คอลัมน์ เศรษฐกิจรอบสัปดาห์

คอลัมน์ เศรษฐกิจรอบสัปดาห์

กรณ์ลั่นดันภาษีที่ดิน-มรดก

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ว่า สศค.เสนอปรับโครงสร้างระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งสศค.ได้มองในระยะยาว 10-20 ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มขีดความแข่งขันของประเทศในอนาคต รวมทั้งเพื่อรองรับการใช้จ่ายเงินของภาครัฐในอนาคตตามนโยบายต่างๆ สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สศค.รายงานให้ฟังว่า เคยมีรัฐบาลหลายสมัยนำร่างกฎหมายเสนอต่อสภาให้พิจารณา แต่เมื่อเสนอไปแล้ว สภาก็ล่มทุกครั้ง รัฐบาลจึงต้องการลองของบ้างว่าจะผ่านการพิจาณาสำเร็จหรือไม่ เพราะเห็นว่าถึงเวลาแล้วกฎหมายในลักษณะนี้ควรเสนอให้สภาพิจารณา รวมไปถึงกฎหมายมรดก ซึ่งยังมีข้อถกเถียงจากหลายฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างกัน

ยืด5มาตรการ6เดือน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมครม. วันที่ 20 ม.ค. เห็นชอบมาตรการ 5 มาตรการ 6 เดือน ที่จะมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.52 จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 31 ม.ค.นี้ โดยเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายน้ำประปาของครัวเรือน สำหรับครัวเรือนที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน 30 ลูกบาศก์เมตร/เดือนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จากเดิมที่กำหนดไว้ 50 ลบ.ม./เดือน ผ่านการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อื่นเพิ่มเติมจากเดิมที่มี อปท. เฉพาะบางกลุ่มเริ่มใช้มาตรการนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.51 ทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำฟรีเพิ่มขึ้น 4.6 ล้านคน เป็น 8.2 ล้านคน จากเดิม 3.6 ล้านคน ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 5.84 พันล้านบาท จากเดิม 5.5 พันล้านบาท

คลังตุน2แสนล้านให้รสก.กู้

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สบน.) เปิดเผยว่า จากความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ ทำให้สถาบันการเงินเข้มงวดและจำกัดการให้สินเชื่อ ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดของการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ (รสก.) กระทรวงการคลังจึงเตรียมนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้เพื่อเสริมความคล่องตัวในการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจอย่างเหมาะสมและสามารถดำเนินการค้ำประกันเงินกู้ได้ โดยการจัดตั้งเงินกู้ระยะสั้น วงเงินไม่เกิน 2 แสนล้านบาท เพื่อให้รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐสามารถกู้เงินในประเทศระยะสั้นได้โดยตรง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารและจัดการ โดยมีโครงสร้าง การดำเนินการ วิธีการสอดคล้องกับความต้องการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

กฟผ.ออกพันธบัตรไม่ทัน2เดือนนี้

นางสินีนาถ สิทธิรัตนะรังสี รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อขอออกพันธบัตรเสริมสภาพคล่องระยะสั้น 2 หมื่นล้านบาท ที่กฟผ.มีภาระจากการแบกรับต้นทุนค่าเชื้อเพลิงแทนประชาชนในส่วนของค่าไฟฟ้าเอฟทีงวดที่แล้ว (ต.ค.-ธ.ค.51) โดยกฟผ.ต้องการออกพันธบัตรเบื้องต้น 1 หมื่นล้านบาท ในเดือนม.ค.นี้ แต่กระทรวงการคลังแจ้งว่าคงไม่ทันในช่วง 2 เดือนนี้ เพราะในช่วงนี้มีรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เข้าคิวรอออกพันธบัตรหลายหน่วยงาน ประกอบกับขั้นตอนการเสนอออกพันธบัตรของกฟผ.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงพลังงาน โดยหากผ่านความเห็นชอบแล้วต้องนำเสนอครม. จากนั้นกระทรวงการคลังจึงจะนำไปต่อคิวการออกพันธบัตรในรอบต่อไปได้ ในช่วง 2 เดือนนี้ กฟผ.คงจะต้องบริหารสภาพคล่องที่มีอยู่ประมาณ 2 หมื่นล้านบาทให้เพียงพอ

คาดส่งออกต้นปีติดลบ

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการส่งออกในเดือนธ.ค.51 ว่ามีมูลค่า 11,604.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวลดลง 14.6% ซึ่งลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง ตามความต้องการของลูกค้าในตลาดโลก สำหรับมูลค่าการส่งออกทั้งปี51 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 177,841.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.6% ถือเป็นอัตราที่สูงกว่าเป้าหมาย 12.5% ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 178,653.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 27.6% ส่งผลให้ดุลการค้าทั้งปี51 ขาดดุลรวม 811.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่การส่งออกปีนี้ไตรมาสแรกอาจติดลบได้ ส่วนครึ่งปีหลังหากเศรษฐกิจทั่วโลกดีขึ้นบวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย อาจทำให้การส่งออกกลับมาเป็นบวกได้

กดดันบอร์ดบินไทยลาออก

นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากปัญหาการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อปลายปีที่ผ่านมา รวมกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของการบินไทยลดลง และกระแสเงินสดที่มีอยู่จะเพียงพอจนถึงเดือนมี.ค.นี้เท่านั้น การบินไทยจึงต้องการหาแหล่งเงินกู้ 29,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ครบกำหนด ซึ่งในวงเงินดังกล่าวคณะกรรมการการบินไทยได้อนุมัติไปแล้ว 10,000 ล้านบาท และจะพิจารณาเพิ่มเติมอีก 19,000 ล้านบาท

นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ประสบปัญหาการขาดทุน จะต้องพิจารณาตัวเองว่ามีเวลาทุ่มเทให้องค์กรอย่างเต็มที่หรือไม่เพราะหากไม่มีเวลาเพียงพอ จะทำให้องค์กรเสียประโยชน์ก็ต้องพิจารณาตัวเอง

Advertisement Replay Ad
ชายตกงานหิวโซทนไม่ไหว ขโมยกินของไหว้หน้าหลุมศพ

ชายตกงานหิวโซทนไม่ไหว ขโมยกินของไหว้หน้าหลุมศพ

ชาวบ้านเอือม แฉพฤติกรรม นร.มั่วยา ห่างรั้วโรงเรียนแค่ร้อยเมตร

ชาวบ้านเอือม แฉพฤติกรรม นร.มั่วยา ห่างรั้วโรงเรียนแค่ร้อยเมตร

ดับจิ้นลูกหมี เต้ย แจงเหตุผลเปลี่ยนตัวนางเอกจาก เชียร์ เป็น มิ้นต์

ดับจิ้นลูกหมี เต้ย แจงเหตุผลเปลี่ยนตัวนางเอกจาก เชียร์ เป็น มิ้นต์

บอย โสดหนักมาก ถูกเม้าท์แม่เดินสายไหว้พระขอพรอยากให้ลูกแต่งงาน

บอย โสดหนักมาก ถูกเม้าท์แม่เดินสายไหว้พระขอพรอยากให้ลูกแต่งงาน

น่าทึ่ง เด็กหญิงเรียกฝูงโลมาด้วย “หวี” เพียงอันเดียว

น่าทึ่ง เด็กหญิงเรียกฝูงโลมาด้วย “หวี” เพียงอันเดียว

พิษหวย 30 ล้าน สั่งเด้ง ผบก.กาญจนบุรี เข้ากรุ เปิดทางสืบคดี

พิษหวย 30 ล้าน สั่งเด้ง ผบก.กาญจนบุรี เข้ากรุ เปิดทางสืบคดี

ศักดิ์ศรีหยามไม่ได้ รุ่นพี่ ม.6 เปิดฉากไล่ฟัน ม.5 กลางโรงเรียน

ศักดิ์ศรีหยามไม่ได้ รุ่นพี่ ม.6 เปิดฉากไล่ฟัน ม.5 กลางโรงเรียน

พายุคะนองลมแรง พัดป้ายยักษ์หน้าร้าน ร่วงทับร่างสาวดับอนาถ

พายุคะนองลมแรง พัดป้ายยักษ์หน้าร้าน ร่วงทับร่างสาวดับอนาถ

ล้วงลึกชีวิต ลำไย ไหทองคำ วันที่รุ่งเรืองซื้อบ้านซื้อรถด้วยเงินสด

ล้วงลึกชีวิต ลำไย ไหทองคำ วันที่รุ่งเรืองซื้อบ้านซื้อรถด้วยเงินสด

รักเปื้อนเลือด ถล่มยิงอดีตทหารเรือตาย-เมียเจ็บ โยงปมชู้สาว

รักเปื้อนเลือด ถล่มยิงอดีตทหารเรือตาย-เมียเจ็บ โยงปมชู้สาว

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ”  ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ” ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

ตร.ยังไม่ปักใจเชื่อ “สาวรอยกรีด” ถูกแท็กซี่ปล้น ขณะโอนเงินให้เพื่อน

ตร.ยังไม่ปักใจเชื่อ “สาวรอยกรีด” ถูกแท็กซี่ปล้น ขณะโอนเงินให้เพื่อน

เอิร์น เดอะสตาร์ ทรุดป่วยไข้หวัดใหญ่ ซ้ำเจอไฟไหม้ประชิดบ้าน

เอิร์น เดอะสตาร์ ทรุดป่วยไข้หวัดใหญ่ ซ้ำเจอไฟไหม้ประชิดบ้าน

ไอซ์ ปรีชญา ภาพเดียวแซ่บหยุดโลก เห็นแล้วใจสั่นสะท้าน

ไอซ์ ปรีชญา ภาพเดียวแซ่บหยุดโลก เห็นแล้วใจสั่นสะท้าน

น้องณัชชา ลูกสาวพี่บ๊อบ อินเนอร์มาเต็ม โชว์พลังเสียงร้องเพลง

น้องณัชชา ลูกสาวพี่บ๊อบ อินเนอร์มาเต็ม โชว์พลังเสียงร้องเพลง

ตู่ ภพธร เขินสุด คลิปสระผมให้ภรรยา โชว์ซีนจูบฆ่าคนโสด

ตู่ ภพธร เขินสุด คลิปสระผมให้ภรรยา โชว์ซีนจูบฆ่าคนโสด

หนุ่มไปทวงเงินให้เเม่ ถูกเจ้าของสำนักธรรมสถาน สั่งลูกน้องยิงดับ

หนุ่มไปทวงเงินให้เเม่ ถูกเจ้าของสำนักธรรมสถาน สั่งลูกน้องยิงดับ

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

ทนายงัดหลักฐานเอาผิด "เปรี้ยว ฆ่าหั่นศพ" แม้กลับคำให้การปฏิเสธ

ทนายงัดหลักฐานเอาผิด "เปรี้ยว ฆ่าหั่นศพ" แม้กลับคำให้การปฏิเสธ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์