รบ.ล้อมคอกยึดสนามบินออกกม.พิเศษสกัด มอบอำนาจ ทอทจับกุมวางโทษปรับสูงสุด 1 หมื่น

รบ.ล้อมคอกยึดสนามบินออกกม.พิเศษสกัด มอบอำนาจ ทอทจับกุมวางโทษปรับสูงสุด 1 หมื่น

ครม.สั่งตรากม.พิเศษรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสกัดยึดสนามบิน ให้อำนาจ ทอท จับคนบุกสนามบิน โทษฐานฝ่าฝืนปรับสูงสุด1หมื่นบาท คมนาคมวางกฎ 5 ข้อล้อมคอก ยึด ปณิธานรับมาร์คกังวลเจอต่างชาติซัก สั่งตรากม.พิเศษสกัดยึดสนามบิน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ.... และมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามการเสนอของกระทรวงคมนาคม หลังจากเกิดเหตุการณ์บุกยึดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเสียหายอย่างรุนแรง โดยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรียอมรับเหตุผลการผลักดันเรื่องนี้ เนื่องจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กังวลถูกต่างชาติซักถามระหว่างการไปประชุมเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม ที่เมืองดาวอส สหพันธรัฐสวิส และระหว่างการเยือนญี่ปุ่น

นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า อนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ.... และมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ โดยกระทรวงคมนาคมเสนอให้มีการตรากฎหมายพิเศษโดยเฉพาะเพื่อรักษาความปลอดภัย เพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและให้อำนาจพนักงานของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน ที่สามารถปฏิบัติการเกี่ยวกับความผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท่าอากาศยาน คือมีอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยได้หลายระดับ ระดับเร่งด่วน อาทิ การจัดตั้งมาตรการด่านตรวจตราต่างๆ ไปจนถึงมาตรการต่อเนื่องระยะยาวเพื่อตรวจสอบบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาในท่าอากาศยานและวางแผนฝึกซ้อมในการรองรับสภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการตั้งศูนย์เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่ง ครม.อนุมัติในหลักการและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบรัดกุมก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

รับมาร์คกังวลเจอต่างชาติซัก

นายปณิธานกล่าวว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการเรียกความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ เพราะเวลานายกฯไปไหนมีแต่คนถามเสมอว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเป็นอย่างไร และการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น ก็กังวลเรื่องนี้มาก เมื่อมีร่างกฎหมายฉบับนี้ออกจึงจะสามารถ สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างดี นอกเหนือไปจากการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปแล้ว นอกจากนั้น ยังมีการพูดถึงการรักษาความปลอดภัยในสนามบินในต่างจังหวัด สนามบินดอนเมือง รวมทั้งรถไฟ และท่าเรือด้วย ซึ่งจะมีการพิจารณาอีกครั้ง

ให้อำนาจทอทจับคนบุกสนามบิน

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ.... นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานในรายละเอียดว่า กระทรวงคมนาคมเป็นผู้เสนอ โดยยกการปิดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ทำให้ภาคการขนส่งทางอากาศของประเทศต้องหยุดชะงัก ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศขาดทุน มีผู้โดยสารและสินค้ามากมายติดค้างอยู่ในประเทศทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศ มาเป็นหลักการและเหตุผลจำเป็นต้องหามาตรการหรือแนวทางรักษาความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก สาระสำคัญของร่างกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาการตาม พ.ร.บ.นี้และให้มีอำนาจในการออกกฎกระทรวงกำหนดเขตท่าอากาศยาน การควบคุม การปรับปรุงและการให้ความสะดวกปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยแก่กิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานแก่กิจการท่าอากาศยาน และยังกำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท เป็นเจ้าพนักงานและให้เจ้าพนักงานมีอำนาจในการควบคุมผู้กระทำผิดตามที่กฎหมายกำหนดในเขตท่าอากาศยานควบคุม และมีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญาและเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา

โทษฐานฝ่าฝืนปรับสูงสุด1หมื่นบาท

นอกจากนั้น ยังกำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือข้อบังคับของคณะกรรมการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแก่กิจการท่าอากาศยาน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดำเนินการปรับใช้กับท่าอากาศยานทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี 2 ระบบคือ

1. มาตรการเร่งด่วน จัดตั้งด่านเพื่อตรวจตราและป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องตามเส้นทางเข้าออก และ 2.มาตรการต่อเนื่องในระยะยาว จัดตั้งจุดตรวจสอบถาวรสำหรับตรวจสอบบุคคลที่จะเดินทางก่อเข้าสู่ท่าอากาศยาน การวางแผนฝึกซ้อมตามแผนรอบรับภาวะฉุกเฉินและจัดตั้งศูนย์เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ในร่างที่เสนอกับ ครม.ได้มีข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ....นั้นกำหนดให้ใช้เฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่ครอบคลุมท่าอากาศยานกรุงเทพและท่าอากาศยานอื่นๆ จึงมีข้อเสนอให้เห็นควรบัญญัติให้เป็นกฎหมายกลางเพื่อกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานอื่นได้ด้วย

คมนาคมวางกฎ 5 ข้อล้อมคอกยึด

นายวุฒิชัย สิงหมณี รองอธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ (ขอ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่งมีนายศรีสุข จันทรางศุ เป็นประธาน ได้ข้อสรุปมาตรการป้องกันเหตุการณ์ปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ประกอบด้วย 1.ส่งเจ้าหน้าที่ไปเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนที่จะเดินทางถึงท่าอากาศยาน 2.หากการชุมนุมมีแนวโน้มยืดเยื้อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต้องจัดเตรียมพื้นที่ภายในท่าอากาศยานเพื่อรองรับการชุมนุม โดยต้องแยกจากอาคารผู้โดยสาร 3.จัดเตรียมเส้นทางสำรองไว้ให้ผู้โดยสารผ่านเข้าออก 4.เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจทางเข้าออกพื้นที่เขตการบิน และ 5.ต้องซ้อมแผนป้องกันเหตุการณ์ปิดท่าอากาศยานเป็นประจำทุกปี ส่วนกรณีที่ผู้ชุมนุมมีจำนวนมาก ทอท.จะต้องประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร เพื่อขอกำลังสนับสนุนดูแลฝูงชน ซึ่งขั้นตอนการประสานระหว่างหน่วยงานนี้ กระทรวงคมนาคมมีแนวคิดว่าจะเสนอ ครม.ให้พิจารณากำหนดเป็นนโยบายแห่งชาติ โดยออกเป็นกฎหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม

นายวุฒิชัยกล่าวว่า ขอ.อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารชี้แจงองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอซีเอโอ) กรณีเหตุการณ์ปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2551 ให้รับทราบ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นหลักการปฏิบัติงานทั่วไปที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงให้ไอซีเอโอในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านการบิน

Advertisement Replay Ad
ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ออกแถลงการณ์เสนอยุบ คสช. ชี้เลือกตั้ง พ.ย. 61 ทำได้จริง

'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ออกแถลงการณ์เสนอยุบ คสช. ชี้เลือกตั้ง พ.ย. 61 ทำได้จริง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์