ศธ.ขยายวงเงินกู้เรียน 1หมื่นล้านให้นศ.อีก 1แสนราย ยังไม่สรุปแจกชุดนร.-หนังสือ

ศธ.ขยายวงเงินกู้เรียน 1หมื่นล้านให้นศ.อีก 1แสนราย ยังไม่สรุปแจกชุดนร.-หนังสือ

จุรินทร์ระบุ ศธ.ขยายวงเงินกู้กองทุน กยศ. 1 อีกหมื่นล้าน ให้นิสิต-นศ.ปี 2-4 ที่ยากจนเพิ่มอีก 1 แสนราย เล็งยืดการชำระหนี้จาก 15 ปี เป็น 20 ปี ลั่นเรียนฟรียึดหลักเดิมยังไม่สรุปวิธีแจกชุดนร.-หนังสือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง ศธ. เมื่อวันที่ 26 มกราคม เกี่ยวกับการขยายโอกาสในการกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มอีก 1 หมื่นล้านบาท ตามนโยบายของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ศธ.ต้องการขยายวงเงินกู้ของกองทุน กยศ.อีก 10,000 ล้านบาท ในปีการศึกษา 2552 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กองทุน กยศ.ปล่อยกู้สำหรับผู้กู้รายใหม่ 26,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินปล่อยกู้สำหรับผู้กู้รายใหม่ทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นอีก 10,000 ล้านบาท จะปล่อยกู้ให้นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2-4 ที่ยากจน รวมทั้ง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ไม่ได้กู้ยืมในปีแรก และต้องการกู้ยืมเรียนในสาขาวิชาชีพกว่า 400 รหัสวิชา เพื่อจูงใจให้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่ ศธ.ตั้งเป้าไว้ คือ สายอาชีพต่อสายสามัญ 50 ต่อ 50 จากเดิม 40 ต่อ 60

ถ้าเป็นนักศึกษาปี 2-4 ที่เคยยื่นความจำนงขอกู้ตอนปี 1 แต่พลาดหวัง จะได้รับการพิจารณาให้กู้เป็นลำดับแรกๆ อย่างไรก็ตาม กยศ.รายงานว่า เวลานี้มีเงินคงเหลือจากรายจ่ายทุกอย่าง 13,000 ล้านบาท ดังนั้น หากนำเงินส่วนนี้มาปล่อยกู้เพิ่มอีก 10,000 ล้านบาท ยังเหลืออีกหลายพันล้านบาทที่จะประกันเสถียรภาพของกองทุน ซึ่งวงเงินที่เพิ่มขึ้นนี้ คาดว่าจะปล่อยกู้ให้เด็กยากจน และด้อยโอกาสได้อีก 1 แสนราย ส่วนที่กังวลว่าวงเงินที่เพิ่มขึ้นจะเป็นภาระงบประมาณที่รัฐต้องจัดสรรเพิ่มให้ทุกปีนั้น ยืนยันว่าหากกองทุน กยศ.มีงบประมาณไม่พอ รัฐบาลจะต้องจัดสรรให้อยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมา กองทุน กยศ.ปล่อยกู้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2551 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ สำหรับผู้กู้รายใหม่ 28,000 ล้านบาท แต่ กยศ.ปล่อยกู้เพียง 26,000 ล้านบาทเท่านั้น นายจุรินทร์กล่าว

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.รายงานผลประชุมให้ นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ.รับทราบ และมอบหมายให้หารือถึงความเป็นไปได้ที่จะยืดการชำระหนี้กองทุน กยศ.จาก 15 ปี เป็น 20 ปี หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหางานให้ผู้กู้ เพื่อมีเงินชำระหนี้ และแบ่งเบาการชำระหนี้ในแต่ละงวด เนื่องจากปัจจุบันมีบางรายที่ครบชำระหนี้แล้ว แต่ชำระหนี้ไม่ได้เพราะตกงาน ทั้งนี้ ในส่วนของแนวปฏิบัตินั้น หากจำเป็นต้องแก้ไขประกาศ กยศ.หรือต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามถึงแนวนโยบายในการปล่อยกู้กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในปีการศึกษา 2552 เนื่องจากการแก้ไข พ.ร.บ.กยศ.เพื่อหลอมรวมกองทุน กรอ.และ กยศ.เป็นกองทุนเดียวกันยังไม่แล้วเสร็จตามที่มติ ครม.กำหนด นายจุรินทร์กล่าวว่า ยืนยันว่าในปี 2552 ไม่มีกองทุน กรอ.แล้ว การปล่อยกู้ในปี 2552 จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่วนการแก้ไขกฎหมายนั้น ไม่ใช่ปัญหาในทางปฏิบัติ

นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางในการดำเนินโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ หรือเรียนฟรี 15 ปี ว่ายังคงยึดหลักการเดิมในการจัดสรรฟรีให้กับนักเรียนใน 5 รายการ ได้แก่ 1.ค่าเล่าเรียน จัดให้ในรูปเงินอุดหนุนรายหัว 2.ตำราเรียน ได้ข้อสรุปว่า ศธ.จะจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในวงเงิน 80% ของราคาหน้าปกหนังสือขององค์การค้าฯของสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้โรงเรียนเป็นผู้ไปจัดซื้อหนังสือเองตามวงเงินดังกล่าว แต่หากเป็นหนังสือขององค์การค้าฯ ต้องเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาเท่านั้น 3.อุปกรณ์การเรียน เบื้องต้นที่จะจัดสรรให้ ได้แก่ แบบฝึกหัด สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ปากกา 4.ชุดนักเรียน ระดับประถม และมัธยมศึกษา จะได้รับชุดนักเรียน 2 ชุด ส่วนระดับอาชีวศึกษาจะได้รับชุดนักศึกษา 1 ชุด และชุดฝึกปฏิบัติ 1 ชุด และ 5.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กำหนดกิจกรรมที่ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 1 ครั้งต่อปี ได้แก่ ค่ายวิชาการ/ค่ายคุณธรรม, การจัดทัศนศึกษา/การเรียนนอกสถานที่, การจัดชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมด้านไอซีที/คอมพิวเตอร์ 1 ชั่วโมงต่อคนต่อสัปดาห์

สำหรับวิธีการจัดหาอุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียนนั้น ที่ประชุมเสนอหลากหลายแนวทาง อาทิ ให้ผู้ปกครอง หรือโรงเรียนจัดซื้อเอง จัดทำเป็นคูปอง ฯลฯ แต่เพื่อให้ได้ความเห็นจากทุกฝ่าย ที่ประชุมจึงสรุปให้ประชาพิจารณ์เพื่อระดมความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักวิชาการ ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 30 มกราคมนี้ เวลา 11.00 น. โดยผมจะเข้าร่วมรับฟังด้วยตนเอง ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อ คือ ประหยัดงบประมาณ โปร่งใส และเกิดปัญหาในทางปฏิบัติน้อยที่สุด ทั้งนี้ ในการประชาพิจารณ์ดังกล่าว จะระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการจูงใจให้ผู้ปกครองที่มีฐานะพร้อมใจกันสละสิทธิ์ และจะหาแนวทางที่จะตอบแทนการสละสิทธิ์ดังกล่าวด้วย นายจุรินทร์กล่าว

นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ.กล่าวว่า หากนายจุรินทร์ต้องการให้กองทุน กยศ.นำงบประมาณ 10,000 ล้านบาท มาใช้จริง ก็ทำได้ เพราะกองทุน กยศ.เป็นหน่วยปฏิบัติ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายอย่างไรก็ต้องดำเนินการตามนั้น แต่ต้องยอมรับว่าหากนำงบประมาณดังกล่าวมาใช้จริงๆ จะทำให้กองทุน กยศ.ขาดเสถียรภาพ เกิดความสั่นคลอน และหมดสภาพคล่องได้ ทั้งนี้ แม้ว่า กยศ.อยากช่วยขยายโอกาสทางการศึกษา แต่ กยศ.ยืนยันว่าวงเงินที่จะนำมาใช้ได้จริง และไม่ทำให้ กยศ.ได้รับผลกระทบอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท

Advertisement Replay Ad
ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ออกแถลงการณ์เสนอยุบ คสช. ชี้เลือกตั้ง พ.ย. 61 ทำได้จริง

'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ออกแถลงการณ์เสนอยุบ คสช. ชี้เลือกตั้ง พ.ย. 61 ทำได้จริง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์