เสี่ยมาร์คแจกอั่งเปา ลดภาษีบ้าน สานต่อน้ำ-ไฟฟรี

เสี่ยมาร์คแจกอั่งเปา ลดภาษีบ้าน สานต่อน้ำ-ไฟฟรี

รถเมล์-รถไฟด้วย อนุมัติ7มาตรการ เทงบนับหมื่นล้าน

ครม.มาร์ค ไฟเขียวแจกอั่งเปาเต็มเหนี่ยว สานต่อ 6 มาตรการของรัฐบาลที่แล้ว ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบยืดเวลา ต่อไปอีก 6 เดือนทั้งรถเมล์-รถไฟบริการฟรี ส่วนค่าน้ำ-ค่าไฟ ยังให้ใช้ฟรีเหมือนเดิมเแต่ลดปริมาณลง โดยค่าน้ำจาก 50 คิว/เดือน เหลือ 30 คิว/เดือน ค่าไฟฟ้าจากเดิม 80-150 หน่วยเหลือ 90 หน่วย/เดือน ช่วยด้านภาษีบริษัทขนาดเล็ก หรือเอ็มเอ็มอี พร้อมปัดฝุ่นโครงการเอสเอ็มแอลสมัยทักษิณ ชินวัตรที่ยุติไป แถมเกทับให้เงินมากกว่าเดิมเท่าตัว เริ่มต้น 4-6 แสนบาท จากเดิมเคยแจก 2-3 แสนบาท กรณ์เผยมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ผ่านฉลุย ให้นำเงินต้นมาหักภาษีได้ 3 แสน รวมกับดอกเบี้ยอีก 1 แสน แต่ต้องโอนภายในปีนี้ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวทั้งไม่เก็บค่าทำวีซ่า เปิดให้เข้าอุทยานฯฟรี และให้สายการบินทำโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 อีกด้วย

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมหารือและเดินหน้าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยนำมาตรการที่ครม.ให้ความเห็นชอบไปแล้วมาขับเคลื่อนและพิจารณามาตรการเพิ่มเติม โดยอนุมัติขยายวงเงินการแทรกแซงสินค้าเกษตร คือ ข้าวโพด ปาล์มและยางพารา และให้ความเห็นชอบการอนุมัติมาตรการที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ลดราคาค่าธรรมเนียมการจอดเครื่องบินตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ เชื่อว่าจะมีส่วนกระตุ้นการท่องเที่ยว

นายกฯ กล่าวว่า ที่ประชุมครม. ยังให้ความเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน โดยให้ขยายระยะเวลาการให้บริการรถเมล์และรถไฟฟรี ค่าน้ำและค่าไฟฟรีต่อไปอีก 6 เดือน แต่มีการปรับลดปริมาณการใช้โดยน้ำประปาจากเดิม 50 คิว เหลือ 30 คิว/เดือน แต่จะขยายให้ครอบคลุมถึงประปาท้องถิ่น สำหรับค่าไฟฟ้าจากเดิม 80-150 หน่วย ปรับมาเป็น 90 หน่วยต่อเดือน นอกจากนั้นยังพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีที่จะเป็นตัวเสริมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในบางภาคส่วน เช่น วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก ผู้ประกอบการเล็กๆ ซึ่งจะขยายวงเงินในการลดหย่อนภาษีและจะครอบคลุมทั้งคนที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่เงินเดือนประจำ และเห็นชอบมาตรการอสังหาริมทรัพย์ที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 1 ปี รวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้และการโอนกิจการ

ที่ประชุมยังได้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณกลางปีและพร้อมเสนอต่อสภาในวันที่ 28 ม.ค.นี้ และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจพอเพียงที่จะสังกัดสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาตรการเหล่านี้จะเป็นมาตรการเสริมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นายกฯ กล่าวและว่า ที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกรณีที่มีประชาชนรอบรรจุเป็นข้าราชการ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าหลังจากที่มีการปรับเข้าระบบใหม่ มีอัตราว่างอยู่ประมาณ 24,000 อัตราซึ่งได้อนุมัติเงินเดือนแล้ว จึงมอบให้ก.พ.เร่งบรรจุโดยคำนึงถึงความจำเป็นและยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาในหน่วยงานที่มีความจำเป็นก่อน เช่นปัญหาการขาดบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้จะให้ทุกกระทรวงเร่งส่งจำนวนบุคลากรที่ยังขาดเพื่อให้ก.พ. พิจารณาต่อไป

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งกยส.และกรอ. ที่เงินออกช้าจึงมอบให้กระทรวงการคลังและกระทรวงศึกษาธิ การเร่งไปดูในเรื่องนี้ นอกจากนี้เงินกองทุนกู้ยืมที่น่าจะนำออกมาให้ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาใหม่ แต่อาจมีปัญหาในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาทำให้กลุ่มนี้ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ ตรงนี้น่าจะมีเงินเกือบหมื่นล้านบาทที่จะมาแก้ปัญหานี้ได้ จึงเร่งให้ดำเนินการต่อไป และมอบหมายให้พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้ง ส่วนนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ดูแลปัญหาเรื่องพืชผลทางการเกษตรในฤดูกาลต่อไป

ด้านนายศุภรักษ์ ควรหา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า ครม.ได้อนุมัติตามที่นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมีแนวทางการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการในรูปของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) และให้ตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ได้แก่ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ นายกนก วงศ์ตระหง่าน นายมีชัย วีระไวทยะ และให้จัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สพช.) ขึ้นภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นายศุภรักษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติให้หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการเอสเอ็มแอลเดิมซึ่งยุติโครงการลงไปแล้ว สามารถดำเนินโครงการที่หมู่บ้านและชุมชนมีมติเลือกว่าจะเลือกดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกำกับดูแล เพียงแต่เพิ่มวงเงินเอสเอ็มแอลให้หมู่บ้านจากที่เดิมได้รับ 2 แสนบาทเป็น 4 แสนบาท เดิมรับ 2.5 แสนบาทเพิ่มเป็น 5 แสนบาท และจาก 3 แสนบาทเพิ่มเป็น 6 แสนบาท เบื้องต้นจะใช้เงินที่เหลืออยู่ของโครงการเอสเอ็มแอล 6 พันล้านดำเนินการ และรองบกลางปีอีก 1.5 หมื่นล้านซึ่งคาดว่าได้ประมาณเดือนก.พ.นี้

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่าที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับ สนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 4 มาตรการ 1.มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ และสนับ สนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน โดยให้ขยายวงเงินพึงประเมินขั้นต่ำที่ต้องคำนวณภาษีในอัตรา 5% จาก 60,000 บาท เป็น 1 ล้านบาท ครอบคลุมผู้ประกอบการที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 9.7 แสนคน คิดเป็นเงิน 1.4 พันล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังขยายเพดานวงเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นภาษี สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับเงินได้ในปี 52-53 จาก 1.2 ล้านบาท เป็น 1.8 ล้านบาท มีเอสเอ็มอีได้ประโยชน์ 58,000 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นเงิน 200 ล้านบาท รวมถึงให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุนของธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขยายเวลาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 54 พร้อมทั้งให้ยกเลิกการกำหนดเงื่อนไขการลงทุนในปีแรกจากเดิมกำหนดให้ธุรกิจเงินร่วมลงทุนฯ ต้องนำเงินไปลงทุนในเอสเอ็มอี ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนจดทะเบียน และยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้ที่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนฯ ได้รับจากการขายหุ้นของเอสเอ็มอี ที่เข้าไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

2.มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่จ่ายเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3 แสนบาท และต้องโอนกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์ภายในปี 52 เท่านั้น อีกทั้งยังคงให้ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี คิดเป็นเงินที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ 6.5 พันล้านบาท แต่เชื่อว่ารัฐจะมีรายได้ภาษีนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มียอดขายบ้านได้เพิ่มขึ้น

ไม่ใช่ประชาชนไม่มีเงินซื้อ แต่ยังลังเลที่จะตัดสินใจซื้อ เมื่อมีมาตรการเหล่านี้ออกมา เชื่อว่าจะช่วยให้คนตัดสินใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น ท่านที่ซื้อบ้านก็เท่ากับว่าได้ราคาที่ลดลง เช่น บ้านราคาประมาณหลังละ 1.5-2 ล้านบาท ผู้ซื้อเสียภาษีเงินได้ 20% ก็จะลดไปได้ 6 หมื่นบาท นายกรณ์ กล่าว

รมว.คลังกล่าวอีกว่า 3.มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยว โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดโครงการอบรมสัมมนาในประเทศ สามารถหักรายจ่ายในการคำนวณภาษีรายการรายจ่ายค่าห้องพักและค่าห้องสัมมนาได้เป็น 2 เท่าของที่จ่ายจริง เฉพาะรายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปี 52 ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์คิดเป็นเงิน 1.8 พันล้านบาท, 4.มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของภาคเอกชน ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรมที่ดินให้แก่การปลดหนี้หรือการโอนทรัพย์สินใช้หนี้ที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 52-31 ธ.ค. 52 รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นบริษัทมหาชนหรือบริษัทจำกัดสำหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับที่เนื่องจากมาจากการโอนกิจการบางส่าวนให้แก่กัน และลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิต่างๆ ซึ่งบริษัทผู้โอนและผู้รับโอนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 52

ส่วนตัวยอมรับว่ามาตรการภาษีเหล่านี้จะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ภาษีอากรประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ขณะที่นโยบาย 5 มาตรการ 6 เดือน ยังคงมีอยู่ ยกเว้นให้มีการยกเลิกการยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะทำให้รัฐเก็บรายได้ภาษีกลับมาได้หลายหมื่นล้านบาท นายกรณ์ กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่ากระทรวงการคลังยังต่ออายุการลดค่าธรรมเนียมการโอนธุรกิจเฉพาะและภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกไปจนถึงเดือนมี.ค. 53 ต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมา โดยลดภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือ 0.1% จากเดิม 3.3% ลดค่าธรรมเนียมการโอน และจดจำนองอสังหา ริมทรัพย์จาก 2% และ 1% ให้เหลือเพียง 0.01% โดยในส่วนนี้จะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับมาตรการภาษีที่ครม.เห็นชอบครั้งนี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบมาตรการ 5 มาตรการ 6 เดือน ที่จะมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.52 ออกไปอีก 6 เดือน นอกจากนี้ ที่ประชุมครม. ยังเห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร วงเงินรวม 13,580.75 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินกู้ 12,625 ล้านบาท เงินจ่ายขาด 955.75 ล้านบาท เพื่อให้สำหรับแทรกแซงสินค้าเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด 2.5 แสนตัน วงเงิน 2,310 พันล้านบาท ปาล์ม 1 แสนตัน วงเงิน 3,000 พันล้านบาท และยาง 2 แสนตัน วงเงิน 8,270 พันล้านบาท

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ครม.ยังเห็นชอบมาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกประเทศเป็นเวลา 3 เดือน โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณพิจารณาจัดหางบประมาณชดเชย รวมถึงให้ส่วนราชการจัดฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาและดูงานในประเทศโดยเฉพาะในไตรมาส 1-2 นี้ พร้อมกันนี้จะขอความร่วมมือให้สายการบินลดค่าตั๋วเครื่องบินหรือจัดแพ็กเกจโปรโมชั่นพิเศษแบบซื้อ 1 แถม 1 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เที่ยวในไทยมากขึ้น และขอความร่วมมือไปยังอุทยานแห่งชาติต่างๆ ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งรัฐจะจ่ายงบประมาณชดเชย 250 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ครม.ยังอนุมัติโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมหลุมจอดเครื่องบินแก่สายการบิน โดยพื้นที่จอดในส่วนของกรมการขนส่งทางอากาศให้ลดค่าธรรมเนียม 50% สนามบินของกองทัพเรือลด 50% และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ให้ลดค่าธรรมเนียมประเภทจอดประจำ 20% ส่วนประเภทจอดเหมาลำลด 50% โดยรัฐต้องจ่ายเงินชดเชยให้ ทอท. 507 ล้านบาท

ประธาน คสรท. กล่าวอีกว่า การที่รัฐบาลแจกเงิน 2,000 บาท ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 14,999 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ใช้แรงงาน นั้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้อย่างแท้จริง หากรัฐบาลต้องการที่จะอยู่ทำงานต่อไปนานๆ จะต้องมีมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานในระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่การใช้เงินหว่าน

ที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จ.นนทบุรี นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) กล่าวถึงมาตรการในการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตน ว่า ที่ประชุมบอร์ด สปส. มีมติเห็นชอบนำเงินกองทุนประกันสังคมจำนวน 1,000 ล้านบาท ซื้อข้าวสารแจกผู้ประกันตนจำนวน 9.3 ล้านคน คนละ 1 ถุงหรือ 5 กิโลกรัม ในโครงการบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นลักษณะการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทางหนึ่ง ทั้งนี้ จะดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน หากนายไพฑูรย์เห็นชอบ สปส.จะดำเนินการส่งขั้นตอน ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับกรมบัญชีกลางพิจารณาตรวจสอบต่อไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้เวลาในดำเนินการประกวดราคา จัดซื้อข้าวสาร ภายในระยะเวลา 2 เดือน จะดำเนินการได้ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าข้าวสารจะถึงมือผู้ประกันตนทุกคน และยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างโปร่งใส หากไม่ถึงมือผู้ประกันตนก็สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้เพื่อความยุติธรรม

Advertisement Replay Ad
โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊กเมายา ซิ่งรถชนตร.สาหัส ลากร่างไกล 10 เมตร

โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊กเมายา ซิ่งรถชนตร.สาหัส ลากร่างไกล 10 เมตร

มอบตัวแล้ว สาวทอมร่วมกับพวกอุ้มเหยื่อวัย 19 ปี

มอบตัวแล้ว สาวทอมร่วมกับพวกอุ้มเหยื่อวัย 19 ปี

พบศพผัวเก่าหึงโหด หลังยิงอดีตเมียเจ็บ ยิงกิ๊กวัยเกษียณดับ

พบศพผัวเก่าหึงโหด หลังยิงอดีตเมียเจ็บ ยิงกิ๊กวัยเกษียณดับ

ผู้บัญชาการสอบสวนกลางยันหวย 30 ล้านใกล้จบ ยังอุบใครเจ้าของ

ผู้บัญชาการสอบสวนกลางยันหวย 30 ล้านใกล้จบ ยังอุบใครเจ้าของ

ชาญเทพ สั่งปลด “ตำรวจ 191” เมายาซ่า-พกปืนข่มขู่ชาวบ้าน

ชาญเทพ สั่งปลด “ตำรวจ 191” เมายาซ่า-พกปืนข่มขู่ชาวบ้าน

เปิดภาพนาทีคนร้ายดักฆ่าปาดคอคนขับรถตู้ คาดปมแย่งที่จอดรถ

เปิดภาพนาทีคนร้ายดักฆ่าปาดคอคนขับรถตู้ คาดปมแย่งที่จอดรถ

ผบก.กาญจน์ฯ ย่องเงียบรายงานตัว ศปก.ตร.แล้ว ปมหวย 30 ล้าน

ผบก.กาญจน์ฯ ย่องเงียบรายงานตัว ศปก.ตร.แล้ว ปมหวย 30 ล้าน

หนุ่มตกงานคิดการใหญ่ เทน้ำมันจุดไฟเผากลางธนาคาร หวังปล้นเงิน

หนุ่มตกงานคิดการใหญ่ เทน้ำมันจุดไฟเผากลางธนาคาร หวังปล้นเงิน

นักธุรกิจหนุ่มวัย 25 ถูกหลอกซื้อโควต้าลอตเตอรี่ เสียหายเกือบ 14 ล้าน

นักธุรกิจหนุ่มวัย 25 ถูกหลอกซื้อโควต้าลอตเตอรี่ เสียหายเกือบ 14 ล้าน

ฝากขัง "ดาบตำรวจ" มือยิงบริษัทเดินรถดับ 2 ราย ค้านการประกันตัว

ฝากขัง "ดาบตำรวจ" มือยิงบริษัทเดินรถดับ 2 ราย ค้านการประกันตัว

“เปรมชัย” ส่อหลุดข้อหาทารุณกรรมสัตว์ ปมล่าเสือดำ

“เปรมชัย” ส่อหลุดข้อหาทารุณกรรมสัตว์ ปมล่าเสือดำ

พบปืน "เปรมชัย" 6 กระบอกไม่มีใบอนุญาต

พบปืน "เปรมชัย" 6 กระบอกไม่มีใบอนุญาต

"อัจฉริยะ" ประกาศยุติบทบาทและปิดชมรมฯ ถ้าหวย 30 ล้านเป็นของครูปรีชา

"อัจฉริยะ" ประกาศยุติบทบาทและปิดชมรมฯ ถ้าหวย 30 ล้านเป็นของครูปรีชา

ด.ต.บุกยิง ผจก.บริษัทเดินรถ-พนักงานดับ 2 ศพ ย่านสมุทรปราการ

ด.ต.บุกยิง ผจก.บริษัทเดินรถ-พนักงานดับ 2 ศพ ย่านสมุทรปราการ

แม่ค้าร้องสื่อ โดนโจรปืนบุกบ้าน จี้ชิงทรัพย์แล้วขอมีเซ็กส์

แม่ค้าร้องสื่อ โดนโจรปืนบุกบ้าน จี้ชิงทรัพย์แล้วขอมีเซ็กส์

เครนยกปูนก่อสร้างอุโมงค์พัฒนาการ ร่วงตกใส่รถเก๋ง เจ็บ 1 ราย

เครนยกปูนก่อสร้างอุโมงค์พัฒนาการ ร่วงตกใส่รถเก๋ง เจ็บ 1 ราย

"เปรมชัย" เบี้ยวให้ปากคำตำรวจ ส่งทนายแจ้งเลื่อน

"เปรมชัย" เบี้ยวให้ปากคำตำรวจ ส่งทนายแจ้งเลื่อน

พ่อเลี้ยงอำมหิต ฆ่าทุบหัวลูกสาว ป.6 หวังข่มขืน แต่เจ้าโลกฉีดมาเน่า

พ่อเลี้ยงอำมหิต ฆ่าทุบหัวลูกสาว ป.6 หวังข่มขืน แต่เจ้าโลกฉีดมาเน่า

ตำรวจฟันแจ้งเท็จ สาวกรีดแขนตัวเองเลือดอาบ กุโดนแท็กซี่จี้

ตำรวจฟันแจ้งเท็จ สาวกรีดแขนตัวเองเลือดอาบ กุโดนแท็กซี่จี้

ญาติเชื่อวิญญาณ "น้องแอ๋ม" มาฟังศาลสอบ "เปรี้ยว ฆ่าหั่นศพ"

ญาติเชื่อวิญญาณ "น้องแอ๋ม" มาฟังศาลสอบ "เปรี้ยว ฆ่าหั่นศพ"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์