ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์น้ำประเทศไทย ปี 2551 การคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย ปี 2552 ความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงอเนกประสงค์คลองสนามชัย มหาชัย กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และผลการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2 ที่ชุมชนทั่วประเทศได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ กับรับพระราชทานพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันฯ อนึ่ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถาบันฯ ที่จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หน่วยงาน ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และเกิดประสิทธิผลต่อไป เวลา 10.42 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงหล่อรูปเหมือนสมเด็จเจ้าพระพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค ) ณ มณฑลพิธีลานพระปรางค์ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ ประทานพระวโรกาสให้ นายอนุวัตร บุญนิธี และครอบครัว เฝ้าถวายเงิน เพื่อสมทบทุนโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยปลอดเอดส์ ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เวลา 17.16 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "นครสุโขทัยเกมส์ ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุทัย จังหวัดสุโขทัย อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22.51 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน ) เที่ยวบินที่ ทีจี 313 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2552 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดลี ณ กรุงนิวเดลี ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่สถาบันวิจัยด้านพลังงานและทรัพยากรแห่งสาธารณรัฐอินเดีย นอกจากนี้จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม อาทิ อุทยานแห่งชาติคาสิรังกา วังดาลาตัล ฆาร์ พิพิธภัณฑ์ หัตถกรรม ตลอดจนทอดพระเนตรกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

ลูกชาย พล.ต.อ.สล้าง เผย พ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ลูกชาย พล.ต.อ.สล้าง เผย พ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ย้อนอดีต ดูบันทึกคำให้การของ ‘สล้าง บุนนาค’ เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19

ย้อนอดีต ดูบันทึกคำให้การของ ‘สล้าง บุนนาค’ เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19

ตูน บอดี้สแลม มอบเงิน 1,300 ล้าน จากโครงการก้าวฯ ให้ 11 รพ.

ตูน บอดี้สแลม มอบเงิน 1,300 ล้าน จากโครงการก้าวฯ ให้ 11 รพ.

อะไรคือถนนออโต้บาห์น (Autobahn) ที่ "สล้าง บุนนาค" สั่งเสียไว้ใน จม.ลาตาย

อะไรคือถนนออโต้บาห์น (Autobahn) ที่ "สล้าง บุนนาค" สั่งเสียไว้ใน จม.ลาตาย

หนุ่มฆ่าแมวสุดโหด ชาวบ้านแฉ เห็นคาตาจับฟาดพื้น ชี้ ปมฉุนฉี่ใส่รถ

หนุ่มฆ่าแมวสุดโหด ชาวบ้านแฉ เห็นคาตาจับฟาดพื้น ชี้ ปมฉุนฉี่ใส่รถ

คนอยู่ในห้างดังเล่านาทีเห็นร่าง พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค ร่วงจากชั้น 7 เสียชีวิต

คนอยู่ในห้างดังเล่านาทีเห็นร่าง พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค ร่วงจากชั้น 7 เสียชีวิต

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค กระโดดจากชั้น 7 ห้างดัง เสียชีวิตแล้ว

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค กระโดดจากชั้น 7 ห้างดัง เสียชีวิตแล้ว

ขายวันสุดท้าย ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ สั่งผู้ค้าเก็บของกลับทั้งหมด

ขายวันสุดท้าย ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ สั่งผู้ค้าเก็บของกลับทั้งหมด

ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้  ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้ ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์