ผวาเจอขู่-บึ้ม ประธาน-ตุลาการ ศาล รธน.จ้างบอดี้การ์ดอารักขาบ้าน-ครอบครัว กำหนดคุณสมบัติเข้ม

ผวาเจอขู่-บึ้ม ประธาน-ตุลาการ ศาล รธน.จ้างบอดี้การ์ดอารักขาบ้าน-ครอบครัว กำหนดคุณสมบัติเข้ม

ประธาน-ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผวาเจอข่มขู่-ปาระเบิด หลังตัดสินคดีสำคัญ ออกระเบียบว่าจ้างบอดี้การ์ด-ผู้ช่วยเดือนละ 25,000-18,000 บาท มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งที่บ้าน-ที่ทำงาน-ครอบครัว กำหนดคุณสมบัติเข้มต้องผ่านการฝึก เคยเป็นทหาร-ตำรวจ ห้ามเป็นเจ้าหน้าที่พรรค ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์รายงานเมื่อวันที่ 21 มกราคมว่า เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประกาศใช้ ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 โดยมีสาระสำคัญ ให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถว่า จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ บอดี้การ์ด และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ ผู้ช่วยบอดี้การ์ด ประจำตัวประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยได้รับค่าจ้างเป็นเดือนละ 25,000 บาท และ 18,000 บาทตามลำดับ มีสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 3 ปี และว่าจ้างต่ออีกเกินกว่า 3 ครั้งไม่ได้ ยกเว้นจะมีความจำเป็นพิเศษอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

นอกจากค่าจ้างรายเดือนแล้ว ในการเดินทางไปราชการโดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระดับ 6 ในการเบิกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สำหรับบอดี้การ์ดและผู้ช่วยบอดี้การ์ด นอกจากมีหน้าที่ในการอารักขา ติดตาม ดูแล รักษาความปลอดภัยแก่ประธานและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของพื้่ส่วนตัว ครอบครัว สถานที่พัก ยานพาหนะ รวมถึงบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นแขกรับเชิญของศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาของราชการปกติ รวมทั้งปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการปกติตามที่ได้รับมอบหมาย

ในการว่าจ้างบอดี้การ์ดและผู้ช่วยบอดี้การ์ด นั้นระเบียบดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติไว้อย่างเข้มงวดคือ

(1) มีสภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

(2) มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยหรืออารักขาบุคคลสำคัญของศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยหรืออารักขาบุคคลสำคัญมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี หรือ

- เคยรับราชการทหารหรือตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือ

-มีคุณสมบัติอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควรแล้วแต่กรณี

นอกจากนั้นยังกำหนดลักษณะต้องห้ามข้ไว้หลายประการได้แก่

-ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง หรือผู้ดำรตำแหน่งทางการเมือง

-ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจ้างของบุคคล ห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งทำธุรกิจเพื่อหากำไร

-ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกระเบียบดังกล่าวข้างต้นมีขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินคดีสำคัญหลายคดี คดีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกแถลงการณ์ร่วมสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ,คดีนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีมีการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญรับค่าจ้างจากบริษัทเอกชนในการจัดรายการชิมไปบ่นไป, คดียุบพรรคพลังประชาชน ชาติไทยและมัชฌิมาธิปไตยจนมีการข่มขู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชุมนุมปิดล้อมศาลรัญธรรมนูญ รวมถึงการปาระเบิดเข้าบ้านนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

Advertisement Replay Ad
กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์