มาร์คขยายวงเงินหมื่นล้านให้นร.-น.ศ.กู้ยืมเรียน ปลัดศธ.ชงเรียนฟรีให้เสมา1อนุมัติก่อนเข้าสภา

มาร์คขยายวงเงินหมื่นล้านให้นร.-น.ศ.กู้ยืมเรียน ปลัดศธ.ชงเรียนฟรีให้เสมา1อนุมัติก่อนเข้าสภา

ขยายวงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาอีกหมื่นล้าน มาร์ค สั่ง จุรินทร์ เร่งพิจารณา ปลัด ศธ.ชงแนวปฏิบัติเรียนฟรีให้ รมต.อนุมัติ ก่อนนำเข้าสภา 28 ม.ค. ยันจัดสรรให้เต็มที่ ยกเว้นเครื่องแบบนักเรียน ให้ลงทะเบียนขอ พร้อมรณรงค์ให้คนรวยไม่ใช้สิทธิ นำงบฯที่เหลือช่วยเด็กยากจน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ในรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เอ็นบีที และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม ว่ามีการสอบถามเรื่องการเรียนฟรีว่าจะได้อะไรบ้าง จึงขอขยายความว่าจะดำเนินการในส่วนของอนุบาลถึงมัธยมปลาย หรือ ปวช. โดยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เป็นต้น และจะมีเครื่องแบบนักเรียนให้คนละ 2 ชุด ซึ่งจะดำเนินการจัดหาและดำเนินนการตรงนี้ให้เสร็จก่อนเปิดเทอม

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ได้รับร้องเรียนปัญหาเรื่องทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งมี 2 ปัญหาคือ เงินของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีอยู่ 2 กองทุนในขณะนี้ ยังมีเสียงมาว่ายังไม่ได้รับเงินตัวนี้ ได้รับอนุมัติไปแล้วแต่ว่าเงินยังไม่โอนไป ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดในเรื่องของการบริหารจัดการแล้ว อีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้คนที่ไม่เคยกู้ยืม ต้องการกู้ยืมจากกองทุนเพื่อการศึกษา แต่มีปัญหาทางคือ วิธีปฏิบัติเดิมจะให้เฉพาะผู้ที่เคยกู้ยืม แต่คนที่ไม่ได้กู้ยืมในตอนต้นๆ มักจะมีปัญหา คือไม่สามารถที่จะหาเงินกองทุนกู้ยืมได้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าขณะนี้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา น่าจะเหลือเพื่อให้ใช้กู้ยืมได้อีกประมาณ 10,000 ล้านบาท จึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาดูว่าจะเปิดโอกาศให้นักเรียน นักศึกษาที่กู้ยืมเป็นรายใหม่ ได้กู้ยืมหรือไม่

ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ว่า ในที่ประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ได้จัดทำรายละเอียดเพื่อเตรียมชี้แจงเรื่องเรียนฟรี 15 ปี ที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 28 มกราคมนี้ โดยคณะทำงานได้ทำความชัดเจนที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนว่ามีพื้นฐานการคิดอย่างไร อาทิ ค่าเล่าเรียน จัดสรรอย่างไร, ค่าตำราเรียน จัดสรรอย่างไร ให้เลยหรือให้ยืมเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน มีการกำหนดรายการพื้นฐาน ได้แก่ สมุดแบบฝึกหัด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เป็นต้น จะจดซื้อและจัดส่งอย่างไร จะจัดสรรเป็นเงินและให้โรงเรียนไปดำเนินการซื้อเอง หรือจะใช้วิธีการใดที่โปร่งใสที่สุด ไม่ซ้ำซ้อน เพราะมีเจตนารมณ์อยากให้ไว้ใช้ตลอดปีการศึกษา ไม่ใช่ให้ต้นปีแล้วปลายปีมาขอใหม่เพราะใช้อย่างทิ้งขว้าง

ส่วนเครื่องแบบนักเรียน เป็นสิทธิที่เด็กทุกคนพึงได้รับ แต่เนื่องจากใช้ราคาของคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นราคามาตรฐานที่ใช้ในการจัดสรร ซึ่งเป็นราคาต่ำสุด แต่มีคุณภาพมาตรฐาน ขณะที่มีเด็กหลายกลุ่มได้แก่ เด็กในชนบท เด็กในเมือง เด็กในโรงเรียนเอกชน เด็กในโรงเรียนสาธิต ฉะนั้นคิดว่าในส่วนของเด็กในชนบท ราคามาตรฐานของ มอก.ดังกล่าวน่าจะใช้ได้ แต่สำหรับเด็กที่อยู่ในเมือง โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสาธิต อาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากชุดนักเรียนเป็นแบบแผนและมีราคาสูงกว่าราคามาตรฐานของ มอก.มาก ดังนั้นอาจจะจัดสรรเป็นเงินแล้วไปเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเอง นายชินภัทรกล่าว

นายชินภัทรกล่าว่า เรื่องเครื่องแบบนักเรียนจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ ขณะเดียวกันจะประสานให้โรงเรียนเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้ปกครองที่มีฐานะร่ำรวยไม่ใช้สิทธิขอเครื่องแบบนักเรียน เพื่อรัฐจะได้ประหยัดงบประมาณและนำเงินดังกล่าวมาช่วยเด็กยากจนและด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น ถือเป็นการสร้างจิตสาธารณะด้วย โดยจะมีการออกใบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนขึ้นบอร์ดยกย่องนักเรียนและผู้ปกครอง และต่อไปในอนาคต ศธ.จะติดตามอย่างใกล้ชิด หากโรงเรียนใด สามารถเชิญชวนให้ผู้ปกครองไม่ใช้สิทธิได้มาก ศธ.ก็จะให้เครดิต เพราะถือว่าสามารถเชิญชวนทำความเข้าใจและรณรงค์ได้ดี นายชินภัทรกล่าว และว่า ส่วนเรื่องบริหารจัดการนั้น คณะทำงานพูดคุยกันว่าจะยืดหยุ่น โดยโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้เอง เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น อาจจะให้กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บ หรือในส่วนของเด็กอาชีวะก็อาจจะให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดำเนินการตัดเย็บเองภายใต้งบฯที่ได้รับจัดสรร

นายชินภัทรกล่าวต่อไปว่า ส่วนงบฯพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ผ่านมาจัดสรรให้อยู่แล้ว จะอยู่ในรายการค่ายวิชาการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีละ 1 ครั้ง และบริการไอซีทีสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ถ้าโรงเรียนใดเพิ่มกิจกรรมมากกว่านี้ก็สามารถเก็บเป็นเงินค่ากิจกรรมได้ หรือเรียกว่าอยู่ในค่าบำรุงการศึกษาได้ แต่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนและรายงานชี้แจงต่อเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด้วย ในส่วนของโรงเรียนสาธิตทุกแห่ง ได้มีการขอเงื่อนไขว่าไม่รับงบฯดังกล่าว เพราะไม่เพียงพอการต่อค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเฉพาะในเรื่องดำเนินการทดลองนวัตกรรมทางการศึกษา จึงมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้น จึงไม่ขอรับการสนับสนนุงบฯพัฒนากิจกรรมแต่ขอให้การระดมทรัพยากรผู้ปกครองตามเดิมซึ่งก็เป็นความสมัครใจของผู้ปกครองแต่ต้นที่จัดส่งลูกมาเข้าโรงเรียนประเภทนี้

นายชินภัทรกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ คณะทำงานได้หารือถึงการจัดพิมพ์ตำราเรียนว่าทำอย่างไรถึงจะมีคุณภาพและทันเวลากับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2551 ซึ่งปีนี้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. มอบนโยบายให้ใช้กระดาษถนอมสายตามาจัดพิมพ์ เพื่อถนอมสายตาเด็ก ที่สำคัญมีน้ำหนักเบาและเด็กจะได้ไม่ต้องแบกกระเป๋าหนักไปโรงเรียน ทั้งนี้ ในการจัดสรรค่าใช้จ่ายหนังสือแบบเรียนให้กับโรงเรียนนั้น ศธ.จะยึดราคาปกของหนังสือองค์การค้าโดยลดราคาร้อยละ 20 ของราคาปก เป็นหลักในการจัดสรรงบฯให้กับโรงเรียนและโรงเรียนสามารถนำเงินไปหาซื้อหนังสือได้ภายใต้งบฯ ที่ได้รับ ซึ่งสำนักพิมพ์ใดที่จัดพิมพ์ราคาที่สูงกว่างบฯ ดังกล่าว โรงเรียนก็จะไม่สามารถจัดซื้อได้ ส่วนที่ถามว่าจะผูกมัดให้องค์การค้าจัดพิมพ์รายการใดบ้างหรือไม่นั้น ยืนยันว่าการจัดพิมพ์ตำราเรียนยังคงเปิดเสรีให้เอกชนเหมือนเดิม ยกเว้นรายการใดที่องค์การค้ามีลิขสิทธิ์อยู่แล้วก็ดำเนินการไปตามนั้น

ปีนี้เป็นปีแรกที่ประกาศนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ดังนั้น จะจัดสรรให้อย่างเต็มที่ยกเว้นเครื่องแบบนักเรียน ที่เราจะขอให้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ เนื่องจากมีกลุ่มนักเรียนที่หลากหลาย อีกทั้งจะได้รณรงค์เรื่องจิตสาธารณะด้วย โดยจะนำผลประชุมดังกล่าวเข้าหารือนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ในวันที่ 26 มกราคม และมั่นใจว่าจะดำเนินการได้ทันภาคเรียนที่ 1/2552 แน่นอน ขณะนี้ได้กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานหมดแล้ว รวมถึงการจัดส่งหนังสือแบบเรียนก็ต้องทันตามกำหนดด้วย ทั้งนี้ งบฯจะใช้ทั้งหมด 18,275 ล้านบาท ตามที่กำหนดอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ นายชินภัทรกล่าว

Advertisement Replay Ad
ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน”  เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน” เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

เจ้าหน้าที่เขตประเวศ ตรวจป้ายหน้าบ้าน “ป้าทุบรถ” ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่

เจ้าหน้าที่เขตประเวศ ตรวจป้ายหน้าบ้าน “ป้าทุบรถ” ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่

ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์