คณะแพทย์ มช.คิดค้นคัดตัวอ่อนอัลฟ่าธาลัสซีเมียสำเร็จครั้งแรกของปท.

คณะแพทย์ มช.คิดค้นคัดตัวอ่อนอัลฟ่าธาลัสซีเมียสำเร็จครั้งแรกของปท.

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 ม.ค.52 ที่ห้องประชุม2 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) และผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำโดยรศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผอ.โรงพยาบาลมหาราชฯ รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติคุณ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการวิจัยการคัดตัวอ่อนสำหรับโรคอัลฟาธาลัสซีเมีย คือ รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคลและรศ.นพ.ธีระพร วุฒยวนิช จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จในการคิดค้นการคัดตัวอ่อนสำหรับโรคอัลฟาธาลัสซีเมียได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และถือเป็นครั้งที่สองของโลก หลังจากประเทศจีนเคยทำสำเร็จ โดยนำดช.ปกรณ์วิชญ์ คันธามารัตน์ หรือน้องเปรม อายุ 3 เดือนซึ่งเป็นทารกรายแรกที่เกิดจากเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งคิดค้นขึ้นมาดังกล่าวมาโชว์ตัวพร้อมกับพ่อและแม่ของเด็กด้วย

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัญหาการป่วยเป็นธาลัสซีมียถือเป็นปัญหาที่สะสมของประเทศไทย เด็กที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมียจะเจ็บป่วยง่ายและเติบโตช้า แต่ขณะนี้ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประสบความสำเร็จในการคิดค้นการคัดตัวอ่อนสำหรับโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมีย ซึ่งถือเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย หลังจากที่ผ่านมาพบว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องประสบกับปัญหาการตั้งครรภ์บุตรที่เป็นโรคธาลัสซีเมียเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของประเทศไทยนั้นภาคเหนือตอนบนถือเป็นพื้นที่ที่พบประชากรมียีนแฝงธาลัสซีเมีย หรือตรวจพบว่าบุคคลเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียที่สูงสุดในประเทศ จากการตรวจ 1,000 ราย พบว่ามีชายหญิงที่มียีนแฝงเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียในตัวอยู่ถึง 250 รายคิดเป็น 1ใน 4 ของผู้เข้ามารับการตรวจ ซึ่งเมื่อฝ่ายชาย หรือหญิงมียีนแฝงธาลัส ซีเมียมาแต่งงานกันกระทั่งฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ลูกขึ้นมา ทารกก็มีโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอดยีนธาลัสซีเมีย ทำให้เป็นโรคธาลัสซีเมียระหว่างอยู่ในครรภ์และหลังคลอดได้ ซึ่งอาจรุนแรงหรือไม่แล้วแต่ราย

// //

รศ.นพ.วัฒนา กล่าวว่า สำหรับทารกที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง หรืออัลต่างมียีนแฝงธาลัสซีเมียทั้งคู่ เมื่อแม่ตั้งครรภ์ทารกจะมีอาการตัวซีดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หัวใจวาย บวมทั้งตัวและเสียชีวิตในครรภ์ก่อนคลอด ในส่วนของมารดาที่ตั้งครรภ์ยังเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้คลอดยาก ตกเลือดและครรภ์เป็นพิษอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ที่ผ่านมาการแก้ปัญหานั้นหลังตรวจพบว่าเด็กทารกที่ตั้งครรภ์เป็นโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียนั้นสิ่งที่ทำได้คือการให้แม่ทำแท้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับแม่ แต่หลังการคิดค้นการคัดตัวอ่อนสำหรับโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียได้สำเร็จนี้ แม่และพ่อของเด็กมีโอกาสที่จะได้บุตรที่คลอดออกมาปกติปลอดจากโรคธาลัสซีเมียได้ถึง 99% ด้วยการตั้งครรภ์ และคลอดภายใต้การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่คณะแพทย์ มช.ได้คิดค้นขึ้นมาดังกล่าว

รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล หนึ่งในหัวหน้าโครงการวิจัย จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มช. กล่าวว่า ขั้นตอนของการดำเนินการคือแพทย์จะฉีดยากระตุ้นฮอร์โมนให้แม่เพื่อให้ได้ไข่ 10-20ฟอง เมื่อได้ออกมาแล้วจะใช้กรรมวิธีการผสมเทียมเด็กแบบหลอดแก้วโดยนำไข่แต่ละฟองที่ได้นำมาฉีดอสุจิเข้าไปฟองละ 1 ตัว เลี้ยงไว้ 3 วันจะได้ตัวอ่อน 8-10เซล จากนั้นจะดูดแต่ละเซลออกมาทำการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อดูคุณภาพของตัวอ่อนว่าเป็นเซลที่ปกติ เป็นโรค หรือมียีนแฝงธาลัสซีเมียหรือไม่ ซึ่งช่วงนี้เซลจะมีชีวิตอยู่ 24-48 ชั่วโมงก่อนตัวอ่อนตาย

เมื่อคัดเลือกจนได้เซลตัวอ่อนที่ปกติออกมาแล้วจึงนำไปใส่กลับในโพรงมดลูกของมารดาเพื่อให้ตั้งท้องและคลอดบุตรที่ปลอดธาลัสซีเมีย ซึ่งวิธีการคัดเลือกตัวอ่อนที่ค้นพบนี้พบว่ามีความแม่นยำถึง99% ซึ่งให้ผลแม่นยำกว่าที่จีนเคยทำสำเร็จ กรรมวิธีการตรวจดีเอ็นเอของตัวอ่อนนี้ใช้เครื่องมือลูกโซ่เรืองแสง ซึ่งเป็นเครื่องที่มีราคาสูง 10 กว่าล้านบาทสามารถคัดกรองตัวอ่อนของอัลฟ่าธาลัสซีเมีย จนนำไปสู่การทดลองกับนางอัญชลี คันธามารัตน์ ข้าราชการจาก อ.หางดง จ.เชียงใหม่ซึ่งเป็นภรรยาของนายชานน คันธามารัตน์ โดยทั้งคู่มียีนแฝงธาลัสซีเมีย แต่ฝ่ายภรรยาสามารถตั้งท้องโดยเทคโนโลยีดังกล่าวและสามารถคลอดทารกชายคือดช.ปกรณ์วิชญ์ คันธามารัตน์หรือน้องเปรม ปัจจุบันอายุ 3 เดือนออกมาได้โดยปลอดโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นอ /> ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการแถลงข่าวพ่อและแม่ของเด็กทารกดังกล่าวได้มีสีหน้าที่ยินดีพร้อมกล่าวขอบคุณทีมแพทย์ที่ทำให้ได้บุตรออกมามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไว้เป็นทายาทสืบสกุล ส่วนประชาชนที่ทราบว่าตนเองมียีนแฝงธาลัสซีเมียและต้องการมีบุตรหากจะมารับบริการตั้งครรภ์และคลอดบุตรด้วยเทคโนโลยีการคัดแยกตัวอ่อนนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายขั้นต่ำถึง 2 แสนบาทซึ่งหากคัดเลือกตัวอ่อนไปฝังที่โพรงมดลูกแล้วไม่ติด แพทย์ก็จะต้องทำซ้ำซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก เฉพาะในส่วนของการผสมเทียมทำเด็กหลอดแก้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ 50,000 บาทแล้ว

นอกจากนี้ การเข้ารับบริการตั้งครรภ์และคลอดด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของบริการ 30 บาทรักษาทุกโรค ไม่ได้อยู่ในบริการประกันสังคมและข้าราชการไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายในส่วนนี้ได้ เนื่องจากถือว่าไม่ได้เป็นการรักษาโรคและเครื่องมือในการตรวจดีเอ็นเอมีต้นทุนที่สูงเครื่องละ 20 ล้านบาท ส่วนเครื่องทำเด็กในหลอดแก้วมีมูลค่า 20 ล้านบาทเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีครอบครัวที่สนใจเข้าคิวร่วมโครงการตั้งครรภ์ และเตรียมคลอดด้วยวิธีดังกล่าวกับทีมแพทย์ มช.แล้วถึง 20 ครอบครัว ก่อนหน้านี้ 3 ปีคณะแพทย์ทีมเดียวกันนี้ได้ประสบผลสำเร็จจากการคัดเลือกตัวอ่อนเบต้าธาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดที่ไม่รุนแรงเหมือนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย จนทำให้มารดา 1 รายสามารถคลอดบุตรมาได้แล้วครั้งหนึ่งซึ่งเด็กก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดีเช่นกัน

ภูมิใจไทย:ก้าวสำคัญของเนวิน

การเมืองแบบไทยๆ อะไรๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ฟัดกันแทบจะตายกันไปข้าง วันหนึ่งก็อ้าขาผวาปีกเข้าหากันได้อย่างไม่เคอะเขิน

Advertisement Replay Ad
เซเว่นฯ เคลียร์ดราม่า กาแฟเย็นไม่ใส่น้ำแข็ง คิดราคา 2 แก้ว

เซเว่นฯ เคลียร์ดราม่า กาแฟเย็นไม่ใส่น้ำแข็ง คิดราคา 2 แก้ว

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 - 24 มี.ค. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 - 24 มี.ค. 2561

ปิดตำนาน เสธ.แอ๊ว พลเอก อัครเดช ศศิประภา เสียชีวิตด้วยวัย 77 ปี

ปิดตำนาน เสธ.แอ๊ว พลเอก อัครเดช ศศิประภา เสียชีวิตด้วยวัย 77 ปี

รวบแล้ว 2 ฝรั่งถ่ายรูปไม่เหมาะสม ปีนระเบียงวัดพระแก้ว

รวบแล้ว 2 ฝรั่งถ่ายรูปไม่เหมาะสม ปีนระเบียงวัดพระแก้ว

โซเชียลระดมทุนช่วย "บุญหลาย" ควายท้องแก่ถูกรถชน

โซเชียลระดมทุนช่วย "บุญหลาย" ควายท้องแก่ถูกรถชน

“เจ๊หมวยไก่ทอด” จ่อถกเขตฯ ปมล้ำทางเท้าหลังคนบ่นอุบ แม่ค้าเผยขายได้โดนปรับทุกเดือน

“เจ๊หมวยไก่ทอด” จ่อถกเขตฯ ปมล้ำทางเท้าหลังคนบ่นอุบ แม่ค้าเผยขายได้โดนปรับทุกเดือน

โฆษกศาลชี้แจง ไม่มีฎีกาอวัยวะเพศเหม็นถูกสามีฟ้องหย่า

โฆษกศาลชี้แจง ไม่มีฎีกาอวัยวะเพศเหม็นถูกสามีฟ้องหย่า

เปิดใจสาวสักคิ้วชีวิตเปลี่ยน ได้ทรงสระอิ โดนสังคมมองว่าสร้างกระแส

เปิดใจสาวสักคิ้วชีวิตเปลี่ยน ได้ทรงสระอิ โดนสังคมมองว่าสร้างกระแส

นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์