ทะลวงแดนสนธยา แกะรอย กกต. หมกเม็ด-ดองคดี-เป่าทิ้งใบเดงระวังปกปิดข้อมูล ลิ้นพันคอตัวเอง หนึ่ง สอง

ทะลวงแดนสนธยา แกะรอย กกต. หมกเม็ด-ดองคดี-เป่าทิ้งใบเดงระวังปกปิดข้อมูล ลิ้นพันคอตัวเอง หนึ่ง สอง

กตต.เคยมีมติตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่ 2 นายกรณีปลอมลายมือชื่อในเอกสารที่ยื่นต่อศาลฎีกาคดีทุจริตเลือกตั้งนายยงยุทธ ติยะไพรัช แต่จนบัดนี้เวลาผ่านไปกว่าครึ่งปียังไม่มีความคืบหน้าใดๆ กรณี นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ส.ส.นครราชสีมา เขต 6 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ กกต.มีความเห็นว่า มีพฤติการณ์หลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จจริงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคฯ ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เป็นการ ฝ่าฝืนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญประกอบรัฐว่าด้วยการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 53(5)

แต่กลับมีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพียงอย่างเดียว โดยไม่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือให้ใบแดงเหมือนกับกรณีอื่นๆนั้น( มี กกต.เสียงข้างน้อย 2 คนที่เห็นว่า ควรให้ใบแดงนายบุญจงคือ นายสุเมธ อุปนิสากร และ นายประพันธ์ นัยโกวิท )

กำลังจะกลายเป็นหอกที่ทิ่มเข้าใส่ กกต. ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งจากพรรคเพื่อไทยที่จ้องขย้ำนายบุญจงและจาก นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ระบบสรรหาซึ่ง กกต.อ้างว่า องค์กรที่ส่งนายเรืองไกรเข้าสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อสอยนายเรืองไกรพ้นจากเก้าอี้

ยิ่ง นายสมชัย จึงประเสริฐ 1 ใน 5 กกต.และ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต.ออกมาชี้แจง ก็ยิ่งเห็นอาการลิ้นพันคอตัวเองหนักยิ่งขึ้นซึ่งข้ออ้างของบุคคลทั้งสองสรุปได้ดังนี้

นายบุญจงไม่ได้ชนะเลือกตั้งในการลงคะแนนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 แต่ผู้ชนะคือ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี จากพรรคเพื่อแผ่นดิน แต่เมื่อมีการให้ใบเหลืองนายพลพีร์ มีการลงคะแนนใหม่ในวันที่ 20 มกราคม 2551 นายบุญจงเป็นผู้ชนะ(นายสมชัย เป็นผู้ชี้แจง)

แต่ข้อเท็จจริงคือ ผู้สมัครที่สอบตกหลายคดี ถูก กกต.ให้ใบแดง ซึ่ง กกต.ต้องส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยเร็ว

การมีความผิดตามมาตรา 53 (ผู้สมัครทุจริตเลือกตั้ง) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯไม่ได้หมายความว่า ต้องถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งทุกกรณีไป แต่ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจของ กกต. ถ้าเห็นว่า มีระดับความร้ายแรงฯ มีการยกตัวอย่างคดีจากการประชุม กกต. 3 ครั้งเป็นตัวอย่างคือ ครั้งที่ 61/2551, 81/2551 และ 139 /2551 ซึ่ง กกต.มีมติให้ดำเนิอนคดีอาญาอย่างเดียว(นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เป็นผู้ชี้แจง

แต่ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของมติชนออนไลน์พบว่า มติ กกต. 2 ครั้งคือครั้งที่ 61/2551 ผู้สมัคร ส.ส. สุรินทร์ พรรคเพื่อแผ่นดิน 3 คน ซึ่งสอบตกกระทำความผิดตาม มาตรา 59และ 60 เป็นความผิดเกี่ยวกับการติดป้ายโฆษณาและหาเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและ ครั้งที่ 81 /2551 ดร.มานะ มหาสุวีรชัย ผู้สมัคร ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาราช กระทำความผิด มาตรา 60 เกี่ยวกับการหาเสียงทางวิทยุกระจายเสียงซึ่งมีโทษเบากว่าการทุจริตเลือกตั้ง

สำหรับมติ กกต. ครั้งที่ 139/2551 ไม่สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของ กกต.

การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ารเลือกตั้งฯนั้น มีหลายฐานความผิด เช่น การทถุจริตของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับต่างๆ, การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ, การกระทำความผิดของผู้สมัครในการทุจริตเลือกตั้ง(มาตรา 53) ในการใช้เงินหาเสียงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด, การโฆษณาหาเสียงผิดข้อกำกำหนดของ กกต.ซึ่งความผิดแต่ละฐานมีโทษหนักเบาต่างกัน

ทั้งนี้ความผิดของ ผู้สมัครในการทุจริตเลือกตั้งของผู้สมัครนั้น กกต.จะต้องเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือให้ใบแดง แต่ถ้าเป็นการกระทำความผิดของหัวหน้าคะแนนหรือผู้ใกล้ชิดผู้สมัคร มักจะได้ใบเหลืองหรือให้มีการเลือกตั้งใหม่เท่านั้น และถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับการกาติดป้ายหาเสียงจะแค่ดำเนิอนคดีอาญา

นอกจากกรณีนายบุญจงแล้ว กตต.เคยมีมติตั้งคณะกรรมการ สอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนสอบสวน 2 นายกรณีปลอมลายมือชื่อในเอกสารที่ยื่นต่อศาลฎีกาคดีทุจริตเลือกตั้ง นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนวินัยร้ายแรงเมื่อกลางปี 2551 (เอกสารข่าว สำนักงาน กกต. เลขที่ 95_2551 วันที่ 26 มิถุนายน 2551)

แต่จนบัดนี้เวลาผ่านไปกว่าครึ่งปียังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ไม่รู้ดองเรื่องอยู่ที่ไหน เพราะมีข่าวว่าระดับบิ๊กใน กกต.พยายามปิดคดีโดยการช่วยเหลือเจ้าหน้ราที่ที่ถูกกล่าวหา ทั้งๆที่การปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารราชการเป็นทั้งความผิดอาญาและผิดวินัยร้ายแรง

เอกสารข่าวของสำนักงาน กกต.ระบุรายละเอียดในเรื่องนี้ว่า นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต. เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานสำนักงาน กกต.ถูกกล่าวหาปลอมแปลงเอกสารอันเป็นเท็จการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของ นายชัยวัฒน์ ฉางข้าวคำ (พยานคนสำคัญในคดีนายยงยุทธ)ว่า สำนักงาน กกต. ได้ให้ความสำคัญและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยล่าสุด กกต.ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่พนักงานของสำ นักงาน กกต. จำนวน 2 ราย ( พ.ต.ท.กฤษณ์ ณ เชียงใหม่ และนายเอกลักษณ์ บุญรุ่ง) ซึ่งถูกกล่าวหาว่า มีการจัดทำเอกสารขอตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของนายชัยวัฒน์ ฉางข้าวคำ โดยการปลอมลายมือชื่อของ พ.ต.อ. ณัฐศักดิ์ นานาวัน ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 แจ้งผลการตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมืองของนายชัยวัฒน์ ให้แก่ นายสาคร ศิริชัย ทนายความของนายยงยุทธ ติยะไพรัช เพื่อนำไปยื่นศาลฎีกา ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบของสำนักงาน กกต. อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน กกต.อย่างร้ายแรง หากการสอบสวนพาดพิงถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของพนักงานผู้อื่นก็ให้มีอำนาจสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ด้วย

นอกจากนี้เลขาธิการ กกต. ยังกล่าวด้วยว่า สำ นักงาน กกต.กำลังเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงประเด็นที่ นายศิริโชค โสภา ได้ตั้งข้อสังเกตกรณีสำนักงาน กกต.โดยด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ชี้แจงผลการตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ของนายชัยวัฒน์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2551ไม่ตรงกันและสงสาจะมีการปกปิดข้อมูลหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางคดีแก่นายยงยุทธ ติยะไพรัช อีกด้วย

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวให้เสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอที่ประชุม กกต.พิจารณาต่อไป

จากเอกสารแถลงข่าวนายสุทธิพลระบุว่า ได้ให้ความสำคัญและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และ จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวให้เสร็จโดยเร็ว

แต่เวลานี้เวลาผ่านไป 6 เดือน คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่มี นายสมชาติ เจศรีชัย รองเลขาธิการ กกต. เป็นประธาน สอบสวนไปถึงไหนแล้ว ไม่มีใครทราบ

นอกจากนั้นการที่ พ.ต.อ. ณัฐศักดิ์ นานาวัน ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 ลงนามรับรองเอกสารดังกล่าว ทั้งๆที่เป็นการปลอมลายมือชื่อตนเองน่าจะเป็นประเด็นสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงทนายความของนายยงยุทธและนายยงยุทธด้วยหรือไม่

การสอบสวนล่าช้าดังกล่าวทำให้น่าสงสัยว่า มีอะไรเกิดขึ้นในสำนักงาน กกต.

เพราะก่อนหน้านี้ในสมัย กกต.ชุดที่มี พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ เป็นประธาน มีกว่า 20 สำนวนที่การร่างคำวินิจฉัยไม่ตรงกับมติ กกต.กล่าวคือ มติ กกต.ที่ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(ใบแดง) เขียนคำวินิจฉัยออกมาเป็นใบเหลือง (แค่จัดการเลือกตั้งใหม่) มติที่ให้ใบเหลือง เขียนคำวินิจฉัยเป็นใบขาวหรือไม่มีความผิด ซึ่งน่าสงสัยว่า จะเป็นการขายสำนวนหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสำนวนของเจ้าหน้าที่ระดับสูง

ปรากฏว่า กกต.ชุดปัจจุบันได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน ให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เขียนคำวินิจฉัยสถานเบาแค่ตัดเงินเดือน โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่สาธารณชนทราบทั้งๆที่เป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะ

เช่นเดียวกับมติ กกต.จำนวนมากที่ถูกหมกเม็ดไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เว็บไซต์ของ กกต.ก็พิกลพิการขาดข้อมูลสำคํญจำนวนมากทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการทำงานของ กกต.ได้

ทำให้ กกต.กลายเป็นแดนสนธยาอย่างเช่นทุกวันนี้

Advertisement Replay Ad
ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ออกแถลงการณ์เสนอยุบ คสช. ชี้เลือกตั้ง พ.ย. 61 ทำได้จริง

'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ออกแถลงการณ์เสนอยุบ คสช. ชี้เลือกตั้ง พ.ย. 61 ทำได้จริง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์