิม

นับแต่ปี 2548 ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ปฏิบัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดอาคารสถานที่ของพลเรือน การตัดศีรษะ การขับรถผ่านและกราดยิงใส่เป้าหมายที่เป็นทั้งกองกำลังและพลเรือนชาวพุทธและมุสลิม รวมทั้งข้าราชการในพื้นที่ซึ่งถูกมองว่าร่วมมือกับร ผู้ก่อความไม่สงบพุ่งเป้าโจมตีโรงเรียนของรัฐและครู และข่มขู่ให้ชาวพุทธในพื้นที่หนีออกไป

ในเดือนพฤศจิกายน 2550 รัฐบาลไทยให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT) ซึ่งมีเนื้อหาระบุอย่างชัดเจนว่า "การทรมานอาจมีลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบได้ ทั้งนี้โดยอาจไม่เป็นความจงใจของรัฐบาลก็ได้ แต่อาจเป็นผลมาจากปัจจัยซึ่งรัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ และการทรมานดำรงอยู่ได้เนื่องจากช่องว่างระหว่างนโยบายที่กำหนดโดยรัฐบาลกลางกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น กรอบกฎหมายที่ไม่เข้มแข็งพอก็เปิดโอกาสให้มีการใช้วิธีทรมาน และส่งผลให้เกิดการทรมานอย่างเป็นระบบได้

ประเทศไทยยังไม่ได้ออกกฎหมายซึ่งกำหนดให้การทรมานเป็นฐานความผิดเฉพาะ หรือปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายในประเทศรองรับ นอกจากนั้นพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีการบังคับใช้ในภาคใต้ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ละเมิดกฎหมายไม่ต้องรับโทษในกรณีที่ถือว่าเป็น "การกระทำที่สุจริต เงื่อนไขดังกล่าวส่งผลให้การทรมานยังเกิดขึ้นต่อไปโดยไม่มีผู้พบเห็นและไม่มีผู้ถูกลงโทษ

องค์การนิรโทษกรรมสากลได้รับข้อมูลว่ามีการทรมานเกิดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ (ในจังหวัดนราธิวาส) ค่ายปิเหล็ง ค่ายฉก.วัดสวนธรรม (จนถึงกลางปี 2551), ค่ายจุฬาภรณ์, สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ; (ในจังหวัดปัตตานี) วัดช้างให้ ฉก.ปัตตานี 24, หน่วยทหารที่ปะการือซง, ค่ายเขื่อนบางลาง, ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.), ค่ายวัดหลักเมือง, สถานีตำรวจภูธรหนองจิก; (จังหวัดยะลา) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9, ฉก. 11, ค่ายทหารพรานเขื่อนบางลาง, ค่ายฉก. 39 (นับแต่กลางปี 2551), ค่ายทหารพราน 41; (ในจังหวัดสงขลา) ค่ายรัตนพล หน่วยเฉพาะกิจ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43; (ในจังหวัดชุมพร) ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ; (ในจังหวัดระนอง) ค่ายรัตนรังสรรค์; และ (ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ค่ายวิภาวดีรังสิต

Advertisement Replay Ad
นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์