ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.29เขต 100%อย่างไม่เป็นทางการ ทุกจังหวัด พรรคร่วมรัฐบาลกวาด 20ที่นั่ง ผลคะแนนเล

ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.29เขต 100%อย่างไม่เป็นทางการ ทุกจังหวัด พรรคร่วมรัฐบาลกวาด 20ที่นั่ง ผลคะแนนเล

ผลเลือกตั้งซ่อมส.ส. 29 เขต พรรคร่วมรัฐบาลกวาด 20 ที่นั่ง ประชาธิปัตย์ 7 ที่นั่ง ชาติไทยพัฒนา 10 ที่นั่ง เพื่อแผ่นดิน 3 ที่นั่ง พรรคฝ่ายค้านได้ไปแค่ 9 ที่นั่ง พรรคเพื่อไทย 5 ที่นั่ง พรรคประชาราช 4 ที่นั่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กลาง จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 22 จังหวัด 26 เขตเลือกตั้ง รวม 29 คน เมื่อวันที่ 11 มกราคม ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค 3 พรรค ประกอบด้วย พรรคพลังประชาชน, พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ทำให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส.ต้องพ้นจากตำแหน่งไป ประกอบด้วย ลำปาง เขต 1, ลำพูน เขต 1, นครพนม เขต 1, อุดรธานี เขต 2 มหาสารคาม เขต 1, ร้อยเอ็ด เขต 2, อุบลราชธานี เขต 2, ศรีสะเกษ เขต 1 และเขต 2, บุรีรัมย์ เขต 2 และเขต 4, สระบุรี เขต 2, ลพบุรี เขต 1, อุทัยธานี เขต 1, สุพรรณบุรี เขต 1 และเขต 2, นครปฐม เขต 1, ราชบุรี เขต 1, สมุทรปราการ เขต 1, ฉะเชิงเทรา เขต 1, อ่างทอง เขต 1 และกรุงเทพมหานคร เขต 10

เวลา 19.37 น.นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัด กทม. กล่าวว่า ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย 4 เขต คือ ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บานขุนเทียน และบางบอน ปรากฏว่า มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 164,858 คน คิดเป็น 50.92% บัตรดี 143,107 ใบ บัตรเสีย 9,292 ใบ ไม่ลงคะแนน 12,459 ใบ

ผู้ชนะการเลือกตั้งซ่อม กทม.เขต10 คือ หมายเลข 3 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 78,664 คะแนน คิดเป็น 54.97% รองลงมาคือ หมายเลข 1 นายจารุวงศ์ เรืองสุวรรณ จากพรรคเพื่อไทย ได้ 57,105 คะแนน คิดเป็น 39.90% หมายเลข 2 นายถนอมศักดิ์ นวลเศรษฐ จากพรรคสาธารณชน ได้ 6,195 คะแนน คิดเป็น 4.33% หมายเลข 4 นายบุญฤทธิ์ ขวัญชุม จากพรรคประชากรไทย ได้ 591 คิดเป็น 0.41% และอันดับ 5 หมายเลข 5 นายอนุสรณ์ สมอ่อน จากพรรคความหวังใหม่ ได้ 552 คิดเป็น 0.39%

สำหรับผลการนับคะแนนที่ครบทุกหน่วย 100%แล้ว แต่ยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย

สมุทรปราการ เขต 1 น.ส.สรชา วีรชาติวัฒนา ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 80,890 คะแนน เฉือนชนะนางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 61,247 คะแนน

สระบุรี เขต 2 นายองอาจ วงษ์ประยูร ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 79,567 คะแนน ทิ้งห่างนายตระกูล จันทร์แจ่มใจ พรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ 10,633 คะแนน

นครพนม เขต 1 นายสุริยา พรหมดี ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 48,083 เฉือนชนะ น.ส.สุมาลี พูลศิริกุล ผู้สมัครพรรคเพื่อเแผ่นดิน ได้ 46,876 คะแนน

ปทุมธานี เขต 1 นางชนากานต์ ยืนยง ผู้สมัครพรรคประชาราช 86,453 คะแนน

ลำปาง เขต 1 นายสมโภช สายเทพ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 109,546 คะแนน เฉือนชนะนายมัธยม นิภาเกษม ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 105,609 คะแนน

ลำพูน เขต 1 นายขยัน วิพรหมชัย อดีตนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และส.จ.ลำพูน ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 97,107 คะแนน เฉือนชนะนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ประธานที่ปรึกษากลุ่มคนเสื้อแดงรักเชียงใหม่ 51 ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 88,145 คะแนน

บุรีรัมย์ เขต 2 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ผู้สมัครพรรคประชาราช หลานนายทรงศักดิ์ ทองศรี อดีตส.ส.พรรคพลังประชาชน ได้ 84,673 คะแนน ทิ้งห่างนายจำรัส เวียงสงค์ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 41,903 คะแนน

บุรีรัมย์ เขต 4 นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ อดีตส.ส.ไทยรักไทย 2 สมัย ซึ่งคราวนี้ลงสมัครในนามพรรคเพื่อแผ่นดิน ที่มีกลุ่มเพื่อนเนวินหนุนหลัง ได้ 66180 คะแนน ทิ้งห่างนางเจติยา เลี้ยงผ่องพันธ์ พรรคชาติไทยพัฒนา ภรรยานายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธ์ อดีตส.ส.บุรีมย์หลายสมัย และกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ได้ 55,524 คะแนน

ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุตา พรมดวง ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้ 72,693 คะแนน เฉือนชนะนางสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา มารดาของนายสิริพงศ์ อดีตส.ส.ศรีสะเกษ กรรมการบริหารพรรคชาติไทย ได้ 64,687 คะแนน

ศรีสะเกษ เขต 2 น.ส.จิรวดี จึงวรานนท์ พรรคประชาราช ได้ 84,346 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งสำคัญ นางมาลินี อินฉัตร พรรครวมใจชาติพัฒนา อดีตส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 บุตรสาวของนางสุนีย์ อินฉัตร อดีตส.ว.ศรีสะเกษ ได้ 76,603 คะแนน

ร้อยเอ็ด เขต 2 นายปิยะรัช หมื่นแสน ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย เพื่อนสนิทของนายนิสิต สินธุไพร อดีตส.ส.พรรคพลังประชาชน ได้ 115,944 คะแนน ทิ้งห่างนางรัชนี พลซื่อ ผู้นสมัครพรรคเพื่อแผ่นดินภรรยานายเอกภาพ พลซื่อ ได้ 68,839 คะแนน

มหาสารคาม เขต 1 นายขจิตร ชัยนิคม ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย อดีตส.สธานี 3 สมัย ข้ามจังหวัดมาคว้าเก้าอี้ไปครอง โดยได้ 83,251 คะแนน เฉือนชนะนางกุสุมารวตี ศิริโกมุท พรรคเพื่อแผ่นดิน อดีตส.ส.เจ้าถิ่นตัวเต็งกับคู่แข่งสำคัญคือนายอภิราช บรรณารักษ์ ผู้สมัครพรรคประชาราช ที่ได้คะแนน 57,816 และ 52,716 ตามลำดับ

อุดรธานี เขต 2 อันดับ 1 นายเกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 86,763 คะแนน ดร.ณัฐกมล นนทะโชติ พรรคเพื่อแผ่นดิน มีคะแนน 71,169 คะแนน มาเป็นอันดับ 2 นายบุญจันทร์ โมทะภัตร์ พรรคสาธารณชน มีคะแนน 3,269 คะแนนตามมาอยู่ห่างๆ

อุบลราชธานี เขต 2 นายอุดร ทองประเสริฐ ผู้สมัครพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ 85,122 คะแนน ทิ้งห่างนายสุขุมรัฏฐ์ สาริบุตร ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 52,950 คะแนน

อุบลราชธานี เขต 3 นางอุดร จินตะเวช ผู้สมัครพรรคชาตไทยพัฒนา ได้ 92,114 คะแนน เฉือนชนะนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 74,189 คะแนน

ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายณัชพล ตันเจริญ ผู้สมัครพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ 52,192 คะแนน ทิ้งห่างนายสิครินทร์ จันทรศร ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 42,013 คะแนน ซึ่งถือว่านายณัชพลได้รับชัยชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้อย่างไม่เป็นทางการด้วยวัยเพียง 26 ปี

อุทัยธานี เขต 1 นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 84,940 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งคือนายกุลเดช พัวพัฒนกุล ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้เพียง 31,878 คะแนน

นราธิวาส เขต 2 นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 47,132 คะแนน ทิ้งห่างนายอับดุลอาซิ หามะ ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้ 28,408 คะแนน

ลพบุรี เขต 1 น.ส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิชย์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 104,959 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งคือนายประสงค์ สอนมานะ พรรคเพื่อไทย ได้เพียง 41,352 คะแนน

สุพรรณบุรี ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ทิ้งคู่แข่งหายห่วงกวาดเรียบ 5 เก้าอี้

เขต 1 ประกอบด้วย นายนพดล มาตรศรี นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ และนายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ได้ 153,789 คะแนน 148,016 คะแนน และ144,829 คะแนนตามลำดับ

เขต 2 ประกอบด้วย น.ส.พัชรี โพธสุธน ได้ 111,354 คะแนน และ นายเจรจา เที่ยงธรรม ได้105,972 คะแนน

อ่างทอง เขต 1 นายภคิน ปริศนานันทกุ ล ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ลูกชายนายสมศักดิ์ ปริศนานันกุล ได้ 60,693 คะแนน ทิ้งห่างน.ส.พ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย คู่แข่งคนสำคัญจากพรรคเพื่อไทย ได้ 32,006 คะแนน

นครปฐม เขต 1 นายมารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์ 104,490 คะแนน

สิงห์บุรี เขต 1 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 48,539 คะแนน

นราธิวาส เขต 2 นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 47,132 คะแนน ทิ้งห่างนายอับดุลอาซิ หามะ ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้ 28,408 คะแนน

ราชบุรี หมายเลข 1 นายยศศักดิ์ ชีววิญญู พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนสูงสุด 148,373 คะแนน และ หมายลข 2 นายเดชา ตุลาธาร พรรคเพื่อไทย ได้ 37,834 คะแนน

---------------------------------------------------------------

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ หมายเลข 3 พรรคประชาธิปัตย์ 78,664 คะแนน

นราธิวาส เขต 2

นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 47,132 คะแนน

ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมายเลข 2 นายณัชพล ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน 52,192 คะแนน คะแนน

นครปฐม เขต 1

หมายเลข 1 นายมารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์ 104,490 คะแนน

ปทุมธานี เขต 1

หมายเลข 1 นางชนากานต์ ยืนยง พรรคประชาราช 86,453 คะแนน

ราชบุรี เขต 1

หมายเลข 1 นายยศศักดิ์ ชีววิญญู พรรคประชาธิปัตย์ 148,373 คะแนน

ลพบุรี เขต 1

หมายเลข 1 น.ส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิชย์ พรรคชาติไทยพัฒนา 104,959 คะแนน

สมุทรปราการ เขต 1

หมายเลข 1 นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ 80,890 คะแนน

สระบุรี เขต 2

หมายเลข 1 นายองอาจ วงษ์ประยูร พรรคประชาธิปัตย์ 709,567 คะแนน

สิงห์บุรี เขต 1

หมายเลข 1 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 51,940 คะแนน

สุพรรณบุรี เขต 1 (3 คน)

หมายเลข 1 นายนพดล มาตรศรี พรรคชาติไทยพัฒนา 153,789 คะแนน

หมายเลข 2 นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง พรรคชาติไทยพัฒนา 144,829 คะแนน

หมายเลข 3 นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา 148,016 คะแนน

สุพรรณบุรี เขต 2 (2 คน)

หมายเลข 1 น.ส.พัชรี โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา 111,354 คะแนน

หมายเลข 2 นายเจรจา เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา 105,972 คะแนน

อ่างทอง เขต 1

หมายเลข 1 นายภคิน ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา 72,658 คะแนน

อุทัยธานี เขต 1

หมายเลข 1 นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 84,940 คะแนน

ลำปาง เขต 1

หมายเลข 1 นายสมโภช สายเทพ พรรคเพื่อไทย 109,546 คะแนน

ลำพูน เขต 1

นายขยัน วิพรหมชัย พรรคประชาธิปัตย์ 97,107 คะแนน

นครพนม เขต 1

นายสุริยา พรหมดี พรรคเพื่อไทย 48,083 คะแนน

บุรีรัมย์ เขต 2

หมายเลข 1 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ประชาราช 84,673 คะแนน

บุรีรัมย์ เขต 4

หมายเลข 3 นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ เพื่อแผ่นดิน 66,180 คะแนน

มหาสารคาม เขต 1

นายขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย 83,251 คะแนน

ร้อยเอ็ด เขต 2

นายปิยะรัช หมื่นแสน พรรคเพื่อไทย 115,944 คะแนน,

ศรีสะเกษ เขต 1

นายสุตา พรมดวง พรรคประชาราช 72,693 คะแนน

ศรีสะเกษ เขต 2

น.ส.จิรวดี จึงวรานนท์ พรรคประชาราช 84,346 คะแนน

อุดรธานี เขต 2

นายเกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย 86,763 คะแนน

อุบลราชธานี เขต 2

หมายเลข 1 นายอุดร ทองประเสริฐ พรรคเพื่อแผ่นดิน 85,122 คะแนน

อุบลราชธานี เขต 3

หมายเลข 2 นางอุดร จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา 92,114 คะแนน

Advertisement Replay Ad
"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์