ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการบริหารราชการแผ่นดิน เวลา 15.14 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค รวม 310 ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดหู ทดสอบการ ได้ยิน สำหรับพระราชทานแก่หน่วยงานที่ให้บริการด้านสายตาและด้านหู ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย (พ.ศ.2502 - 2552) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ มหาบัณฑิต บัณฑิต และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภท สมอล-ไซส์ โรบอต ลีก (Small-Size Robot League) จากการแข่งขันรถยนต์เตะฟุตบอล เวิร์ลด์ โรโบ คัพ 2008 (World Robo Cup 2008) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฏาคม 2551 ณ เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ คอนเทสต์ 2008 (International Design Contest 2008) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 19 กรกฏาคม 2551 ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ต่อจากนั้น พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะกรรมการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมสร้างสุขภาพด้วยนวัตกรรมยางยืดและตารางเก้าช่องตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันนนทรีโบลิ่งการกุศล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส ดังนี้ 1.นายไพฑูรย์ ศรีรอด รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารบริษัท ไอ.ดี.โปรเจ็ค จำกัด และคณะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดมหกรรมคอนเสิร์ต รอยยิ้มเพื่อพ่อ ร็อค ฟอร์ เดอะ คิง (ROCK FOR THE KING) 2. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และคณะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน - นางมาลินี พุดยาภรณ์ ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย นำสมาชิกมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายพีรพงษ์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ นำคณะกรรมการสมาคมผู้อาสาและผู้ช่วยการศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา - นายทวี ทิพย์ประเสริฐ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพิณ และแผ่นซีดีบันทึกเสียงการบรรเลงพิณ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย - นางสาวสมทรง ยนตรรักษ์ ประธานฝ่ายพัฒนาเด็กพิเศษ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 18 ธันวาคม 2551 - นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียงพอ อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี 2551 ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประธานองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา 16.14 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายโมฮัมเหม็ด อัชราฟ เอลโคลี (Mr. Mohammed Ashraf Elkholy) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย และภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ และสิ่งของจาก นายซาฮี อาวาส (Mr.Zahi Hawass) นายกสภาสูงสุดทางโบราณคดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ - นายจาง จิ่วหวัน (H.E. Mr.Zhang Jiuhuan) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชน จีน และภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานคณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมคณะกรรมการการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำทันตแพทย์หญิงสุภาพร สุทธมนัสวงษ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2552 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาช่องปาก และประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมจัดฟัน (Oral Biology and Certificate in Orthodontics) ณ มหาวิทยาลัยมินนิซตา (Minnesota University) และทันตแพทย์หญิง สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2543 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology) ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard School of Dental Medicine) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อม เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.58 น. พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศตรี สมิทธ มะกรสาร ท.ช.,ท.ม. ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิริรนทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 - 24 มี.ค. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 - 24 มี.ค. 2561

ปิดตำนาน เสธ.แอ๊ว พลเอก อัครเดช ศศิประภา เสียชีวิตด้วยวัย 77 ปี

ปิดตำนาน เสธ.แอ๊ว พลเอก อัครเดช ศศิประภา เสียชีวิตด้วยวัย 77 ปี

รวบแล้ว 2 ฝรั่งถ่ายรูปไม่เหมาะสม ปีนระเบียงวัดพระแก้ว

รวบแล้ว 2 ฝรั่งถ่ายรูปไม่เหมาะสม ปีนระเบียงวัดพระแก้ว

โซเชียลระดมทุนช่วย "บุญหลาย" ควายท้องแก่ถูกรถชน

โซเชียลระดมทุนช่วย "บุญหลาย" ควายท้องแก่ถูกรถชน

“เจ๊หมวยไก่ทอด” จ่อถกเขตฯ ปมล้ำทางเท้าหลังคนบ่นอุบ แม่ค้าเผยขายได้โดนปรับทุกเดือน

“เจ๊หมวยไก่ทอด” จ่อถกเขตฯ ปมล้ำทางเท้าหลังคนบ่นอุบ แม่ค้าเผยขายได้โดนปรับทุกเดือน

โฆษกศาลชี้แจง ไม่มีฎีกาอวัยวะเพศเหม็นถูกสามีฟ้องหย่า

โฆษกศาลชี้แจง ไม่มีฎีกาอวัยวะเพศเหม็นถูกสามีฟ้องหย่า

เปิดใจสาวสักคิ้วชีวิตเปลี่ยน ได้ทรงสระอิ โดนสังคมมองว่าสร้างกระแส

เปิดใจสาวสักคิ้วชีวิตเปลี่ยน ได้ทรงสระอิ โดนสังคมมองว่าสร้างกระแส

นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์