นายกฯเล็งฟื้นแผน แจกโบนัสข้าราชการ หวังช่วยค่าครองชีพ แถมเอาใจคนอีสาน ขยายเส้นทางรถไฟฟรี

นายกฯเล็งฟื้นแผน แจกโบนัสข้าราชการ หวังช่วยค่าครองชีพ แถมเอาใจคนอีสาน ขยายเส้นทางรถไฟฟรี

อภิสิทธิ์ ดึงสถาพร-นริศ-พรายพลร่วมทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจ พร้อมฟื้นแผนแจกโบนัสขรก. บรรเทาค่าครองชีพ เกษตรเล็งจัดที่ สปก.ให้คนว่างงานทำเกษตร ขอ 8 พันล้าน พัฒนาแหล่งน้ำ ยันช่วยสร้างงาน รถไฟสนองนโยบายรัฐ ขยายเส้นทางรถไฟฟรีเพิ่มที่อีสาน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในวันที่ 12 มกราคม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ หรือ ครม.เศรษฐกิจ ทำหน้าที่ในการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแผน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้ว

ข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจฯ จะมาจากบุคคลภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจ จำนวน 7-8 คน อาทิ นายสถาพร กวิตานนท์ นายนริศ ชัยสูตร นายพรายพล คุ้มทรัพย์ เป็นต้น

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 มกราคมนี้ จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ 1 แสนล้านบาท มาหารือเพื่อกำหนดรายละเอียดของมาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผ่าน 9 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ ว่า แผนการดำเนินการแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนจะมีอะไรบ้าง รวมทั้งพิจารณาโครงการที่แต่ละกระทรวงเสนอขอใช้งบมา เพื่อสรุปข้อมูลเสนอครม. ในวันที่ 13 มกราคมนี้

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายช่วยเหลือด้านค่าครองชีพให้กับข้าราชการ ซึ่งเท่าที่หารือจะไม่ใช่การขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการอย่างแน่นอน แต่จะเป็นลักษณะการให้ค่าตอบแทนพิเศษ หรือ โบนัส ให้แก่ข้าราชการแบบครั้งเดียว เพื่อไม่ให้เป็นผลผูกพันกับงบประมาณของรัฐบาล ส่วนรูปแบบและข้อกำหนด หรือที่มาของงบประมาณ จะเป็นอย่างไร จะต้องหารือในที่ประชุม ครม.อีกครั้ง

อนึ่ง ในรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เคยมีแนวคิดจะให้ค่าตอบแทนพิเศษ หรือ โบนัส แก่ข้าราช้งบในส่วน 1 แสนล้านบาท โดยนายโอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี วางแนวที่จะให้โบนัสเน้นไปที่ข้าราชการระดับล่างเป็นหลัก โดยโบนัสที่ให้เมื่อรวมกับการขึ้นเงินเดือนจะต้องไม่เกิน 6% เช่น ข้าราชการได้ขึ้นเงินเดือน 3% ก็จะได้โบนัสในอัตราไม่เกิน 3% ของเงินเดือนเป็นต้น และให้เพียงปีเดียวเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีผลผูกพันต่องบประมาณ

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมของบเพื่อฝึกอบรมแรงงานนอกภาคเกษตรที่ว่างงานเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งแปลง หรือศูนย์เรียนรู้ เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะจัดสรรที่ดินให้ทำกินต่อไป รวมทั้งจะจัดหาทุนให้ด้วย คาดว่าจะรองรับคนว่างงานได้ 1 แสนคน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 แสนคน โดยจัดสรรที่ให้ 2 ส่วน คือ 1. ที่ ส.ป.ก. ที่จะให้เฉพาะสิทธิ์ทำกินเท่านั้น ไม่สามารถนำไปเปลี่ยนมือได้ และ 2. ที่ดินจากโครงการธนาคารที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล ที่ ส.ป.ก. จะเข้าไปติดต่อขอซื้อที่ดินรกร้างไม่ได้ทำประโยชน์ มาจัดสรรให้บุคคลที่จะเข้ามาทำอาชีพผ่อนชำระในราคาพิเศษ

นายธีระกล่าวต่อไปว่า นอกเจากนี้จะของบ 8 พันล้านบาท เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชุน และงานระบบสูบด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลตั้งไว้ คือก่อให้เกิดการจ้างงาน และใช้จ่ายในระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 13 มกราคมนี้ จะมีการหารือร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนนการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชุน หรือ กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นมาทำหน้าที่แทนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (เอสเอ็มแอล) ที่ถูกยกเลิกไป ส่วนงบกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงที่จะใช้ 2.2 หมื่นล้านบาท นั้น จะมีการขออนุมัติให้โอนงบเอสเอ็มแอลที่ค้างอยู่ 6 พันล้านบาทให้กองทุนและจะของบเพิ่มอีก 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากได้ โดยที่ได้งบเอสเอ็มแอลแล้ว จะได้รับจัดสรรอีก 1 เท่า ส่วนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรจะได้รับ 2 เท่า

นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงมาตรการขยายระยะเวลา "รถไฟฟรี เพื่อประชาชน อีก 6 เดือน ว่า นอกจากรถชั้น 3 ที่เคยให้บริการฟรี วันละ 172 ขบวน ในเส้นทางต่างๆ ในรถไฟสายเหนือและสายใต้แล้ว รฟท.เตรียมขยายพื้นที่โครงการฯ ไปยังรถไฟสายอีสานด้วย โดยเริ่มจากเส้นทางที่มีการเดินทางคับคั่ง เช่น กรุงเทพ-อุบลราชธานี กรุงเทพ-อุดรธานี ช่วงแรกจะเริ่มจากการพ่วงตู้รถไฟ ขบวนละ 2-4 ตู้ และหากโครงการได้รับความนิยมก็อาจเพิ่มรถไฟฟรีทั้งขบวน

ผลการดำเนินโครงการพบว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่มีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้น 30 % และเชื่อว่าเมื่อต่ออายุไปอีก 6 เดือน จะทำให้ปริมาณผู้ใช้เพิ่มขึ้นอีก ส่วนงบชดเชยที่ขอให้รัฐบาลอุดหนุนตลอด 6 เดือนรวม 550 ล้านบาท และในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะขอชดเชยอีก 650 ล้านบาท ตามจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น นายยุทธนา กล่าว

นายพิเณศวร์ พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการ องการขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.ได้รายงานผลโครงการ รถเมล์ฟรี เพื่อประชาชนให้สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ทราบ เพื่อพิจารณา ขยายอายุโครงการออกไปอีก 6 เดือน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยที่ผ่านมาขสมก. มีรถเมล์ประเภทรถร้อนเข้าร่วโครงการรถเมลืฟรีวันละ 800 คัน และสามารถเพิ่มรถได้สูงสุดวันละ 1,600 คัน โดยขอชดเชยจากรัฐเฉลี่ยวันละ 8,500 บาทต่อคัน ขณะที่มีผู้ใช้รถเมล์เพิ่มขึ้น 10%

Advertisement Replay Ad
"สมชัย" อุ้มพระปางอภัยอำลา กกต. ย้ำปล่อยวาง ปัดทำสังคมสับสน

"สมชัย" อุ้มพระปางอภัยอำลา กกต. ย้ำปล่อยวาง ปัดทำสังคมสับสน

"สมชัย" เข้า กกต.เก็บของแล้ว ปัดพูดล้ำเส้นทำงานรัฐบาล

"สมชัย" เข้า กกต.เก็บของแล้ว ปัดพูดล้ำเส้นทำงานรัฐบาล

ธนาธร-หลานอภิสิทธิ์ โชว์กึ๋นกลางเวทีเสวนา เห็นตรงกันรัฐประหารไม่ใช่ทางออกประเทศ

ธนาธร-หลานอภิสิทธิ์ โชว์กึ๋นกลางเวทีเสวนา เห็นตรงกันรัฐประหารไม่ใช่ทางออกประเทศ

สภาฯ โหวตฉลุยวันเดียวจบ ผ่านร่างกฎหมายงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท

สภาฯ โหวตฉลุยวันเดียวจบ ผ่านร่างกฎหมายงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท

“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมแฉ คสช.สาเหตุถูกเด้งออกจาก กกต.

“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมแฉ คสช.สาเหตุถูกเด้งออกจาก กกต.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์